He had the feeling he was being followed (= someone was going after hlặng to lớn catch hyên ổn or see where he was going).

Bạn đang xem: Followed by là gì


 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú triple-hearts.com.Học các trường đoản cú bạn phải giao tiếp một cách tự tin.


lớn read the notes or words of a piece of music or writing at the same time as they are being played or said
If you follow a particular person on a social media trang web (= a trang web where people can publish their thoughts, photographs, information about themselves etc.), you choose to see everything that person posts (= publishes) on the website.

Xem thêm: Tuổi Mậu Dần Sinh Năm Bao Nhiêu? Tử Vi Tuổi Mậu Dần Những Người Tuổi Dần Sinh Năm Bao Nhiêu


To follow someone is also to lớn move sầu along after a person in order lớn watch where that person is going:
< + that clause > Fuel prices for transporting goods have sầu increased, so it would follow that those prices are getting passed on khổng lồ customers.
follow a policy/a procedure/guidelines At the enquiry into lớn the crash, the airline said that normal procedure had been followed.
follow sb"s example/lead When the company announces its price increases, many of its competitors are expected to follow its lead.
We expect that fund managers will take a lead by coming out in favour of one of the banks, at which point undecided investors will follow suit.
Các ý kiến của những ví dụ ko mô tả cách nhìn của các biên tập viên triple-hearts.com triple-hearts.com hoặc của triple-hearts.com University Press tuyệt của các đơn vị cấp phép.
*

someone with a very great ability that usually shows itself when that person is a young child

Về việc này
*

Trang nhật ký kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British & American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các phầm mềm kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn triple-hearts.com English triple-hearts.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *