Thank you, Kate, we can vì without language lượt thích that (= we don"t want khổng lồ hear your offensive language).

Bạn đang xem: Do without là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú triple-hearts.com.Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một phương pháp lạc quan.


*

a family unit that includes grandmothers, grandfathers, aunts, and uncles, etc. in addition khổng lồ parents and children

Về việc này
*

Trang nhật ký kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British & American idioms


*

*

Xem thêm: Tiểu Sử Thầy Thích Chân Quang Bao Nhiêu Tuổi, Thích Chân Quang Sinh Năm Bao Nhiêu

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các app tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập triple-hearts.com English triple-hearts.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *