Ngoài cấu trúc câu Should để đưa ra một lời khuyên ổn như thế nào đó bởi giờ Anh, bạn còn rất có thể sử dụng thêm cấu trúc Had better. Vậy Hab better là gì? Cách sử dụng như vậy nào? Cùng Vietop khám phá vào bài viết này tức thì nhé!


A. Cấu trúc Had Better trong tiếng Anh

1. Định nghĩa về kết cấu Had Better trong giờ đồng hồ Anh

Had better bao gồm chân thành và ý nghĩa là giỏi rộng, tương đối rộng, cần có tác dụng điều gì rộng.

Bạn đang xem: Had better là gì

Đôi khi, Had better dùng trong câu với ý nghĩa lời khulặng buộc phải làm cho điều nào đấy. Nếu không có tác dụng điều đó, một vấn đề như thế nào đó sẽ xẩy ra giỏi gây ra.

Ví dụ:

I have sầu lớn meet my trùm in ten minutes.I’d bettergonow or I’ll be late.

Tôi cần gặp mặt sếp tôi 10 phút ít nữa. Tôi phải đi ngay lập tức còn nếu như không vẫn trễ.

‘Shall I take an umbrella?’ ‘Yes,you’d better. lt might rain.’

Tôi gồm cần chũm cho dù không?

Có nhé, chúng ta nên cầm dù theo. Ttránh rất có thể vẫn mưa đó.

vì thế, ta thấy rõ had better không giống với SHOULD. Should là lời khuim sử dụng trong đa số gần như ngữ chình họa, trường hợp, còn HAD BETTER cần sử dụng trong những trường đúng theo đặc trưng Lúc có chức năng sự việc làm sao đó nảy sinh.

2. Công thức với cách thực hiện Had Better

*
Phân biệt cấu trúc Would Rather cùng cấu trúc Had Better

Would rather (tốt còn là một I’d rather) bao gồm cấu tạo tựa như như Had better.

Dạng khẳng địnhSubject + would rather + V (nguyên mẫu)
Dạng phủ địnhSubject + would rather + not V (nguyên ổn mẫu)

Ví dụ:

I’d ratherstayat home page tonight.

Xem thêm: " Màu Vàng Tiếng Anh Là Gì, Màu Sắc Trong Tiếng Anh (Dễ Nhớ)

Tôi muốn trong nhà tối ni.

I’d rathernot goout this evening.

Tôi không muốn ra ngoài chiều nay.

Về mặt ý nghĩa sâu sắc, “had better” sử dụng để đưa ra lời khulặng (đôi khi bao gồm nhan sắc thái chình họa báo), còn “would rather” cần sử dụng để đưa ra mong muốn.

B. Bài tập

Exercise 1:

Read the situations và write sentences with had better or had better not. Use the words in brackets.

1. You’re going out for a walk with Tom. lt looks as if it might rain. You say to Tom:

(an umbrella) .We’d better take an umbrella.

2. Oliver has just cut himself. Ifs a bad cut. You say to lớn him:

(a plaster) …………………………………………………………………………

3. You & Kate plan lớn go khổng lồ a restaurant this evening. Ifs a popular restaurant. You say to Kate:

(reserve) We …………………………………………………………………………

4. Rebecca doesn’t look very well this morning- not well enough lớn go khổng lồ work. You say lớn her:

(work)…………………………………………………………………………

5. You received your phone bill four weeks ago, but you haven’t paid it yet. If you don’t pay soon, you could be in trouble. You say to lớn yourself:

(pay) …………………………………………………………………………

6. You want khổng lồ ask your boss something, but he’s very busy & you know he doesn’t lượt thích lớn be disturbed. You say khổng lồ a colleague:

(disturb) I …………………………………………………………………………

Exercise 2:

Put in had better where suitable. If had better is not suitable, use should.I have an appointment in 10 minutes. I’d rathergo now or I will be late.it’s a great film . Youshouldgo & see it. You’ll really like it.You …… mix your alarm. You’ll never wake up on time if you don’t.When people are driving, they …… keep their eyes on the road.I’m glad you came to lớn see us. You …… come more often.She’ll be upmix if we don’t invite her to lớn the các buổi tiệc nhỏ, so we …… invite her.These biscuits are delicious. You …… try one.I think everybody toàn thân ……learn a foreign language.

Đáp án

Exercise 12. You’d better put a plaster on it.3. We’d better reserve a table.4. You’d better not go to lớn work (this morning).5. I’d better pay my phone bill (soon). / I’d better pay it (soon).6. I’d better not disturb hyên ổn.Exercise 23. ‘d better4. should5. should6. ‘d better7. should8. should

Hy vọng cùng với phần đông share sinh sống bên trên các bạn đã cụ được phương pháp sử dụng của kết cấu câu Had better trong giờ đồng hồ Anh. Chúc chúng ta học tập giỏi nhé!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *