2 Thông dụng2.1 Giới từ2.2 Phó từ2.3 Cấu trúc từ3 Chuyên ngành3.1 Toán & tin3.2 Kỹ thuật chung3.3 Kinh tế4 Các từ liên quan4.1 Từ đồng nghĩa /bai//

Thông dụng

Giới từ

Gần, cạnh, kế, bênby the seagần biểnto sit by someonengồi cạnh ai Về phíaNorth by Easthướng bắc hơi lệch về phía đông Qua, ngang qua, xuyên qua, dọc theo (chỉ hướng và chuyển động)to come by the fields, not by the roadsđi xuyên qua các cánh đồng, chứ không dọc theo các con đường Vào lúc, vào khi, vào khoảng, vào quãng (chỉ thời gian)to attack by nighttấn công vào đêmto withdraw by daylightrút vào lúc trời sángby tomorrowkhoảng ngày maiby this timevào lúc này Theo cách, bằng cách, theo từngto rent the house by the yearcho thuê nhà theo từng nămto sell coal by the tonbán hàng theo từng tấn mộtstep by steptừng bước, dần dần Bằng, bởi, dothe streets are lighted by electricityphố xá được thắp sáng bằng điệnto travel by seađi du lịch bằng đường biểnto send something by postgửi vật gì bằng đường bưu điệnby mistakedo lỡ, do nhầm Theo như, phù hợp vớiby someone"s leavetheo sự cho phép của aiby article 3 of the Treatytheo điều 3 của hiệp ước Đến mức, đến khoảngthe bullet missed the target by two inchesviên đạn trượt mục tiêu khoảng hai insơ Trướcto swear by Almighty God that...xin thề trước thượng đế là...

Phó từ

Gầnnobody was bykhông có ai ở gần Quato hurry byđi vội qua Sang một bên, ở bên; dự trữ, dànhto put (lay, set) something byđể cái gì sang một bên; để dành cái gì

Cấu trúc từ

by the by; by the waynhân đây, tiện thể by oneselfmột mình không có ai giúp đỡ to have something by onecó vật gì trong tay by and bylát nữa thôi; ngay bây giờ by and largenhìn chung, nói chung, rút cục

Chuyên ngành

Toán & tin

bằng, bởiby formula bằng công thứcby nomeans không có cách nào, không khi nào,by virtue of vì, do, theo

Kỹ thuật chung

bằng

Kinh tế

ghi có ghi có (vào tài khoản)

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adverbaside , at hand , away , beyond , close , handy , in reach , over , past , through , to one side prepositionalong , alongside , beside , by way of , close to , near , nearby , nigh , over , past , round , at the hand of , in the name of , on , supported by , through , through the agency of , through the medium of , under the aegis of , via , with , with the assistance of , apart , aside , besides , close , concerning , handy , near to , per , toward
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *