Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Accept là gì

*
*
*

accept
*

accept /ək"sept/ nước ngoài hễ từ nhấn, đồng ý, chấp thuậnkhổng lồ accept a proposal: đồng ý một đề nghịto lớn accept a present: nhận một món quàkhổng lồ accept an invitation: dìm lời mời thừa nhậnlớn accept a truth: xác định một sự thật đảm nhiệm (các bước...) (thương nghiệp) Chịu trách nhiệm về; dấn tkhô nóng toán thù (hoá solo, hối phiếu...)
nghiệm thunhậnaccept as is: sự đồng ý nhỏng hiện thờilớn accept: chấp nhậnvượt nhậnLĩnh vực: toán thù và tinkhông bác bỏaccept as issự sử dụng như hiện nay thờito acceptlấyto acceptnhậnđồng ý (hối phiếu)nhậnaccept a clayên ổn (khổng lồ...): thừa nhận bồi thườngaccept an offer (lớn...): đồng ý một giá chỉ chàoaccept an order (to lớn...): mừng đón một đơn đặt hàngauthority to accept: tlỗi ủy quyền thừa nhận trả (ăn năn phiếu)refusal lớn accept: từ chối nhận trả hối hận phiếudấn trảauthority to accept: thư ủy quyền dấn trả (hối phiếu)refusal to accept: phủ nhận dấn trả hối hận phiếutiếp nhậnaccept an order (to...): đón nhận một đơn đặt hàng

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): acceptance, accept, acceptable, unacceptable, accepted, acceptably, unacceptably


*

*

Xem thêm: Tiểu Sử Của Maya Angelou Là Ai Mà Được Google Kỷ Niệm Ngày Sinh?

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

accept

Từ điển Collocation

accept verb

1 take/receive sầu

ADV. gladly, graciously, gratefully, willingly She graciously accepted my apology. | reluctantly

VERB + ACCEPT be glad to, be happy to lớn | be reluctant lớn, be unwilling to lớn | be unable to I am unfortunately unable to accept your kind invitation.

PREP. from I accepted the gift from my sister.

2 agree/admit

ADV. readily Some people readily accept that they may have to lớn pay for medical treatment. | fully

VERB + ACCEPT be happy lớn, be prepared to lớn, be ready to lớn, be willing to | be reluctant lớn, be unwilling lớn | be unable khổng lồ, refuse to | can/cannot, could (not), will/won"t, would (not) The university cannot accept responsibility for items lost or stolen on its premises. | be forced lớn

PHRASES be commonly/generally/universally/widely accepted It is generally accepted that people are motivated by success.

Từ điển WordNet


v.

consider or hold as true

I cannot accept the dogma of this church

accept an argument

react favorably to; consider right và proper

People did not accept atonal music at that time

We accept the idea of universal health care

receive sầu (a report) officially, as from a committeebe sexually responsive to, used of a female domesticated mammal

The cow accepted the bull


English Synonym and Antonym Dictionary

accepts|accepted|acceptingsyn.: adopt approve sầu believe consent to decline refuse reject

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học tự | Tra câu

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *