"Did the kids enjoy their trip khổng lồ the zoo?" "Oh, yes, they were full of it when they got back this afternoon."
 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ triple-hearts.com.

Bạn đang xem: Full of là gì

Học những tự bạn cần tiếp xúc một cách tự tín.


If an event is in full swing, it has already been happening for a period of time and there is a lot of activity:
It doesn"t seem likely that we will see a return khổng lồ full employment (= that all the people in the country will have sầu a job) in the near future.
(of clothing) loose or containing a lot of material, or (of parts of the body) quite large & rounded:
the full benefit/impact It is still not known what the full impact of the economic sanctions will be on the domestic economy.

Xem thêm:


If the customer kept the items for the full 90 days that many stores allow for a return, the season for a particular fashion might have passed.
be/work at full stretch Plants are continuing lớn work at full stretch to lớn meet both domestic và export dem&.
They claimed they were operating at full stretch & could not afford khổng lồ lower rates as margins were already pared to the bone .
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp con chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập triple-hearts.com English triple-hearts.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey Giúp công ty chúng tôi cải thiện tận hưởng về Từ Điển triple-hearts.com của bạn. Đóng Làm bài khảo sát điều tra /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *