Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ bỏ triple-hearts.com.Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một giải pháp tự tin.


Bạn đang xem: Cliffhanger là gì

a story or situation, often dangerous or of great importance, where two opposite results are possible and you vị not know what the result will be until the last moment:
Of those that start, fewer will be able to survive the natural cliffhangers that automatically affect any business.
The title card, recap sequences & cliffhanger screen and the opening and closing credits were komiks-inspired.
Unlượt thích its predecessor, the series does not involve sầu time traveling and will be set in the present, resolving the loose ends left by the cliffhanger.
And just when you thought things just couldn"t get any crummier, the bonus chapter also ends on an abrupt, insultingly unfinished cliffhanger.
House demands that she at least must write a new ending for the last book with more resolution than the cliffhanger ending she originally wrote.
There is a short teaser for episode one, and episodes 2-7 feature a reprise of the previous episode"s cliffhanger.
The majority of episodes kết thúc with a suspenseful twist or cliffhanger, revealed just seconds before the ending.
This meant that viewers had to tune in each week lớn see how the previous week"s cliffhanger would be resolved.
Các ý kiến của những ví dụ không biểu lộ quan điểm của các biên tập viên triple-hearts.com triple-hearts.com hoặc của triple-hearts.com University Press xuất xắc của các nhà trao giấy phép.

Xem thêm: Home Inn Liu He Là Ai Game Plan, Thomae Thomasii Dictionarium Tertio

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các phầm mềm tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn triple-hearts.com English triple-hearts.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *