Đảm Bảo An Toàn: Chính Sách Bảo Mật Của triple-hearts.com

Chúng tôi là một đơn vị giới thiệu về hơn 20.000 game, cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thông tin cá nhân của mình, hãy liên hệ với chúng tôi.

Thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn bao gồm

– Tên hoặc tên người dùng của bạn.

– Địa chỉ email của bạn.

– Địa chỉ IP của bạn.

– Dữ liệu khác có thể thu thập nếu bạn chọn chia sẻ, chẳng hạn như khi bạn điền vào các trường trong hồ sơ của bạn.

Triple-hearts thu thập thông tin này trong các trường hợp 

– Bạn đăng ký làm thành viên trên trang web này.

– Bạn điền vào biểu mẫu liên hệ của chúng tôi.

– Bạn duyệt trang web này. Xem “Chính sách cookie” bên dưới.

– Bạn điền vào các trường trong hồ sơ của bạn.

Triple-hearts sử dụng thông tin cá nhân của bạn như sau

– Giúp bạn trở thành thành viên đã đăng ký trên trang web của chúng tôi, để bạn có thể đóng góp nội dung cho trang web này.

– Sử dụng địa chỉ email của bạn để thông báo cho bạn về hoạt động trên trang web của chúng tôi.

– Ghi lại địa chỉ IP của bạn khi bạn thực hiện một số hành động nhất định trên trang web của chúng tôi. Địa chỉ IP của bạn không bao giờ được hiển thị công khai.

– Sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích khác.

Thông tin cá nhân của bạn, luôn được sử dụng một cách chính xác và có ích

Đôi khi, triple-hearts muốn liên hệ với tất cả các thành viên bằng cách gửi email thông tin quan trọng như bản tin hoặc thông báo. Bạn có thể chọn tham gia hoặc từ chối nhận email như vậy trong hồ sơ của bạn.

  • Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin không thể nhận dạng cá nhân về bạn trong quá trình tương tác với trang web của chúng tôi. Thông tin này bao gồm thông tin kỹ thuật về trình duyệt hoặc loại thiết bị bạn đang sử dụng. Thông tin này chỉ được sử dụng cho mục đích phân tích và theo dõi số lượng khách truy cập vào trang web của chúng tôi.
  • Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin bạn cung cấp. Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp và quy trình phù hợp để bảo vệ và đảm bảo an toàn thông tin.

Quy định về cookie

Cookie là các tệp văn bản nhỏ mà chúng tôi đặt trên máy tính của bạn nhằm cung cấp các chức năng nhất định trên trang web của chúng tôi, chẳng hạn như đăng nhập hoặc lưu các tùy chọn.

  • Vui lòng xem chính sách cookie chi tiết để biết thêm thông tin về các cookie mà chúng tôi sử dụng trên trang này.
  • Bạn có quyền truy cập và có bản sao dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu bạn cho rằng thông tin mà chúng tôi cung cấp không đầy đủ hoặc chưa chính xác, bạn có thể yêu cầu chúng tôi hoàn thiện hoặc sửa thông tin đó.
  • Bạn cũng có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn xóa dữ liệu cá nhân của mình.
  • Khi bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý chấp nhận chính sách này. Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng trang web này. Khi đăng ký, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn chấp nhận rõ ràng chính sách bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách này vào bất kỳ thời điểm nào. Nếu có bất kỳ thay đổi nào trong tương lai, bạn sẽ được yêu cầu xem xét và chấp nhận lại thông tin trong chính sách này.

Trân trọng!