According to lớn the rescue workers that I"ve spoken to lớn, this tree could be as much as 100 years old &, apparently, is rotted all the way out to lớn the bottom.

Bạn đang xem: Cây cổ thụ tiếng anh là gì


Cây sản phẩm bố kêu " Tôi ước ao bản thân vươn lâu năm thành một cây cổ thụ cao nhất với trực tiếp tốt nhất trong khu rừng rậm này .
Nhìn quang chình ảnh chung xung quanh hoang tàn, ông thấy một cây cổ thụ sống hàng trăm năm gần cổng bên đã biết thành nhảy rễ.
As he viewed the damage around hyên, he realized that a massive tree that had stood for decades near his front gate was gone.
Lái xe cộ hơi cất cánh đâm trực tiếp vô cây cổ thụ Liễu Roi, rồi đây tín đồ ta sẽ còn buôn chuyện cthị xã này trong vô số năm nữa...
26 Một cây có thể sống hàng trăm ngàn năm; vài cây như cây cổ thụ xoay tùng (sequoia) cùng cây bách tùng có thể sinh sống hàng vạn năm.
A tree may live for hundreds of years; some, such as sequoias & bristlecone pines, for thousands of years.
Người vk đang đi vào kỳ sinch nngơi nghỉ và họ đang đặt nhỏ nằm trong lớp cỏ thô trong máng làm cho trường đoản cú mộc của cây cổ thụ đầu tiên .
She gave birth and they placed the baby in the xuất xắc in the feed box that was made from the first tree .
Một ́cô chỉ là một trong chút của một cô gái " gồm một cây cổ thụ với một chi nhánh uốn cong y như một số ghế trên nó.
Khi ta đứng ngơi nghỉ chân những cây cổ thụ này thì thật là bỡ ngỡ khi cho là mỗi loại cây này mọc lên xuất phát từ 1 hạt giống như nhỏ tuổi.
When you stvà at the base of these massive sầu trees, it is amazing to think that each one grew from a tiny seed.

Xem thêm: Muỗi Sống Được Bao Lâu? Các Giai Đoạn Phát Triển Của Muỗi Muỗi Sống Được Bao Lâu


Nhện này giăng lưới chủ yếu vào form hành lang cửa số, tuy thế cũng hoàn toàn có thể được tìm thấy bên trên các bức tường, sản phẩm rào, hoặc bên dưới vỏ cây cổ thụ.
This spider builds its web mostly inkhổng lồ window frames, but can also be found on walls, fences, or under the bark of old trees.
Những cây cổ thụ khổng lồ bự làm cho chình ảnh đồ vật góp thêm phần mềm dịu , cùng xa xa là phong cảnh xinh đẹp của thành phố vươn cao thăng thiên xanh .
Grvà old trees graced the landscape , and a fine view of the city skyline could be seen in the distance .
Trong đô thị, một cây cổ thụ khổng lồ sinch trưởng 500 mét trong tầm cha năm, phía bên trong nó là quả cầu tia nắng hóa trang của Kotarou với Kagari.
In the thành phố, a huge tree grows 500 meters tall in three years, which contains the orb of light from Kotarou & Kagari.
Thắc mắc là một trong những điều trường đoản cú nhiên—phân tử như là của một điều vướng mắc sống động hay mọc lên với chín muồi thành một cây cổ thụ của sự việc hiểu biết.
It’s natural lớn have questions—the acorn of honest inquiry has often sprouted and matured into lớn a great oak of understanding.
The tree was a single and ancient oak; two children could not reach around its trunk & touch hands.
Chứng ngôn này tăng trưởng mạnh bạo y như một chiếc cây cổ thụ, tuy nhiên chứng ngôn của Chủ Tịch Monson vẫn còn đó nên phát triển cùng cách tân và phát triển theo thời hạn.
It is like a towering redwood, yet even President Monson’s testimony had lớn grow & develop over time.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *