Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use tự triple-hearts.com.Học những từ bạn phải giao tiếp một bí quyết tự tín.


Bạn đang xem: Dry run là gì

an occasion in which you practice a particular activity or performance in preparation for the real event:
review meetings have sầu taken place with four regional health authorities so far this year, the first two on a "dry run" basis.
The case, however, proved a dry run for a successful strategy used later to secure another windfall.
He does not believe sầu that an experiment and a "dry run", as he described it, is the thin over of a permanent wedge.
Is there not a case for a dry run this year, as was done with the maths và science tests last year?
Following a dry run khổng lồ see how things might work out, we have made an estimate by means of a case study of people who have sầu applied for the benefit.
If the speech that he made was a dry run for what he intends khổng lồ say then, he has every reason khổng lồ be worried about the outcome.
In both uses, the dry run is frequently assisted by a table (on a computer screen or on paper) with the program or algorithm"s variables on the top.
Các cách nhìn của những ví dụ không biểu đạt ý kiến của những biên tập viên triple-hearts.com triple-hearts.com hoặc của triple-hearts.com University Press xuất xắc của những nhà trao giấy phép.
*

Xem thêm: Chồng Xuân Lan Là Ai

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các ứng dụng tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập triple-hearts.com English triple-hearts.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *