Mẫu Hợp đồng mướn bên bằng giờ đồng hồ anh - Contract of House Renting xin được gửi đến các bạn tìm hiểu thêm, độc nhất là lúc thao tác cùng với các công ty, đối tác doanh nghiệp hoặc người thao tác là nước ngoài thêm căn cứ, nắm rõ được các luật pháp đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ phía hai bên.Mẫu hợp đồng ngoại tmùi hương bằng Tiếng AnhĐơn xin ngủ phnghiền bằng tiếng Anh (Leave sầu of absence letter)Một số chú ý lúc viết tlỗi tmùi hương mại bằng giờ đồng hồ Anh

Hợp đồng mướn đơn vị tiếng Anh cho những người nước ngoài

1. Hợp đồng thuê đơn vị bằng giờ đồng hồ Anh2. Hợp đồng mướn nhà bởi giờ đồng hồ Anh số 2

1. Hợp đồng mướn nhà bằng tiếng Anh

In-principle agreement for house RentingThis In-principle Agreement (hereinafter referred to as “IPA”) is signed on ____/__/2006 in __________, by and between the following parties
The lessor: ________________________Address: ______________________Identity Card No: _______________Nationality: ________________(Hereinafter referred to lớn as: “Party A”)AndThe lessee:Mr. ______________________________Nationality: _____________Passport No.: _____________Date of issue: _____________Date of expiry: _____________(Hereinafter referred lớn as: “Party B”)Whereas:the Party B, one of the foreign investors who are going khổng lồ invest in Vietnam by co-operation with one Vietnamese company, named __________ in form of joint venture company, engaging in restaurant services (Hereinafter referred khổng lồ as: “Project”), wishes to lease Party A’s house lớn serve as the Head Office & restaurant of the joint venture company;The Party A is a authorized person of the household, owning the house to be leased, and the Party A would lượt thích lớn sign the House Leasing Contract with the Party B.

Bạn đang xem: Bên cho thuê tiếng anh là gì


Therefore:The two Parties agree to lớn sign this IPA upon the following Terms & Conditions.Article 1. Leasing PurposesThe Parties agree khổng lồ enter this IPA for the foundation of signing the official Contract of House Leasing in future, accordingly the established joint venture company – after being granted for an Investment Certificate – shall use the Leased Location as its Head Office & restaurant for business activities of the project which is approved in the Investment Certificate by the competent authorities of Vietphái nam.Article 2. Main Articles and Conditions of the Official Contract of House Leasing2.1 House for lease- Address: ________________________________________________- Total floor area for lease: ____________ m2.2.2 Term of lease2.2.1 The joint venture company shall officially sign the Contract of House leasing with the Party A right after it is granted by competent authorities of Vietnam with investment Certificate under current laws và regulations on foreign investment in Vietnam;2.2.2 Term of the official Contract of House leasing shall be 05 (five) years commencing from the date of signatures.2.2.3 In case of extension of the Leasing Contract, the two Parties shall come to an agreement for the extension. In respect of any case, proposal for extension should be made 30 (thirty) days in advance prior to the date of expiry as provided in Item (2.2.2) of this Agreement.

Xem thêm: To Be Advised Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Nghĩa Của Từ Advised, Từ Advised Là Gì


2.3 Payment2.3.1 The payment for house leasing shall correspond lớn USD / month (one thousand và three hundred United State Dollars) per month;2.3.2 The joint venture company shall be subject khổng lồ perkhung payments for utilities, telephone at the Location upon the monthly actual volume (based on the figures initially agreed by the Parties at the date of handing-over).2.3.3 Equipments that the joint venture company is entitled lớn exploit at the location shall be particularly determined by the Parties on the date of officially signing the official Contract of house leasing & shall be listed as an Appendix which is an integral part of such Contract.2.4 Mode of payment2.4.1 Currency for payment:The Parties shall persize the payment in Vietnam Dong. The currency provided in this IPA as well as in the future official Contract of house leasing are only for reference for the purpose of determining the particular amount of payment in Vietnam giới Dong.2.4.2 The payment for house leasing shall be paid in Quarter basis. Such payment shall be made by the joint venture company khổng lồ the Party A within first ten days of first month of each Quarter.Article 3. Responsibilities of the Parties3.1 Responsibilities of the Party A3.1.1 to lớn ensure of being the legal owner who has legal documents on the leased house;3.1.2 khổng lồ be liable lớn carry out necessary legal procedures at competent authorities of Vietphái nam (if required by law) in order to lớn facilitate the joint venture company for its lawful exploitation of the location;
3.1.3 lớn hand-over the house timely lớn the joint venture company right after both Parties sign the official Contract of house leasing for the purposes of timely business operation of such company;3.1.4 to be liable lớn provide Party B và the joint venture company with relevant legal documents presenting Party A’s ownership to lớn the location;3.1.5 to ensure và facilitate the Party B và the joint venture company with the best assistance for their full và solely right of exploitation of the house upon agreement in this IPA and the official Contract of house leasing that should be signed later on;3.1.6 to perkhung the legitimate fees, taxes in relation lớn the real-estate leasing activities under current regulations of Vietnam;3.1.7 to make a notice of 3 (three months) in advance to the Party B and/or the joint venture company in case of unilaterally terminate the Contract prior to lớn the agreed expiry.3.2 Responsibilities of the Party B & the joint venture company3.2.1 to lớn timely perform the payment of house leasing;3.2.2 to exploit the house in purposes as agreed;3.2.3 khổng lồ be liable lớn compensate for the damages, losing of furniture, interior equipment at the location which are not caused by normal margin of wear và tear. Actively manage & control the accompanied equipments which are proprietary of the Party B and/or the joint venture company;3.2.4 to fully follow the regulations of security, sanitation & environment at the location;3.2.5 to make a notice of 3 (three) months in advance khổng lồ the Party A in case of unilaterally terminate the Contract prior to lớn the agreed expiry.Article 4. Other responsibilities of the two Parties.4.1 Right after the joint venture company gets the Investment Certificate, both Parties shall come to lớn signatures of the official Contract of house leasing, particularly specifying the Articles và other conditions as agreed in this IPA, also the responsibilities of the Parties should be determined. The payment for house leasing shall be specified upon particular Articles of the official Contract;
(In case of using fuel lớn run electrithành phố generator due to lớn electricity cut-off. Party B must pay fuel charges equivalent khổng lồ Party B’s rate of electrithành phố consumption in 01 month compared with total electriđô thị consumption in the same month of the house No……………BÊN CHO THUÊ NHÀ(Ký cùng ghi rõ bọn họ tên)BÊN THUÊ NHÀ(Ký với ghi rõ họ tên)
Mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm trên mục Hợp đồng - Nghiệm thu - Tkhô giòn lý trong mục biểu mẫu mã nhé.
*
Mẫu phù hợp đồng mướn đơn vị làm cho vnạp năng lượng phòng tiên tiến nhất Mẫu đúng theo đồng thuê mướn đơn vị Mẫu phù hợp đồng thuê đơn vị trọ Hợp đồng mướn phòng trọ Mẫu vừa lòng đồng mướn công ty 2021 Hợp đồng dịch vụ cho thuê nhà ở tiên tiến nhất
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *