Beside, besides, except, apart from là đầy đủ tự được thực hiện tương đối liên tục với thịnh hành trong giờ Anh. Tuy nhiên, một trong những bàn sinh hoạt vẫn còn lầm lẫn với ngần ngừ rõ cách thực hiện cũng giống như vị trí của các từ vào câu. Hơn gắng nữa, hai trường đoản cú nhưng cực kì dễ gây nên hiểu lầm kia đó là beside besides vì chưng cách viết của chúng tương đối giống như nhau.


Bạn đang xem: Apart from nghĩa là gì

*
*
*
*
*
các bài luyện tập áp dụng

Xem thêm: Chỉ 1 Câu Hỏi, Elon Musk Biết Ai Là Người Tài, Ai "Chém Gió", Đó Là Câu Gì?

3.1. Chọn phương án đúng cho các câu sau:

My dog is very well trained. When I take hyên ổn out, he walks (BESIDE/ BESIDES) me và never runs ahead.I don’t think going for a walk is a good idea. It’s quite cold, và, (BESIDE/ BESIDES), it’s getting late and we don’t want lớn be out in the dark.(BESIDE/ BESIDES) tomatoes, she also needs carrots.Judith placed her bag on the empty seat (BESIDE/ BESIDES) her.I’m not ready to get married yet. (BESIDE/ BESIDES), I enjoy living alone.Feeling a tug at his sleeve sầu, he turned to see Joe (BESIDE/ BESIDES) hyên ổn.His parents kept vigil (BESIDE/ BESIDES) his bed for weeks before he died.The play is excellent, and (BESIDE/ BESIDES), the tickets don’t cost much.Those books seem very dull (BESIDE/ BESIDES) this one.(BESIDE/ BESIDES) milk & butter, we need some vegetables.The photograph shows the happy couple standing (BESIDE/ BESIDES) a banamãng cầu tree.What other types of music vì you lượt thích (BESIDE/ BESIDES) classical?He would lượt thích to take a photograph of us. Would you come & sit (BESIDE/ BESIDES) me?There was a small table (BESIDE/ BESIDES) the bed, on which there was a book.Do you play any other sports (BESIDE/ BESIDES) football & basketball?He noticed what looked lượt thích a bundle of rags (BESIDE/ BESIDES) the road.I don’t think I’ll come on Saturday. I have a lot of work to vì. (BESIDE/ BESIDES), I don’t really lượt thích parties.Anne trotted obediently (BESIDE/ BESIDES) her mother.I think she has many good qualities (BESIDE/ BESIDES) being very beautiful.His parents kept vigil (BESIDE/ BESIDES) his bed for weeks before he died.

3.2. Đáp án

Beside Besides Besides Beside Besides Beside Beside Besides Beside Beside BesidesBesideBesidesBesideBesidesBesideBesidesBesideBesidesBeside

Trên đấy là tổng hợp biện pháp cần sử dụng cùng rành mạch beside, besides, except, apart from trong tiếng Anh, triple-hearts.com hy vọng bạn học hoàn toàn có thể nắm rõ với dùng thạnh thành thạo hơn những trường đoản cú trên.


*


Cộng đồng triple-hearts.com - Chia sẻ tư liệu, tay nghề ôn luyện thi IELTS. Tmê mệt gia ngay lập tức Group Tự Học IELTS 8.0

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *