Chủ đầu tư là gì?

Chủ đầu tư là từ để chỉ nhà đầu tư, theo đó chủ thể nhà đầu tư có thể là cá nhân hoặc tổ chức, thực hiện việc hoạt động là đầu tư để kinh doanh. Trong đó, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm hoàn toàn mọi hoạt động, quá trình của dự án đầu tư bao gồm về chất lượng, hiệu quả ,… đảm bảo tuân thủ những quy định của pháp luật

*

Chủ đầu tư tiếng Anh là gì?

Chủ đầu tư tiếng Anh là: investor.

Bạn đang xem: Đầu tư tiếng anh là gì

Chủ đầu tư tiếng Anh được định nghĩa như sau:

Investor is the term used to refer to an investor, whereby the investor can be an individual or an organization, carrying out activities as an investment for business. In particular, the investor must be fully responsible for all activities and processes of the investment project, including quality, efficiency … to ensure compliance with the provisions of law.

Danh mục từ tương ứng với chủ đầu tư tiếng Anh là gì?

– Chủ dự án tiếng Anh là owner of Project

– Đầu tư viên: được dùng trong chuyên ngành xây dựng tiếng Anh là Investor

– Người đầu tư tư nhân: được dùng trong chuyên ngành kinh tế tiếng Anh là Private investor

– Người hùn vốn: được sử dụng trong chuyên ngành kỹ thuật chung tiếng Anh là Contributors.

*

Ví dụ cụm từ phổ biến được sử dụng liên quan đến chủ đầu tư tiếng Anh là gì?

– Đại diện chủ đầu tư là gì? – tiếng Anh là What is the investor’s representative?

– Người quyết định đầu tư và chủ đầu tư khác nhau thế nào? – tiếng Anh là The decision maker and the investor are so different.

– Công nhận chủ đầu tư là gì? – tiếng Anh là What is the investor recognition?

– Nhà thầu là gì? – tiếng Anh là What is a contractor?

– Chủ đầu tư và nhà thầu là gì? – tiếng Anh là What are the investor and the contractor?

– Giam sát chủ đầu tư là gì? – tiếng Anh là What is investor supervision?

– Nhà đầu tư là gì? – tiếng Anh là What is an investor?

– Chủ đầu tư là ai? – tiếng Anh là Who is the investor?

– Khái niệm chủ đầu tư và người có thẩm quyền là khác nhau – tiếng Anh là The concept of the investor and the authorized person is different.

– Nhà thầu xây dựng và chủ đầu tư kiếm lời như thế nào? – tiếng Anh là How construction contractors and investors earn profits?

– Dự án đầu tư và một số đặc điểm của dự án đầu tư – tiếng Anh là Investment project and some characteristics of the investment project.

Xem thêm: Chiều Cao Của Phở Bao Nhiêu Tuổi, Phở Đặc Biệt Sinh Năm Bao Nhiêu

– Chủ đầu tư xây dựng – tiếng Anh là Construction investor.

– Vai trò và nhiệm vụ của chủ đầu – tư tiếng Anh là Roles and duties of the investor.

– Vai trò và trách nhiệm của chủ đầu tư dự án bất động sản – là gì tiếng Anh là Roles and responsibilities of real estate project investors.

– Khái niệm đầu tư và dự án đầu tư – tiếng Anh là Investment concept and investment projects.

– Khái niệm chủ đầu tư giữa các luật là không đồng nhất – tiếng Anh là The concept of investor between laws is not identical.

– Tất cả vấn đề liên quan đến hình thức đầu tư BOO là gì? – tiếng Anh là What is all about BOO investment?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *