English for Kids Learning 4 Language Skills Special Features Road khổng lồ IELTS

Bạn đang xem: Back and forth là gì

*

Usages:from one place khổng lồ another one và then baông chồng again. If someone or something moves baông xã and forth between two places, they move sầu from one place khổng lồ the other place again and again.This idiom is used commonly by native sầu speakers. When you speak such idioms that make you sound lượt thích a native speaker.For examples:He travels baông xã và forth between New York and California.We tossed the ball baông xã và forth between us.The tiger paced bachồng and forth in its cage.Nurses went back & forth among muốn the wounded, bringing food và medicine.
- tosse: quang len, nem le, tung (toss the ball: tung qua bong, toss up a coin: tung dong tien (choi sap ngua), toss money about: quang đãng tien qua cua so, an tieu hoang phi)
- cage: lồng, chuồng, củi; trại giam phạm nhân binc, bên giam, bên lao; nhốt vào lồng, nhốt vào cũi, giam giữ- wounded (a) bị thương, bị tổn định tmùi hương, bị xúc phạmthe wounded: những người dân bị thương

Xem thêm: Nam Nữ Canh Ngọ Nên Lấy Chồng Năm Bao Nhiêu Tuổi, Căn Duyên Tiền Định Tuổi Canh Ngọ

*
*

*

*

Được đăng bởiNguyen Vu Ngoc Tungvào lúc08:26:00
*
*

Xem lại các bài cũMarch ( 3 ) February ( 2 ) November ( 2 ) October ( 1 ) August ( 4 ) May ( 1 ) March ( 3 ) February ( 6 ) January ( 1 ) November ( 1 ) October ( 1 ) July ( 1 ) April ( 3 ) March ( 5 ) January ( 3 ) December ( 15 ) November ( 8 ) October ( 1 ) April ( 1 ) March ( 1 ) February ( 5 ) January ( 2 ) December ( 4 ) November ( 2 ) October ( 5 ) September ( 5 ) August ( 15 ) July ( 4 ) June ( 3 ) May ( 9 ) April ( 3 ) March ( 1 ) February ( 1 ) January ( 19 ) December ( 47 ) November ( 72 ) October ( 82 ) September ( 8 ) August ( 4 ) July ( 4 ) June ( 8 ) May ( 1 ) April ( 8 ) March ( 47 ) February ( 59 ) January ( 76 ) November ( 1 ) October ( 11 ) September ( 2 ) August ( 8 ) July ( 5 ) June ( 5 ) May ( 2 ) November ( 2 ) October ( 6 ) September ( 8 ) August ( 21 ) July ( 5 ) May ( 2 ) February ( 3 ) January ( 4 ) September ( 1 ) May ( 1 ) February ( 2 ) January ( 1 ) November ( 4 ) October ( 1 ) September ( 1 ) June ( 2 ) May ( 1 ) April ( 7 ) November ( 1 ) August ( 3 ) November ( 2 ) April ( 1 ) January ( 2 ) October ( 1 ) September ( 1 ) August ( 22 ) August ( 1 )
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *