A:Efficacy means lớn be able to do what you expect something to do, lớn be able khổng lồ produce the desired results. It is similar in meaning to lớn effectiveness."The pharmaceutical company is testing the efficacy of their new anti-viral drug.""This new wall should stop flooding in the area, but we have sầu never tested its efficacy during a bad storm."
A:Efficacy refers to how effective something is, to lớn how likely it is to produce the desired results or to bởi vì what it is supposed to bởi. "Seems they are questioning if Axelrod Foundation is able vì chưng what it says that it can bởi."
A: We use the term efficacy in the medical field when we are describing the effectiveness or success of a drug, retìm kiếm study, etc.Although theses words are synonymous according to lớn the dictionary. Benefit implies more of an advantage.The efficacy of the COVID-19 vaccines have been proven by multiple retìm kiếm studies.The benefits of the vaccine far outreach a possible poor outcome from being vaccinated.

Bạn đang xem: Efficacy là gì


A:They are very similar. It is a little hard to explain, but efficiency is usually used lớn describe something but is used after what the thing it is describing. For example, “he worked with great efficiency.” Efficacy is also used to lớn describe something but more commonly used before the thing it is describing. For example “the efficacy of his work was good.”
A:Efficacy means doing something quickly.“Please vày your work with efficacy, because you will be working under tight deadlines.”Effectiveness means how well something is done & how much impact it has.“We need khổng lồ increase the effectiveness of our sale so we can sell more products.”
A:Efficacy means how powerful something is (how big an effect it produces).Efficiency means how little of the thing is necessary khổng lồ produce a large effect (how efficient it is).

Xem thêm: Quả Dứa Tiếng Anh Là Gì ? Quả Dứa Trong Tiếng Anh Là Gì


Q:Nói câu này vào Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? 「(健康に関する)その方法の有効性」はthe efficacy of the method とth4e effectiveness of the method のどちらが適切ですか
Q: "he really swears by the efficacy of the medicine. it helps you beat migraine and & diabetes. tính năng này nghe có thoải mái và tự nhiên không?
A:Try this: “He swears by the efficacy of the medicine. It helps khổng lồ beat migraines and diabetes.” Very good, though! I’m impressed by your vocabulary.

triple-hearts.com sầu là một căn cơ nhằm người tiêu dùng thương lượng kiến thức của bản thân về những ngôn từ với nền văn hóa truyền thống không giống nhau. Chúng tôi chẳng thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời phần nhiều đúng chuẩn 100%.


Nói đặc điểm này như vậy nào?Cái này Tức là gì?Sự biệt lập là gì?Hãy chỉ đến tôi phần đông ví dụ với ~~.Hỏi gì đó khác
EnglishFrançaisDeutschItaliano日本語한국어polskiPortuguês (Brasil)PortuguêsРусский中文(简体)Español中文 (繁體)TürkçeTiếng Việt
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *