Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ triple-hearts.com.Học các từ bạn phải giao tiếp một phương pháp đầy niềm tin.

Bạn đang xem: Expense account là gì

an amount of money that employees can spkết thúc khổng lồ travel or buy things related khổng lồ their jobs và which their employers will pay for Two out of every five new cars, we are told on good authority, are expense account, scot-không tính tiền, one-man commuter cars. But so far as the other members of the council are concerned, all they are to be allowed is an expense account. It is the man at the point of production who is taxed while the man with an expense account escapes. Without any question of whether it pays hlặng khổng lồ vày it, he must penalise the expense account plutocracy. We could then also begin to deal with the problem of the expense account on the basis of differentiating between company taxation and individual taxation. In general, we vì chưng not represent those who enjoy expense account lunches và dinners at the expense of others, including that of the taxpayer. We might get about £15 million from the abolition of the concession on business vehicles, & about £20 million from the abolition of expense account lunches. Các cách nhìn của những ví dụ ko mô tả cách nhìn của các chỉnh sửa viên triple-hearts.com triple-hearts.com hoặc của triple-hearts.com University Press xuất xắc của những đơn vị cấp phép.

Bạn đang xem: Expense account là gì

*

a family unit that includes grandmothers, grandfathers, aunts, và uncles, etc. in addition to lớn parents and children

Về vấn đề này
*

Trang nhật cam kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British and American idioms


Xem thêm: Would Better Là Gì - Cách Sử Dụng Would Rather & Had Better

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột Các phầm mềm tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập triple-hearts.com English triple-hearts.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *