Những ai đang mong cách tân và phát triển kiến thức và kỹ năng về kinh tế tài chính, kinh doanh bắt buộc bắt đầu với bài toán tìm hiểu các thuật ngữ giờ đồng hồ Anh về thành lập công ty lớn. Biết những thuật ngữ này sẽ giúp chúng ta gọi thêm về môi trường thiên nhiên kinh doanh cùng nâng cấp kỹ năng phân tích những vụ việc kinh tế tài chính. Trong bài viết này hãy thuộc triple-hearts.com mày mò thành lập và hoạt động chủ thể giờ Anh là gì? Và những thuật ngữ giờ Anh về đăng ký sale thường xuyên được áp dụng.

Bạn đang xem: Công ty thành viên tiếng anh là gì

Thành lập và hoạt động đơn vị, Thành lập và hoạt động doanh nghiệp lớn giờ Anh là gì?

Ra đời doanh nghiệp: Enterprise establishmentra đời công ty: Company establishmentĐăng ký công ty: Company registrationMsống công ty: mở cửa a companyDoanh nghiệp mới: New BusinessGiấy chứng nhận ra đời công ty: Certificate of incorporationGiấy phép kinh doanh: Business licensesNgày lưu niệm ra đời công ty: Corporate anniversary
*
Thành lập công ty tiếng anh là Company establishment

Một số thuật ngữ tiếng Anh về ĐK doanh nghiệp

triple-hearts.com xin cung cấp thêm những từ với nhiều từ giờ đồng hồ Anh về đăng ký Ra đời cửa hàng, những ai đang học tập về tài chính hoặc có mong ước đăng ký marketing tại quốc tế có thể bài viết liên quan các trường đoản cú vựng này.

Xem thêm: Changmakeup Bao Nhiêu Tuổi, Changmakeup: Từ Cô Gái Lầm Lũi Gấp 1

STT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG ANH

1

Quyền thành lập và hoạt động, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp cùng quản lý doanh nghiệp

The rights lớn establish, contribute capital, buy shares/stakes and manage enterprises

2

Hợp đồng ĐK trước

Pre-registration contracts

3

Đơn đăng ký cài duy nhất

Application for registration of a sole proprietorship

4

Đơn ĐK công ty hòa hợp danh

Application for registration of a partnership

5

Hồ sơ ĐK Thành lập và hoạt động đơn vị trách nhiệm hữu hạn

Application for registration of a limited liability company

6

Hồ sơ ĐK Thành lập chủ thể cổ phần

Application for registration of a joint stoông xã company

7

Nội dung mẫu mã 1-1 ĐK doanh nghiệp

Content of the enterprise registration application form

8

Điều lệ cửa hàng.

The company"s charter.

9

Danh sách member / member đúng theo danh của người sử dụng trách nhiệm hữu hạn / đơn vị thích hợp danh; danh sách người đóng cổ phần tạo nên cùng cổ đông nước ngoài của bạn cổ phần

List of members/partners of a limited liability company/partnership; danh sách of founding shareholders và foreign shareholders of a joint stoông chồng company

10

Thủ tục ĐK doanh nghiệp

Enterprise registration procedures

11

Cấp Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp

Issuance of the Certificate of Enterprise Registration

12

Nội dung Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp

Content of the Certificate of Enterprise Registration

13

Số nhấn dạng công ty lớn (EID)

Enterprise identification (EID) number

14

Đăng ký kết kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp

Registering revisions khổng lồ the Certificate of Enterprise Registration

15

Thông báo biến đổi công bố đăng ký doanh nghiệp

Notification of changes to enterprise registration information

16

Công cha thông tin đăng ký doanh nghiệp

Publishing of enterprise registration information

17

Cung cung cấp thông báo ĐK doanh nghiệp

Provision of enterprise registration information

18

Tài sản góp vốn

Contributed assets

19

Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

Transfer of ownership of contributed assets

20

Định giá bán gia tài góp vốn

Valuation of contributed assets

21

Tên doanh nghiệp

Names of enterprises

22

Các hành vi bị nghiêm cấm đánh tên doanh nghiệp

Prohibited acts of naming enterprises

23

Tên công ty bằng giờ nước ngoài cùng thương hiệu viết tắt

Enterprise’s name in foreign language and abbreviated name

24

Tên Trụ sở, văn uống phòng thay mặt đại diện, vị trí kinh doanh

Names of branches, representative sầu offices & business locations

25

Tên tương đương nhau cùng như là nhau đến hơn cả gây nhầm lẫn

Identical và confusingly similar names

26

Trụ slàm việc thiết yếu của doanh nghiệp

The enterprise’s headquarters

27

Con vết của doanh nghiệp

The enterprise’s seals

28

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm marketing của doanh nghiệp

Branches, representative sầu offices & business locations of an enterprise

29

Đăng cam kết Trụ sở, vnạp năng lượng chống đại diện; thông tin về địa điểm khiếp doanh

Registration of branches and representative sầu offices; notification of business location

30

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

LIMITED LIABILITY COMPANIES

31

Cửa Hàng chúng tôi trách rưới nhiệm hữu hạn hai thành viên trlàm việc lên

Multi-thành viên limited liability companies

32

Góp vốn ra đời công ty với cấp thủ tục chứng nhận phần vốn góp

Capital contribution khổng lồ establish the company & issuance of the certificate of capital contribution

33

Đăng cam kết thành viên

Member register

34

Quyền của thành viên Hội đồng thành viên

Rights of members of the Board of Members

35

Nghĩa vụ của member Hội đồng thành viên

Obligations of members of the Board of Members

36

Mua lại cổ phần

Repurchase of stakes

37

Chuyển nhượng cổ phần

Transfer of stakes

38

Giải quyết chi phí đặt cọc trong một số ngôi trường vừa lòng đặc biệt

Settlement of stakes in some special cases

39

Cơ cấu tổ chức

Organizational structure

40

Hội đồng thành viên

The Board of Members

41

Chủ tịch Hội đồng thành viên

President of the Board of Members

42

Triệu tập họp Hội đồng thành viên

Convening meetings of the Board of Members

43

Điều khiếu nại cùng thủ tục thực hiện họp Hội đồng thành viên

Conditions and procedures for conducting meetings of the Board of Members

44

Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên

Resolutions & decisions of the Board of Members

45

Biên bản họp Hội đồng thành viên

Minutes of meetings of the Board of Members

46

Thủ tục trải qua quyết nghị, quyết định của Hội đồng thành viên bằng phiếu điều tra

Procedures for ratification of resolutions & decisions of the Board of Members by questionnaire survey

47

Hiệu lực của quyết nghị, quyết định của Hội đồng thành viên

Effect of resolutions & decisions of the Board of Members

48

Giám đốc / Tổng giám đốc

The Director/General Director

49

Điều kiện đảm nhận dịch vụ Giám đốc / Tổng giám đốc

Requirements for holding the position of Director/General Director

50

Kiểm thẩm tra viên cùng Ban kiểm soát

Controllers & the Board of Controllers

51

Tiền lương, thù lao, tiền thưởng trọn cùng công dụng khác của Chủ tịch Hội đồng member, Giám đốc / Tổng người đứng đầu với người điều hành và quản lý khác

Salaries, remunerations, bonuses and other benefits of the President of the Board of Members, Director/General Director & other executives

52

Hợp đồng cùng giao dịch cần được Hội đồng member chấp thuận

Contracts và transactions subject to lớn approval by the Board of Members

53

Tăng, bớt vốn điều lệ

Increasing, decreasing charter capital

54

Điều khiếu nại phân loại lợi nhuận

Conditions for profit distribution

55

Thu hồi vốn hoàn lại hoặc ROI được chia

Recovery of returned capital or distributed profit

56

Trách nát nhiệm của Chủ tịch Hội đồng member, Giám đốc / Tổng giám đốc, người quản lý điều hành khác, bạn đại diện thay mặt theo điều khoản với Kiểm soát viên

Responsibilities of the President of the Board of Members, the Director/General Director, other executives, legal representatives and Controllers

57

Nộp đối kháng kiện chủ tịch điều hành

Filing lawsuits against executives

58

Tiết lộ thông tin

Disclosure of information

59

Cửa Hàng chúng tôi trách rưới nhiệm hữu hạn một thành viên

Single -member limited liability companies

60

Góp vốn Thành lập công ty

Contributing capital to establish the company

61

Quyền của chủ sngơi nghỉ hữu

Rights of the owner

62

Nghĩa vụ của chủ slàm việc hữu

Obligations of the owner

63

Thực hiện tại quyền của công ty sở hữu trong trường đúng theo đặc biệt

Exercising the owner’s rights in special cases

64

Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên bởi tổ chức thống trị snghỉ ngơi hữu

Organizational structure of a single-member limited liability company owned by an organization

65

Hội đồng thành viên

The Board of Members

66

Chủ tịch công ty

The company’s President

67

Giám đốc / Tổng giám đốc

The Director/General Director

68

Trách nhiệm của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch cửa hàng, Giám đốc hoặc Tổng chủ tịch, fan quản lý điều hành không giống và Kiểm rà viên

Responsibilities of members of the Board of Members, the company’s President, the Director/General Director, other executives và Controllers

69

Tiền lương, tiền ttận hưởng với công dụng khác của fan quản lý chủ thể với Kiểm kiểm tra viên

Salaries, bonuses & other benefits of the company’s executives and Controllers

70

Cơ cấu tổ chức của người tiêu dùng trách nát nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân làm chủ sở hữu

Organizational structure of a single-thành viên limited liability company owned by an individual

71

Hợp đồng cùng giao dịch thân cửa hàng và những người dân gồm liên quan

Contracts & transactions between the company and related persons

72

Tăng, bớt vốn điều lệ

Increasing, decreasing charter capital

73

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

STATE-OWNED ENTERPRISES

74

Áp dụng các phép tắc so với công ty bên nước

Application of regulations on state-owned enterprises

75

Cơ cấu tổ chức

Organizational structure

76

Hội đồng thành viên

The Board of Members

77

Quyền với nghĩa vụ của Hội đồng thành viên

Rights and obligations of the Board of Members

78

Các kinh nghiệm đối với thành viên Hội đồng thành viên

Requirements lớn be satisfied by members of the Board of Members

79

Miễn nhiệm, kho bãi nhiệm thành viên Hội đồng thành viên

Dismissal, discharge of members of the Board of Members

80

Chủ tịch Hội đồng thành viên

President of the Board of Members

81

Quyền và nhiệm vụ của thành viên Hội đồng thành viên

Rights & obligations of members of the Board of Members

82

Trách nhiệm của Chủ tịch cùng các member khác của Hội đồng thành viên

Responsibilities of President and other members of the Board of Members

83

Quy chế thao tác, điều kiện với thủ tục thực hiện họp Hội đồng thành viên

Working regulations, conditions & procedures for conducting meetings of the Board of Members

84

Chủ tịch công ty

The company’s President

85

Giám đốc / Tổng người có quyền lực cao và các Phó Giám đốc / Tổng giám đốc

The Director/General Director and Deputy Directors/General Directors

86

Các trải đời nhưng mà Giám đốc / Tổng người có quyền lực cao đề xuất đáp ứng

Requirements lớn be satisfied by the Director/General Director

87

Miễn nhiệm, không bổ nhiệm Giám đốc / Tổng người có quyền lực cao, bạn quản lý không giống cùng kế tân oán trưởng

Dismissal, discharge of the Director/General Director, other executives and the chief accountant

88

Kiểm soát viên với Ban kiểm soát

Controllers & the Board of Controllers

89

Nghĩa vụ của Ban kiểm soát

Obligations of the Board of Controllers

90

Quyền của Ban kiểm soát

Rights the Board of Controllers

91

Quy chế làm việc của Ban kiểm soát

Working regulations of the Board of Controllers

92

Trách nát nhiệm của Kiểm thẩm tra viên

Responsibilities of Controllers

93

Miễn nhiệm và bến bãi nhiệm Kiểm rà viên với Kiểm rà viên trưởng

Dismissal và discharge of Controllers and the Chief Controller

94

Công cha biết tin định kỳ

Periodic disclosure of information

95

Tiết lộ lên tiếng ko thường xuyên

Irregular disclosure of information

96

CÔNG TY CỔ PHẦN

JOINT STOCK COMPANIES

97

Vốn của doanh nghiệp cổ phần

Capital of a joint stoông xã company

98

Thanh khô tân oán mua CP đang đăng ký Khi đăng ký doanh nghiệp

Paying for subscribed shares upon enterprise registration

99

Các loại cổ phần

Types of shares

100

Quyền của người đóng cổ phần phổ thông

Rights of ordinary shareholders

101

Cổ phiếu có quyền biểu quyết khôn xiết cao cùng quyền của tín đồ cài chúng

Super-voting shares & rights of their holders

102

Cổ phần ưu tiên tmê mẩn gia với quyền của fan sở hữu chúng

Participating preference shares & rights of their holders

103

Cổ phần khuyến mãi trả lại cùng quyền của tín đồ cài chúng

Redeemable preference shares and rights of their holders

104

Nghĩa vụ của cổ đông

Obligations of shareholders

105

Cổ phần nhiều của cổ đông sáng sủa lập

Ordinary shares of founding shareholders

106

Chứng chỉ cổ phiếu

Share certificate

107

Sổ đăng ký cổ đông

Shareholder register

108

Chào chào bán cổ phiếu

Offering shares

109

Chào buôn bán cổ phiếu đến cổ đông hiện tại hữu

Offering of shares to existing shareholders

110

Phát hành CP riêng rẽ lẻ

Private placement of shares

111

Bán cổ phần

Selling shares

112

Chuyển nhượng cổ phần

Transfer of shares

113

Phát hành trái khoán riêng biệt lẻ

Private placement of bonds

114

Thủ tục xây dựng trái phiếu trơ trẽn cùng ủy quyền trái phiếu riêng biệt lẻ

Procedures for making private placement of bonds & transfer of privately placed bonds

115

Quyết định phát hành trái phiếu riêng rẽ lẻ

Deciding private placement of bonds

116

Mua cổ phiếu cùng trái phiếu

Buying shares & bonds

117

Mua lại cổ phần theo những hiểu biết của cổ đông

Share repurchase at shareholders’ request

118

Mua lại CP theo quyết định của công ty

Share repurchase under the company’s decision

119

Điều khiếu nại thanh khô toán thù và xử trí cổ phần cài lại

Conditions for payment & settlement of repurchased shares

120

Trả cổ tức

Paying dividends

121

Trả lại những khoản thanh khô toán cho CP sẽ thâu tóm về hoặc cổ tức

Return of payments for repurchased shares or dividends

122

Cơ cấu tổ chức triển khai của khách hàng cổ phần

Organizational structure of a joint stoông xã company

123

Quyền và nhiệm vụ của GMS

Rights and obligations of the GMS

124

Đại hội đồng cổ đông

General Meetings of Shareholders

125

Triệu tập GMS

Convening GMS

126

Danh sách cổ đông tất cả quyền ttê mê gia ĐHĐCĐ

List of shareholders entitled lớn participate in the GMS

127

Cmùi hương trình nghị sự của GMS

Agenda of the GMS

128

Lời mời tham dự GMS

Invitations to lớn the GMS

129

Thực hiện tại quyền tham gia GMS

Exercising the right to lớn attkết thúc the GMS

130

Điều khiếu nại nhằm thực hiện GMS

Conditions for conducting the GMS

131

Giao thức họp cùng biểu quyết

Meeting và voting protocols

132

Phương thơm thức phê chuẩn chỉnh các quyết nghị của Đại hội đồng quản ngại trị

Methods for ratifying resolutions of the GMS

133

Điều khiếu nại phê chuẩn các nghị quyết của ĐHĐCĐ

Conditions for ratification of resolutions of the GMS

134

Quyền lực và cách thức phê chuẩn những nghị quyết của GMS bởi khảo sát điều tra bảng câu hỏi

Power and method for ratifying resolutions of the GMS by questionnaire survey

135

Biên bạn dạng của GMS

Minutes of the GMS

136

Yêu cầu bỏ quăng quật hiệu lực thực thi hiện hành của một nghị quyết của GMS

Requesting invalidation of a resolution of the GMS

137

Hiệu lực của quyết nghị của GMS

Effect of the resolution of the GMS

138

Hội đồng cai quản trị

The Board of Directors

139

Nhiệm kỳ với con số member Hội đồng quản ngại trị

Term of office và quantity of members of the Board of Directors

140

Cơ cấu tổ chức cùng những đề xuất nhưng mà thành viên Hội đồng cai quản trị phải thực hiện

Organizational structure and requirements lớn be fulfilled by members of the Board of Directors

141

Chủ tịch Hội đồng quản trị

The President of the Board of Directors

142

Các buổi họp của Hội đồng cai quản trị

Meetings of the Board of Directors

143

Biên bản họp Hội đồng quản trị

Minutes of meetings of the Board of Directors

144

Quyền đối với lên tiếng của member Hội đồng thành viên

Rights khổng lồ information of members of the Board of Members

145

Miễn nhiệm, thay thế với bổ sung cập nhật member Hội đồng quản lí trị

Dismissal, replacement & addition of members of the Board of Directors

146

Ủy ban kiểm toán

Audit committee

147

Giám đốc / Tổng giám đốc

The Director/General Director

148

Tiền lương, thù lao, chi phí thưởng và lợi ích không giống của member Hội đồng quản lí trị với Giám đốc / Tổng giám đốc

Salaries, remunerations, bonuses and other benefits of members of the Board of Directors & the Director/General Director

149

Tiết lộ công dụng liên quan

Disclosure of related interests

150

Trách nát nhiệm của bạn điều hành quản lý công ty

Responsibilities of the company’s executives

151

Quyền khởi kiện Hội đồng cai quản trị với Giám đốc / Tổng giám đốc

Rights to lớn file lawsuits against the Board of Directors & the Director/General Director

152

Phê chăm chú những phù hợp đồng với thanh toán giao dịch thân đơn vị và những người dân có liên quan

Approving contracts và transactions between the company và related persons

153

Ban kiểm soát

Board of Controllers

154

Các yêu cầu nhưng mà Kiểm thẩm tra viên buộc phải đáp ứng

Requirements to lớn be satisfied by Controllers

155

Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát

Rights and obligations of the Board of Controllers

156

Quyền đối với đọc tin của Ban kiểm soát

Rights to lớn information of the Board of Controllers

157

Tiền lương, tiền thưởng cùng các nghĩa vụ và quyền lợi khác của Kiểm thẩm tra viên

Salaries, bonuses & other benefits of Controllers

158

Trách rưới nhiệm của Kiểm thẩm tra viên

Responsibilities of Controllers

159

Miễn nhiệm Kiểm rà soát viên

Dismissal of Controllers

160

Nộp report mặt hàng năm

Submission of annual reports

161

Tiết lộ thông tin

Disclosure of information

162

Đối tác

Partnerships

163

CÔNG TY HỢP. DANH

PARTNERSHIPS

164

Góp vốn và cấp thủ tục ghi nhận phần vốn góp

Capital contribution & issuance of the capital contribution certificate

165

Tài sản của doanh nghiệp hòa hợp danh

A partnership’s assets

166

Hạn chế của thành viên đúng theo danh

Limitations of general partners

167

Quyền và nghĩa vụ của member đúng theo danh

Rights & obligations of general partners

168

Hội đồng thành viên

The Board of Partners

169

Triệu tập những buổi họp của Hội đồng thành viên

Convening meetings of the Board of Partners

170

Quản trị kinh doanh của bạn phù hợp danh

Business administration of partnerships

171

Chấm chấm dứt member thích hợp danh

Termination of general partners

172

Kết nạp thành viên mới

Admission of new partners

173

Quyền với nhiệm vụ của member phù hợp danh

Rights & obligations of limited partners

174

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

SOLE PROPRIETORSHIPS

175

Sngơi nghỉ hữu độc quyền

Sole proprietorships

176

Vốn của các chủ thể tải riêng

Capital of sole proprietorships

177

Quản lý những đơn vị độc quyền

Administration of sole proprietorships

178

Cho thuê quyền mua riêng

Leasing out a sole proprietorship

179

Bán quyền mua duy nhất

Selling a sole proprietorship

180

Thực hiện tại quyền của nhà thiết lập Một trong những ngôi trường vừa lòng sệt biệt

Exercising the owner’s rights in special cases

Tư vấn ra đời doanh nghiệp lớn triple-hearts.com vừa câu trả lời dứt thắc mắc Thành lập và hoạt động chủ thể tiếng anh là gì? Chúng tôi còn hỗ trợ thêm nhiều thuật ngữ không giống tương quan đến đăng ký doanh nghiệp. Chúc chúng ta học tốt!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *