Tại thời điểm đó của năm, những dân cày đang thu hoạch cây cối của họ. Một cây cối mà đã trở thành một thị phần vĩ đại với một nền khiếp tế ẩm tỷ đô la là đề xuất sa. Là một tình nhân tự do, Tôi thán phục mang lại các cá thể tyêu thích gia thực hiện quyền được tự do khỏi sự can thiệp của tín đồ không giống — harm no one, defraud no one. More about this freedom philosophy here.quý khách đang xem: Cần sa giờ đồng hồ anh

Cần sa is the correct term for what is more commonly referred khổng lồ as marijuamãng cầu, pot, weed, reefer or grass. An annual, dioecious flowering plant, cannabis has been recognized world-wide for centuries và its uses include culinary, medicinal & for recreation..

Bạn đang xem: Cần sa tiếng anh là gì

Here is a link khổng lồ a good timeline history of cannabis. & this one for a more scholarly paper on mankind’s long relationship with this ancient plant.

Studies that show Medicinal uses of cannabis. Culinary uses are also well known. Go here for info about cooking with cannabis cùng here as well.

***


*

This pholớn was taken in Washington State.

Master horticulturists lượt thích Robert Connell Clarke, known for writing the seminal work, Marijuana Botany. Và Jorge Cervantes, for his work on indoor cultivation & guerrilla gardening, Ed Rosenthal (xem danh sách của chính mình cuốn nắn sách làm việc đây) mang đến loài kiến ​​thức của ông về nhân bản với tuyên ổn truyền kỹ thuật, với những người không giống đã hỗ trợ toàn bộ nhằm bảo đảm khung hình của loài kiến ​​thức liên quan mang đến thực đồ bí mật này. Thế giới nợ những người bọn ông một chút tình nghĩa mang lại tư liệu công việc của họ và share nó.

Xem thêm: Hoàng Lão Tà Là Ai - Đào Hoa Đảo (Tiểu Thuyết Kim Dung)

Mặt khác, đã tất cả vô số cuộc sống bị phá hủy như thể tác dụng của việc này được gọi là “chiến chống ma túy”. Trong thực tiễn, mọi gì cuộc chiến kháng ma túy đang và liên tục là một trong những cuộc chiến trực rỡ ngày này trên những quyền tự do cơ bạn dạng của người dân Mỹ là. Dưới giải pháp ridding những nước nhà của tai họa của thuốc, statists have grown their power at the expense of the people’s freedom.

Daily across America, SWAT teams exexinh tươi dynamic entry rsida, often at the wrong address, frequently against non-violent drug suspects và the results have been catastrophic! Forbes magazine, a mainstream business publication is advocating for an over to lớn the drug war, because of the disproportionate negative sầu effect it is having on minority communities. In this bản đồ, Các CATO Institute shows the nationwide legacy of botched drug raids. This site; Stop The Drug War has plenty more if you can stand lớn read it.

Public sentiment is turning away from this policy of dismal failure. In countries lượt thích the Netherlands, a rational và sane drug policy was implemented nearly 40 years ago & they seem khổng lồ have sầu survived. On the issue of medical cannabis, there are now 23 states in the U.S. that permit medical use of the herb. Many states have “decriminalized” possession of small amounts of cannabis. Two states, Washington với Colorabởi vì have sầu fully legalized recreational use for adults. More states are sure khổng lồ follow, though I expect this is due less to lớn the government realizing it is the right thing to bởi in the name of justice and medicine, but much more because financially strapped state governments realize this can be a huge cash cow!

Still today, Marc Emery, a Canadian seed salesman, sits in U.S. prison for selling cannabis seeds across the border from Canada, a country with a neutral policy toward cannabis, inlớn a country that has moronic và draconian laws that prohibit use và cultivation of an herb that grows in God’s green earth, the U.S..

General benefits of cannabis use. Please take note of the source of this article; Business Insider Magazine is not known for political partisanship or demagoguery. The fact is that sensible business people can see cannabis offers opportunities for new businesses. Business investors are willing khổng lồ listen to lớn the evidence that supports cannabis as medicine và recognize what prosecuting attorneys, judges, cops and others who benefit from the drug war, don’t seem too care about, & that is; Doctors and patients should be permitted to choose what treatment is best. Drug war hacks should find another career. Tgiỏi vào kia, we have incidents lượt thích that of Peter McWilliams. McWilliams was prohibited from legally using cannabis, in spite of the documented medical evidence và his doctor’s recommendation that the herb helped khổng lồ control his nausea. Nausea was the result of ongoing cancer treatment. After California passed its medical cannabis legislation, McWilliams’ grow operation was raided and he was subsequently prosecuted under federal law. He later died choking on his own vomit, because he was denied the medicine that worked for him.

Steve sầu Kubby is a well known cancer survivor & Libertarian activist who helped to lớn pass California’s Prop. 215, for legalization of medicinal cannabis. He and his wife were subsequently harassed và prosecuted on dubious charges related khổng lồ “growing too much medicine” khổng lồ help treat their cancer.

How can we Call ourselves a just society if we proseđáng yêu sick people for taking medicine that relieves their pain?

Well known comedian, Tommy Chong was maliciously prosecuted by an overzealous drug warrior, buôn bán bongs cùng với tên của chính mình vào bọn chúng. Ông đã từng qua 9 tháng tầy giam!

Có số đông nhân thiết bị trê tuyến phố Wall với trong các chống họp của Đại hội sẽ lừa đảo fan dân Mỹ ra khỏi tỷ $$$ $$$ của đồng đô la cùng họ quốc bộ miễn phí, tuy vậy cơ quan chính phủ này đang thấy tương xứng là một diễn viên hài stoner, Tommy Chong đang dành nhiều thời gian trong tù nhân vị buôn bán bongs cùng với tên của mình vào chúng. Đó là 1 sự cuồng nộ vô lý!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *