biểu dương lực lượng·biểu lộ·biểu tình tuần hành·bày tỏ·có tác dụng thấy rõ·thao diễn

*

*

In Alma 19:15–17, highlight any words & phrases demonstrating that Lamoni’s servants were turning to lớn God.

Bạn đang xem: Demonstrate là gì


Trong An Ma 19:15–17, hãy tô đậm bất cứ trường đoản cú và cụm từ làm sao mang lại thấy rằng những tôi tớ của La Mô Ni đang trở lại với Thượng Đế.
(John 13:35) Such love has been demonstrated in a remarkable way at times of racial unrest & political turmoil.
Tình yêu thương thơm này được thể hiện một bí quyết phi thường trong những quy trình tiến độ xung bất chợt về chủng tộc với bất ổn về chính trị.
(Exodus 14:4-31; 2 Kings 18:13–19:37) And through Jesus Christ, Jehovah demonstrated that his purpose includes healing people of “every sort of infirmity,” even resurrecting the dead.
(Xuất Ê-díp-sơn Ký 14:4-31; 2 Các Vua 18:13–19:37) Và qua Chúa Giê-su, Đức Giê-hô-va cũng đến thấy Ngài có dự định chữa trị lành loại fan khỏi “những sản phẩm tật-bịnh”, thậm chí làm cho tín đồ chết sống lại.
Toyota built 35 of these converted RAV4s (Phase Zero vehicles) for a demonstration và evaluation program that ran through 2011.
Toyota đang chế tạo 35 trở thành thể của RAV4s (Phase Zero vehicles) đến công tác trình diễn với review trong năm 2011.
b) Kể từ thời điểm năm 1914, các tín đồ vật đấng Christ được xức dầu đã bày tỏ ý thức y hệt như Môi-se cùng Ê-li như vậy nào?
An English mathematician named Cullis was the first lớn use modern bracket notation for matrices in 1913 và he simultaneously demonstrated the first significant use of the notation A = to represent a matrix where ai,j refers khổng lồ the ith row và the jth column.
Nhà toán học tín đồ Anh Cullis là bạn trước tiên thực hiện cam kết hiệu ngoặc hiện đại mang đến ma trận vào thời điểm năm 1913 với ông cũng viết ra ký kết hiệu quan trọng đặc biệt A = nhằm biểu diễn một ma trận với ai,j là bộ phận làm việc sản phẩm sản phẩm i cùng cột sản phẩm công nghệ j.
The Encyclopedia of Religion explains that the founders of Buddhism, Christianity, and Islam held diverse views about miracles, but it notes: “The subsequent history of these religions demonstrates unmistakably that miracles and miracle stories have been an integral part of man’s religious life.”
Sách The Encyclopedia of Religion (Bách khoa từ bỏ điển tôn giáo) lý giải rằng những người gây dựng đạo Đấng Christ, Hồi Giáo và Phật Giáo hiện có quan điểm khác nhau về phxay lạ, dẫu vậy sách ghi nhận: “Lịch sử về sau của các tôn giáo này rõ ràng đến thấy các phnghiền lạ và các mẩu truyện về phnghiền kỳ lạ ăn sâu vào đời sống tôn giáo của fan ta”.
Even though workers had lớn complete dangerous tasks và some ultimately lost their lives for the sake of demonstrating the country’s capabilities, vinylon thus served as a reinforcement of the party’s ideological command and the Kim family’s rule.
Mặc dù người công nhân buộc phải xong các nhiệm vụ nguy hại với một số trong những sau cuối vẫn tấn công mất mạng sống của họ để hội chứng minh kỹ năng của nước nhà, vinylon cho nên vì thế Giao hàng như một sự củng núm mang đến tư tưởng của Đảng và luật lệ của mái ấm gia đình Kyên ổn.
Briefly outline features of the literature offer for July, then have sầu one or two presentations demonstrated.
(2) Đâu là một vài ngulặng nhân tạo vụ việc cho mẹ và bé, cùng tnhì phú có trách nhiệm làm cái gi nhằm mục tiêu giảm những rủi ro khủng hoảng xứng đáng tiếc?
Nhờ một hoặc nhị tín đồ tphải chăng trình diễn cách mời những tập san từ bỏ đơn vị này thanh lịch đơn vị kia một giải pháp dễ dàng và đơn giản.

Xem thêm: Phương Mỹ Chi: Hình Ảnh Lột Xác Sành Điệu, Xinh Đẹp Mới Nhất Của Em


Ryholt notes that Kamose never claims in his second stela to attaông chồng anything in Avaris itself, only "anything belonging to lớn Avaris (nkt hwt-w"rt, direct genitive) i.e., the spoil which his army has carried off" as lines 7-8 and 15 of Kamose"s stela—the only references khổng lồ Avaris here—demonstrate: Line 7-8: I placed the brave guard-flotilla lớn patrol as far as the desert-edge with the remainder (of the fleet) behind it, as if a kite were preying upon the territory of Avaris.
Ryholt lưu ý rằng Kamose ko lúc nào tuyên ba trong tấm bia vật dụng nhị của bản thân bất cứ điều gì về câu hỏi tấn công phiên bản thân Avaris, cơ mà chỉ có "bất cứ điều gì trực thuộc Avaris (nkt HWT-w"rt) ví dụ: chiến lợi phẩm cơ mà quân nhóm của ông sẽ chiếm được" nlỗi cái 7-8 với 15 trên tấm bia đá của Kamose- chỉ nhắc đến Avaris duy nhất một lần-chứng minh: Dòng 7-8: Ta đang sắp xếp một tổ tàu bảo đảm an toàn dũng cảm nhằm tuần tra cho tới tận vùng rìa của sa mạc và với phần còn sót lại (của hạm đội) vùng sau, nó nlỗi thể một nhỏ diều hâu đang đi săn uống trên bờ cõi của Avaris.
Additional television commercials followed the Super Bowl spot, which were to demonstrate Switch"s use cases amuốn different demographics, as well as "casual" and "core" gaming audiences.
Quảng cáo truyền ảnh bổ sung được dự kiến đã theo cạnh bên Super Bowl, để triệu chứng minh những ngôi trường vừa lòng thực hiện của Switch giữa các nhân khẩu học khác nhau, tương tự như đối tượng chơi game "bình thường" với "cốt lõi".
11 Today, Jehovah’s Witnesses demonstrate their brotherly love by fulfilling the words of Isaiah 2:4: “They will have khổng lồ beat their swords inkhổng lồ plowshares & their spears into pruning shears.
11 Ngày nay Nhân Chứng Giê-hô-va thể hiện tình thân thương anh em bằng phương pháp có tác dụng ứng nghiệm lời Ê-không đúng 2:4: “Họ đang đem gươm rèn lưỡi-cày, rước giáo rèn lưỡi-liềm.
Tháng 4 năm 1985, Pranin đang tổ chức triển khai sự khiếu nại Thao diễn hữu nghị Aiki News (Friendship Demonstration) thứ nhất sống Tokyo.
Giving presentations and discussing & demonstrating how lớn handle objections can be quite enjoyable and provide fine occasions to sharpen our skills.
Trình diễn với bàn luận giải pháp đối đáp cùng với gần như lời hoạch hoẹ rất có thể thú vui lắm và tạo cơ hội trau dồi khả năng của họ.
Sau khi Đức Giê-hô-va triệu chứng minh quyền lực của Ngài thì dân sự báo cáo rằng: “Giê-hô-va là Đức Chúa Trời!”
They will remind you of why you need lớn be zealous, show you how lớn improve sầu your “art of teaching,” & encourage you by demonstrating that many are still responding to the preaching work.
Các bài này đang cảnh báo vì sao chúng ta buộc phải nóng sắng, cho biết làm nuốm làm sao rất có thể cải tiến “nghệ thuật giảng dạy”, cũng như khích lệ chúng ta qua mọi bởi chứng mang lại thấy vẫn có rất nhiều tín đồ vẫn hưởng ứng tin mừng.
Vào ngày 23 mon 2, các cuộc biểu tình ủng hộ Nga đã làm được tổ chức trên thành phố Sevastopol của Crimean.
How, then, can you demonstrate that in your case, baptism does not represent simply ‘an initial spasm’?
Vậy bạn cũng có thể chứng tỏ ráng nào rằng trong trường phù hợp của người tiêu dùng phép báp têm không những là “một sự xúc rượu cồn ban đầu”?
When a sample presentation is demonstrated, think about how you might personalize it and adapt it lớn different householders.
Lúc đã xem qua phần trình diễn chủng loại, anh chị hãy nghĩ mang đến giải pháp áp dụng lời trình bày này nhằm rao giảng cho các gia chủ khác nhau.
Yet, he patiently warned & disciplined them, forgiving them time và again upon their demonstrating repentance.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *