This cream provides an excellent base for your make-up (= a good bottom layer on which other layers can be put).

Bạn đang xem: Base in là gì


 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ triple-hearts.com.Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một bí quyết sáng sủa.


one of the four positions on a square that a player must reach to score a point in the game of baseball
to have a particular town or area, etc. as the main place that you live sầu và work in, or where you bởi business from:
one of four chemical substances that trang điểm the part of DNA and RNA that controls the structure of genes
any of various chemical substances that have sầu the opposite effect or chemical behavior as that of an acid
a word or word part to which prefixes & endings may be added khổng lồ make new words, as in "vì chưng," the base of "redo" và "doable"
(in the game of baseball) one of the four angles of a square, all of which a player must touch in order to score:
base (for sth) A cut to lớn 10p per tóm tắt would give sầu a yield of 5.8% and a new base for dividend growth.

Xem thêm: Các Môn Công Nghệ Tiếng Anh Là Gì, Từ Vựng Tiếng Anh Về Các Môn Học


an amount of money or a number that is used lớn compare other amounts of money or numbers lớn, especially as a way of measuring whether prices or numbers have sầu increased or decreased:
The numbers are based on 132 two-hourly speech samples from 6 children & 75 two-hourly speech samples from 15 children.
Các quan điểm của các ví dụ không mô tả cách nhìn của những chỉnh sửa viên triple-hearts.com triple-hearts.com hoặc của triple-hearts.com University Press tuyệt của các công ty cấp phép.

base

Các từ bỏ thường được thực hiện với base.


Kanpur was an emerging mill centre, an important army base & source of army supplies since the mutiny.
In the base closure, the reforms raise the domestic prices of most exportable agricultural products.
Những ví dụ này từ bỏ triple-hearts.com English Corpus cùng tự những nguồn trên web. Tất cả mọi chủ ý trong số ví dụ ko bộc lộ chủ kiến của những biên tập viên triple-hearts.com triple-hearts.com hoặc của triple-hearts.com University Press xuất xắc của bạn cấp giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp con chuột Các ứng dụng search tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn triple-hearts.com English triple-hearts.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *