Bác sĩ nội khoa giờ đồng hồ Anh là internist bao gồm phiên âm ˈɪn.tɜː.nɪst. Nội khoa là phân ngành trong y tế tương quan đến sự việc ngăn uống phòng ngừa, chẩn đoán thù và chữa bệnh các bệnh của phòng ban bên phía trong khung hình, đặc biệt là nghỉ ngơi fan bự.

Bạn đang xem: Bác sĩ nội khoa tiếng anh là gì


Bác sĩ y khoa nội giờ đồng hồ Anh là internist có phiên âm ˈɪn.tɜː.nɪst. Bác sĩ nội y khoa là người dân có kỹ năng và kiến thức chuyên ngànhvề khám chữa các bệnhtương quan mang đến các phần tử phía bên trong cơ thể. Nội khoa cũng là 1 trong phânngành vào ykhoa.

*

Bác sĩ khoa nội cần phải có tài năng trong việc thống trị các người bị bệnh có quá trình dịch không ví dụ hoặc các bệnh dịch đồng thời.

Bác sĩ y khoa nội âu yếm và điều trị người mắc bệnh nhập viện và rất có thể đóng một sứ mệnh thiết yếu vào giảng dạy cùng phân tích.

Các từ bỏ vựng giờ Anh tương quan đến chưng sĩ khoa nội.

Psychiatric hospital /ˌsʌɪkɪˈatrɪk ˈhɒspɪt(ə)l/: Bệnh viện tâm thần.

Andrology /anˈdrɒlədʒi/: Nam khoa.

*

Gynecology /ˌɡaɪnəˈkɑːlədʒi/: Phú khoa.

Urology /jʊˈrɑːlədʒi/: Niệu khoa.

Immunology /ˌɪmjuˈnɑːlədʒi/: Miễn dịch học.

Nephrology /nɛˈfrɒlədʒi/: Thận học tập.

Oncology /ɑːnˈkɑːlədʒi/: Ung tlỗi học.

Cardiology /kɑːdɪˈɒlədʒi/: Khoa tim.

Gastroenterology /ˌɡastrəʊɛntəˈrɒlədʒi/: Khoa tiêu hóa.

Anesthesiology /ˌanɪsˌθiːzɪˈɒlədʒi/: Chuyên khoa gây nghiện.

Dermatology /ˌdəːməˈtɒlədʒi/: Chulặng khoa da liễu.

Endocrinology /ˌendoʊkrəˈnɑːlədʒi/: Khoa nội huyết.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ To Be Short Of Là Gì, To Fall Short Of Sth Trong Tiếng Việt

Epidemiology /ˌepɪˌdiːmiˈɑːlədʒi/: Khoa dịch tễ học tập.

Hematology /ˌhiːməˈtɒlədʒi/: Khoa ngày tiết học tập.

Neurology /nʊˈrɑːlədʒi/: Khoa thần ghê.

Neurosurgery /ˈnʊroʊsɜːrdʒəri/: Ngoại thần tởm.

Odontology /ˌoʊdɑːnˈtɑːlədʒi/: Khoa răng.

Ophthalmology /ˌɑːfθælˈmɑːlədʒi/: Khoa mắt.

Orthopedics /ˌɔːrθəˈpiːdɪks/: Khoa chỉnh hình.

Orthopedic surgery /ˌɔːrθəˈpiːdɪk ˈsɜːrdʒəri/: Ngoại chỉnh hình.

Plastic surgery /ˌplæstɪk ˈsɜːrdʒəri/: Phẫu thuật tạo nên hình.

Thoracic surgery /θɔːˈræsɪk ˈsɜːrdʒəri/: Ngoại lồng ngực.

Traumatology /’trɔ:mə’tɒlədʒı/: Khoa gặp chấn thương.

Geriatric /ˌdʒeriˈætrɪk/: Lão khoa.

Cardiologist /ˌkɑːrdiˈɑːlədʒɪst/: Bác sĩ tim mạch.

Dermatologist /ˌdɜːrməˈtɑːlədʒɪst/: Bác sĩ domain authority liễu.

Endocrinologist /ˌendoʊkrəˈnɑːlədʒɪst/: Bác sĩ nội tiết.

Bài viết bác bỏ sĩ nội y khoa giờ đồng hồ Anh là gì được tổng thích hợp vì giáoviên trung tâm giờ đồng hồ Anh triple-hearts.com.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *