Một cách bất thần anh ấy ban đầu có tác dụng một điều ấn tượng của một tín đồ ra mắt và toàn bộ chúng tôi đầy đủ tán thưởng mệnh danh anh ta.

Bạn đang xem: Crack up là gì


Mr Purvis, does it strike you as odd... that sooner or later, all our trachồng coaches seem lớn crack up?
Anh Purvis, anh tất cả thấy kỳ dị không... rằng sau trước gì, toàn bộ những Huấn luyện viên điền kinh của bọn họ hồ hết kiệt sức?
And next, we"ll see how those battles converge inkhổng lồ a huge crachồng up, better known as the First World War.
Và tiếp nối, quy tụ hầu như cuộc chiến như thế tạo nên thành một lốt nứt mập, hay điện thoại tư vấn là Chiến trạng rỡ Thế giới lần thứ nhất.
She just stares at me for a few moments, and then she cracks up, because she figures out what I"m talking about.
If this video is all it"s cracked up khổng lồ be you get to prove that a Fortune 500 CEO is smuggling drugs.
Nếu đoạn video clip bao gồm sứ mệnh làm chứng nhỏng ta muốn thì cô bắt buộc chứng tỏ rằng một CEO đang buôn thuốc phiện nay.
Material scientists have sầu figured out how khổng lồ heal cracks up to twice that kích thước by adding hidden glue inlớn the concrete phối.

Xem thêm: Wine Là Gì


Các bên kỹ thuật vật liệu vẫn tìm thấy biện pháp xử lý vết nứt với kích cỡ gấp hai bằng phương pháp pha keo dán ẩn vào hỗn hợp bê tông.
These crystals gradually fill the gaps, and after roughly three weeks, the hard-working microbes can completely repair cracks up to lớn almost 1milimet wide.
Các tinch thể này dần dần đậy đầy khoảng trống, và sau khoảng cha tuần, gần như phân tử vi trùng cần mẫn có thể hoàn chỉnh vấn đề sửa chữa vết nứt lên đến ngay sát 1mm chiều rộng lớn.
When the floating sea-based ice cracked up, it no longer held back the ice on the land, & the land-based ice then started falling into the ocean.
Lúc băng trôi trên biển rã ra, nó không hề giữ lại được băng bên trên lục địa nữa, và băng bên trên đất liền bước đầu rơi xuống đại dương.
Thicke hosted a Canadian trò chơi on CFCF-TV in Montreal called First Impressions in the late 1970s & the Saturday morning celebrity trò chơi Animal Crack-Ups in the late 1980s.
Thicke công ty trì một trò chơi truyền họa tại Canada trên đài CFCF-TV có thương hiệu First Impressions vào thời điểm cuối trong thời điểm 1970 với trò đùa truyền họa Animal Crack-Ups vào mỗi sáng sản phẩm công nghệ Bảy trong thời hạn cuối những năm 1980.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *