English – VietnameseVietnamese – EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish – Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái nam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái mạnh BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vtriple-hearts.com.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền hậu Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese – VietnameseVietnamese – JapaneseJapanese – Vietnamese (NAME)Japanese – EnglishEnglish – JapaneseJapanese – English – JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE – VIETNAM (Simplified)VIETNAM – CHINESE (Simplified)CHINESE – VIETNAM (Traditional)VIETNAM – CHINESE (Traditional)CHINESE – ENGLISHENGLISH – CHINESEHÁN – VIETNAMKOREAN – VIETNAMVIETNAM – KOREANKOREAN – ENGLISHENGLISH – KOREANFRENCH – VIETNAMVIETNAM – FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH – THAILANDTHAILAND – ENGLISHVIETNAM – THAILANDTHAILAND – VIETNAM RUSSIAN – VIETNAMVIETNAM – RUSSIANRUSSIAN – ENGLISHENGLISH – RUSSIANGERMAN – VIETNAMVIETNAM – GERMANCZECH – VIETNANORWAY – VIETNAMITALIAN – VIETNAMSPAINSH – VIETNAMVIETNAMESE – SPAINSHPORTUGUESE – VIETNAMLanguage Translation

Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) địa thế căn cứ noun Basis, foundation tất cả đầy đủ địa thế căn cứ nhằm tin vào thắng lợi there is enough foundation to believe sầu in success; belief in success is well-founded Kết luận bao gồm căn cứ a well-founded conclusion Base căn cứ phục vụ hầu cần a logistics base địa thế căn cứ ko quân an air base địa thế căn cứ quân sự a military base verb To base oneself on căn cứ vào tình hình nhưng đề ra nhà trương basis; foundation Có đủ địa thế căn cứ để tin vào thành công There”s enough foundation to believe sầu in success; belief in success is well-founded kết luận có căn cứ A well-founded conclusion Hoàn toàn không có căn cứ Totally groundless base Căn cđọng quân sự Army base Căn cứ hậu cần Supply base Căn cứ đọng ko quân Air force base; Air base Căn uống cứ hải quân Naval base to lớn base oneself on… Căn cứ vào tình trạng nhưng đề ra công ty trương To base oneself on the situation to lay down the policy Căn uống cứ đọng vào điều triple-hearts.com của quyết nghị Basing oneself on the article triple-hearts.com of the resolution Căn uống cứ theo lời knhì của chính nó, tôi bảo vệ nó tội vạ chiếm có khí giới Given his statement, I”m sure he”s committed armed robbery

*

Hypertension là gìSocialism là gìKiểm rà là gìDapper là gìArtisan là gì.net runtime optimization service là gìMonk là gìFlakka là gìBản mềm là gìLễ hội là gì
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *