Tiếng Anh doanh nghiệp là một trong nghành nghề thông dụng nhưng người đi làm việc áp dụng giờ đồng hồ Anh tiếp tục tiếp xúc. Trong bài viết này, triple-hearts.com ra mắt mang đến chúng ta các mô hình doanh nghiệp bằng giờ Anh và một số trong những kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản về những loại hình doanh nghiệp này. Cùng khám phá nhé.

Bạn đang xem: Công ty hợp danh tiếng anh là gì

*

Giới thiệu những loại hình công ty bởi giờ Anh

Sau đây triple-hearts.com xin chia sẻ với chúng ta có mang các mô hình công ty lớn bởi tiếng Anh nhằm chúng ta lưu ý với ghi nhớ:

Private enterprise: Doanh nghiệp bốn nhân.

A private enterprise is an enterprise owned by an individual who is liable for all of its operations with his/her entire property.

(Doanh nghiệp tứ nhân là loại hình công ty lớn vị một cá nhân cai quản cùng từ Chịu trách nhiệm bằng toàn cục gia sản của bản thân mình về toàn thể hoạt động của doanh nghiệp).

State – owned enterprise: Doanh nghiệp công ty nước.

State-owned enterprise State enterprise means an enterprise of which over một nửa of charter capital isowned by the State.

(Doanh nghiệp công ty nước là công ty trong những số ấy Nhà nước gồm tải bên trên 50 % vốn điều lệ.)

Parnership: đơn vị hợp danh.

Parnership is a legal khung of business operation between two or more individuals who chia sẻ management and profits. There must be at least two members being co-owners of the company jointly conducting business under one common name (hereinafter referred khổng lồ as unlimited liability partners); in addition khổng lồ unlimited liability partners there may be limited liability partners.

(chúng tôi hợp danh là vẻ ngoài chuyển động kinh doanh hợp pháp thân nhị hoặc những cá thể gồm thuộc quyền quản lý cùng lợi tức đầu tư. Cần đề nghị tất cả ít nhất hai thành viên là nhà download bình thường của công ty, cùng mọi người trong nhà marketing bên dưới một tên bình thường (sau đây hotline là member hợp danh); ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn.)

Shareholding companies: shop CP.

Xem thêm: Kim Soo Hyun Sinh Năm Bao Nhiêu, Tiếu Sử, Sự Nghiệp, Đời Tư Của Nam Diễn Viên

A shareholding company is an enterprise in which: The charter capital shall be divided inlớn equal portions called shares. Shareholders shall be liable for the debts and other property obligations of the enterprise only within the amount of capital contributed to the enterprise and shareholders may freely assign their shares lớn other persons.

(Shop chúng tôi cổ phần là mô hình doanh nghiệp lớn, trong đó: Vốn điều lệ được tạo thành đa phần cân nhau Gọi là CP. Cổ đông chỉ Chịu trách nhiệm về những khoản nợ và nhiệm vụ gia tài khác của bạn vào phạm vi khoản đầu tư đã góp vào doanh nghiệp cùng người đóng cổ phần tất cả quyền tự do thoải mái ủy quyền CP của bản thân mình cho những người khác).

A limited liability company: chủ thể trách nát nhiệm hữu hạn.

A limited liability company is an enterprise in which: A thành viên shall be liable for the debts và other property obligations of the enterprise within the amount of capital that it has undertaken khổng lồ contribute lớn the enterprise;

(chúng tôi trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó: Thành viên chịu đựng trách nát nhiệm về những khoản nợ cùng nghĩa vụ gia sản không giống của doanh nghiệp vào phạm vi khoản vốn khẳng định góp vào doanh nghiệp)

One member limited liability companies: công ty trách rưới nhiệm hữu hạn một member.

A one thành viên limited liability company is an enterprise owned by one organization or individual (hereinafter referred lớn as company owner); the company owner shall be liable for all debts and other property obligations of the company within the amount of the charter capital of the company.

(shop trách nát nhiệm hữu hạn một thành viên là loại hình công ty vày một đội nhóm chức hoặc một cá thể cai quản download (sau đây Hotline là nhà sở hữu công ty); công ty thiết lập công ty chịu đựng trách nhiệm về các số tiền nợ cùng nghĩa vụ gia tài không giống của khách hàng vào phạm vi khoản vốn điều lệ của công ty).

Trên đây là ra mắt qua quýt về cac loách hinc doanh nghiep bang tieng Anh dựa trên rất nhiều chế độ của Luật Doanh nghiệp cả nước 2014. Ở phần đa hệ thống luật pháp của không ít nước nhà khác, qui định về đông đảo mô hình doanh nghiệp lớn này sẽ có phần nhiều khác biệt nhất thiết. triple-hearts.com chúc các bạn bao gồm đề xuất học tập giờ đồng hồ Anh có lợi.


*
Kchất hóa học giờ đồng hồ Anh giành riêng cho nhà thống trị – VIPhường 1:1

triple-hearts.com là tổ chức sâu xa huấn luyện và đào tạo giờ Anh cho người đi làm việc duy...

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *