"The philosophy of education may be either the philosophy of the process of education or the philosophy of the discipline of education.

Bạn đang xem: Giáo dục học tiếng anh là gì


Giáo dụchọc kéo dài sáu năm, giáo dục trung học cơ sở được chia thành nút căn bạn dạng với chi phí đại học.
Primary education lasts for six years, secondary education is ditriple-hearts.comded into basic & pre-university education.
Ủy ban Giáo dục Đại học (CHED) liệt kê 2.180 cửa hàng giáo dục bậc đại học, 607 trong số ấy là ngôi trường công và 1.573 là ngôi trường tứ.
The Commission on Higher Education (CHED) lists 2,180 higher education institutions, 607 of which are public và 1,573 private.
Sau lúc kết thúc giáo dục trung học các đại lý năm 2010, cô học ngành giáo dục thể hóa học trên Đại học giang sơn Andrés Bello.
After completing her secondary education in 2010, she studied physical education at the Universidad Andrés Bello.
Bà sẽ dứt giáo dục đái học cùng mầm non trên Trường Simon Rodriguez với giáo dục trung học trên Học triple-hearts.comện José Ramón Yépez ở Zulia.
She completed primary & pre-school education at the Sitháng Rodriguez School và secondary education at the José Ramón Yépez Institute in Zulia.
In college, we"ve sầu got cost inflation in higher education that dwarfs cost inflation in medical care.

Xem thêm: Ca Sĩ Lệ Quyên: Tin Tức, Clip, Video Hình Ảnh, Tin Mới Nhất Về Ca Sĩ Lệ Quyên


Trong số những trường học, 451 cung ứng giáo dụchọc, 102 hỗ trợ giáo dục cung cấp trung học tập, cùng bao gồm năm ngôi trường học tập ngày dành riêng cho tất cả những người béo.
Of these schools, 451 offer elementary education, 102 offer secondary level education, and there are five sầu adult day schools.
Với ý thức cao hơn về trường đoản cú kỷ, càng những bố mẹ chưng sĩ nhi, công ty dạy dỗ học biện pháp nhấn dạng các công dụng của trường đoản cú kỷ.
With that increased awareness, more parents, more pediatricians, more educators learned to lớn recognize the features of autism.
Hoàn thành phổ biến giáo dụchọc: Đảm bảo rằng đến năm 2015, toàn bộ trẻ nhỏ, không biệt lập trai gái, đều được hoàn chỉnh giáo dục tiểu học.
In order khổng lồ achieve the Millennium Goals phối by the UN, by 2015, children everywhere, boys và girls alượt thích, should be able khổng lồ complete a full course of primary school.
Các cơ chế này luật pháp khuyến mãi cho bumiputera trong triple-hearts.comệc làm cho, giáo dục, học bổng, sale, tiếp cận công ty rẻ hơn và cung cấp tiết kiệm ngân sách.
These policies protriple-hearts.comde preferential treatment to bumiputera in employment, education, scholarships, business, and access to lớn cheaper housing & assisted satriple-hearts.comngs.
Thuật ngữ grade school nhiều lúc được thực hiện ngơi nghỉ Mỹ, tuy vậy thuật ngữ này hoàn toàn có thể đề cùa đến cả giáo dụchọc cùng giáo dục trung học.
The term grade school is sometimes used in the US, although this term may refer khổng lồ both primary education và secondary education.
Danh sách truy vấn vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *