Only 2.91 percent of Yemen is considered to lớn be arable lvà, and less than 0.6 percent of the land is planted with permanent crops.

Bạn đang xem: Cây lâu năm tiếng anh là gì


Đây là một một số loại cây thọ năm, cao cho tới 10 centimet (3,9 in) và chế tạo thành một "tnóng thảm" rộng cho tới 50 centimet (20 in).
It is a perennial plant, growing up lớn a height of 10 centimetres (3.9 in) tall and forming a "mat" up lớn 50 centimetres (20 in) wide.
Some examples of new perennial crops being developed are perennial rice and intermediate wheatgrass.
Theo dự trù trong thời hạn 2011, chỉ tất cả 5,63% diện tích S của Mali rất có thể được phân một số loại là đất canh tác, và 0,1% là trồng cây thọ năm.
According lớn estimates in 2011, only 5.63 percent of Mali’s area can be classified as arable l&, & 0.1 percent was planted khổng lồ permanent crops.
Tài nguim thiên nhiên: tdiệt năng, địa sức nóng, khí đốt, khu đất canh tác Sử dụng khu đất (dự tính năm 2012): 34,03% đất canh tác, 10,86% khu đất trồng cây lâu năm, 55,12% không giống.
Natural resources: hydropower, geothermal power, petroleum, arable lvà L& use (2012 estimate) includes 34.03 percent arable l&, 10.86 percent permanent crops, 55.12 percent other.
Syria bị hết sạch, với 28% khu đất canh tác, 4% dành cho cây lâu năm, 46% được sử dụng làm cho đồng cỏ và đồng cỏ, còn chỉ bao gồm 3% rừng và đất rừng.
Syria is extensively depleted, with 28 percent of the lvà arable, 4 percent dedicated khổng lồ permanent crops, 46 percent utilized as meadows and pastures, & only 3 percent forest and woodl&.
Trong tổng diện tích khu đất nông nghiệp & trồng trọt (4,1 triệu ha năm 2006), 21% là đất canh tác, 3% là tLong cây thọ năm (vườn cửa cây ăn uống trái với vườn nho) cùng 76% là đồng cỏ.
Of the total area of agricultural lvà (4.1 million hectares in 2006), 21% is arable lvà, 3% is under perennial crops (orchards và vineyards), & 76% is pastures and xuất xắc meadows.
Tính đến năm 2012, việc thực hiện khu đất như sau: Đất canh tác: 26,49% Đất trồng cây thọ năm: 0,79% Khác: 72,72% Tính mang lại năm 2007, diện tích đất được tưới tiêu uớc tính là 233,5 km2.
As of 2012, the l& use was as follows: Arable land: 26.49% Permanent crops: 0.79% Other: 72.72% As of 2007, the estimated area of irrigated lvà was of 233.5 km2.
Đa dạng vòng luân canh với tLong những loại cây lâu năm là mọi bắt buộc: không trồng một loại cây thường niên trên và một thửa ruộng trong hai năm liên tục.
Diversity in crop rotation & perennial planting is required: no annual crop can be planted in the same field for more than two years in succession.

Xem thêm: Kinh Phí Tiếng Anh Là Gì ? Kinh Phí Trong Tiếng Tiếng Anh


Đây là loài cây lâu năm có thể được tLong nhằm trang trí như cây đơn vị, tuy vậy làm việc một số trong những Quanh Vùng của Nam Phi, nước Australia với New Zealvà nó được xem như là một loại cỏ ngây ngô.
These perennials can be grown decoratively as house plants, but in some areas of South Africa, nước Australia và New Zeal& it is regarded as a weed.
Đối cùng với những loài cây thọ năm, sự chế tạo ra có nhiều năng lực thành công rộng nếu như phân tử nảy mầm tại 1 địa điểm nhẵn râm, cơ mà không thực sự ngay gần với cây bà mẹ vì chưng gồm sự cạnh tranh cùng với nó.
For perennial plants, reproduction is more likely to be successful if the seed germinates in a shaded position, but not so cchiến bại to lớn the parent plant as khổng lồ be in competition with it.
Chúng thường là những cây thọ năm hoặc cây những vết bụi (hiếm khi là cây leo hoặc cây gỗ) với là loại phiên bản địa của Nam Mỹ, Trung Mỹ, Tây Ấn, Mexico, với một vài loại phân bố cho tới tận Hoa Kỳ.
They are perennials và shrubs (rarely vines or trees) & are native khổng lồ South America, Central America, the West Indies, Mexico, with a few species range extending into the United States.
Chúng ta thấy các đơn vị nlỗi đơn vị lâm nghiệp Bra-xin Fibria đang đưa ra cách rời đốn mộc cánh rừng sinc trưởng lâu năm cùng bằng phương pháp thực hiện bạch bọn cùng năng suất thu được nhiều hơn trên từng hecta bột giấy và làm nên nhiều giấy rộng đối với bình thường bằng phương pháp đốn hạ đông đảo cây thọ năm không giống.
We see companies lượt thích the Brazilian forestry company Fibria that"s figured out how to lớn avoid tearing down old growth forest và using eucalyptus và getting much more yield per hectare of pulp và making much more paper than you could make by cutting down those old trees.
Vườn quốc gia được đưa ra phối hận vị các cây karri mọc lâu năm, một trong những trong các số ấy gồm độ cao sát 90 m (300 ft).
Phân đưa ra Glycine bao gồm ít nhất 25 loài cây gàn thọ năm, ví dụ như Glycine canescens F.J. Herm. cùng G. tomentella Hayata, cả nhị được tra cứu thấy sống Úc với Papua New Guinea.
The subgenus Glycine consists of at least 25 wild perennial species: for example, Glycine canescens F.J. Herm. & G. tomentella Hayata, both found in nước Australia and Papua New Guinea.
Tất cả những loài torng bỏ ra Carex là cây lâu sản phẩm năm, tuy nhiên một vài ba loài nhỏng C. bebbii với C. viridula rất có thể đến trái năm trước tiên, và ko sống lâu bền hơn.
All species of Carex are perennial, although some species, such as C. bebbii & C. viridula can fruit in their first year of growth, and may not survive longer.
Những công dụng ẩn chứa này đã đưa đến đều cố gắng bắt đầu nhằm mục đích ngày càng tăng sản lượng phân tử giống như của những chủng loại thực đồ lâu năm, nhưng hoàn toàn có thể dẫn đến sự trí tuệ sáng tạo các loài cây ngũ ly lâu năm mới.
These potential benefits of perennials have sầu resulted in new attempts khổng lồ increase the seed yield of perennial species, which could result in the creation of new perennial grain crops.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *