Mệnh đề quan hệ nam nữ là 1 công ty điểm quan trọng đặc biệt, cần nắm rõ vào họcgiờ anh. Bài từ bây giờ triple-hearts.com Reviewđang share cho tới các bạn chủ thể này.

Bạn đang xem: Đại từ quan hệ là gì


*

Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó rất có thể bao hàm nhiều tự xuất xắc gồm cấu tạo của cả một câu. Mệnh đề tình dục dùng để làm lý giải rõ rộng về danh trường đoản cú đứng trước nó.
Xét ví dụ sau:The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend.Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là một relative clause, nó đứng sau “the woman” và dùng để làm xác minh danh tự đó.Nếu quăng quật mệnh đề này ra bọn họ vẫn có một câu hoàn chỉnh:The woman is my girlfriend.

Đại tự quan lại hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm công ty ngữ, thay mặt đại diện ngôi người

I told you about the womanwho lives next door.

which

Làm chủ ngữ hoặc tân ngữ, thay mặt ngôi đồ vật, động vậtBổ sung cho tất cả câu đứng trước nó

Do you see the catwhich is lying on the roof?He couldn’t readwhich surprised me.

whose

Chỉ mua cho người cùng vật

Do you know the boywhose mother is a nurse?

whom

Đại diện cho tân ngữ chỉ người

I was invited by the professorwhom I met at the conference.

That

Đại diện mang đến công ty ngữ chỉ người, vật dụng, quan trọng vào mệnh đề tình dục xác định (who, which vẫn đang còn thê thực hiện được)

I don’t lượt thích the tablethat stands in the kitchen.

B.Relative Clauses -Mệnh đề quan liêu hệ

Mệnh đề tình dục (mệnh đề tính từ) bước đầu bởi những đại trường đoản cú quan hệ: who, whom, which, that, whose tốt phần lớn trạng tự quan hệ: why, where, when. Mệnh đề quan hệ giới tính dùng để làm ngã nghĩa mang lại danh trường đoản cú đứng trước nó.

I. Các đại từ quan tiền hệ


1. WHO

- cai quản từ bỏ vào mệnh đề quan hệ

- sửa chữa mang lại danh tự chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

2. WHOM

- có tác dụng túc từ đến đụng từ bỏ trong mệnh đề quan liêu hệ

- sửa chữa thay thế cho danh trường đoản cú chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

- quản lý từ bỏ hoặc túc từ bỏ vào mệnh đề quan hệ

- thay thế cho danh trường đoản cú chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V

4. THAT

- hoàn toàn có thể thay thế đến địa điểm của who, whom, which trong mệnh đề quan hệ tình dục quan hệ tình dục xác định

* Các ngôi trường hòa hợp hay được sử dụng “that”:

- lúc đi sau những bề ngoài đối chiếu nhất

- Khi đi sau những từ: only, the first, the last

- lúc danh từ bỏ đi trước bao gôm cả người với vật

- lúc đi sau những đại trường đoản cú biến động, đại trường đoản cú che định, đại tự chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have sầu ever met.

It was the first time that I heard of it.


These books are all that my sister left me.

She talked about the people & places that she had visited.

* Các trường phù hợp ko sử dụng that:

- trong mệnh đề quan hệ nam nữ ko xác định


- sau giới từ

5. WHOSE

Dùng để chỉ cài đặt đến danh trường đoản cú chỉ tín đồ hoặc đồ gia dụng, thường xuyên cố gắng cho các từ: her, his, their, hoặc hình thức ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

*

II. Các trạng từ bỏ quan lại hệ

1. WHY: mởđầu đến mệnh đề dục tình vào giờ đồng hồ Anhchỉ nguyên nhân, hay nỗ lực mang lại nhiều for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go to lớn school for that reason.

→I don’t know the reason why you didn’t go lớn school.

2. WHERE: thay thế từ bỏ chỉ xứ sở, thường xuyên ráng cho there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The khách sạn wasn’t very clean. We stayed t that hotel.

→The khách sạn where we stayed wasn’t very clean.→The hotel at which we stayed wasn’t very clean.

Xem thêm: Tuổi Canh Dần Sinh Năm Bao Nhiêu, Tuổi Canh Dần Sinh Năm 1950

3. WHEN: thay thế sửa chữa tự chỉ thời hạn, hay chũm cho từ bỏ then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: Do you still remember the day? We first met on that day.

→Do you still remember the day when we first met?→Do you still remember the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come back then. →I don’t know the time when she will come baông chồng.

III.Các nhiều loại Mệnh đề quan liêu hệ

Có nhị một số loại mệnh đề quan tiền hệ: mệnh đề quan hệ xác định cùng mệnh đề dục tình ko khẳng định.

Mệnh đề quan hệ tình dục xác định (Defining relative clauses): là mệnh đề được dùng làm khẳng định danh trường đoản cú đứng trước nó. Mệnh đề xác định là mệnh đề cần thiết đến chân thành và ý nghĩa của câu, không có nó câu sẽ không còn đầy đủ nghĩa. Nó được sử dụng Lúc danh trường đoản cú là danh tự không khẳng định với không sử dụng lốt phẩy phân cách nó với mệnh đề chủ yếu.Mệnh đề quan hệ không hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung ứng thêm lên tiếng về một fan, một đồ vật hoặc một sự việc đã có xác định. Mệnh đề không khẳng định là mệnh đề không duy nhất thiết đề nghị gồm trong câu, không có nó câu vẫn đủ nghĩa. Nó được thực hiện lúc danh tự là danh trường đoản cú xác minh với được phân cách với mệnh đề thiết yếu bằng một hoặc hai vệt phẩy (,) xuất xắc lốt gạch men ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative sầu clause)

Note: để hiểu lúc nào cần sử dụng mệnh đề quan hệ giới tính không khẳng định, ta lưu ý các điểm sau:

- lúc danh từ mà lại nó ngã nghĩa là 1 danh tự riêng

- Lúc danh tự cơ mà nó té nghĩa là một tính từ thiết lập (my, his, her, their)

- Khi danh tự cơ mà nó bổ nghĩa la một danh từ bỏ đi với this , that, these, those

IV. Một số xem xét vào mệnh đề quan tiền hệ

1. Nếu trong mệnh đề quan hệ tất cả giới tự thì giới từ bỏ hoàn toàn có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề tình dục (chỉ áp dụng cùng với whom với which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with hyên last year.→Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Có thể cần sử dụng which núm cho tất cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come to my birthday các buổi party. That makes me sad. → She can’t come to lớn my birthday các buổi party, which makes me sad.

3. Tại địa chỉ túc từ bỏ, whom hoàn toàn có thể được gắng bởi who.

Ex: I’d like to lớn talk khổng lồ the man whom / who I met at your birthday party.

4. Trong mệnh đề dục tình xác minh , bạn cũng có thể vứt các đại trường đoản cú quan hệ làm cho túc từ:whom, which.


5. Các cụm từ chỉ số lượng some of, both of, all of, neither of, many of, none of … hoàn toàn có thể được sử dụng trước whom, which và whose.

Ex: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.
Mệnh đề quan hệ giới tính cất những đại tự quan hệ giới tính cai quản trường đoản cú who, which, that có thể được rút gọn gàng thành cụm ngày nay phân từ (V-ing) hoặc quá khứ phân tự (V3/ed).

* Nếu mệnh đề quan hệ nam nữ là mệnh đề chủ động thì rút ít thành cụm hiện nay phân từ (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. →The man standing over there is my father.b/ The couple who live sầu next door to me are professors. →The couple living next door to me are professors.

* Nếu mệnh đề quan hệ giới tính là mệnh đề bị động thì rút ít thành cụm vượt khứ đọng phân từ (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. →The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.

2. Mệnh đề quan hệ giới tính được rút thành các rượu cồn trường đoản cú nguyên mẫu

Mệnh đề tình dục được rút thành các động từ nguim mẫu mã (To-infinitive) Lúc trước đại tự quan hệ bao gồm những nhiều từ: the first, the second, the last, the only hoặchiệ tượng đối chiếu số 1. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person to get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player to be admired.


c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man to be killed in this way.

+ The woman,whois very clever và beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman,clever và beautiful is my aunt.

4. Loại vứt đại từ bỏ quan hệ tình dục cùng khổng lồ be trước một ngữ giới trường đoản cú (một giới trường đoản cú bắt đầu kết hợp với các danh trường đoản cú theo sau)


Ví dụ:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *