Hạng mục là từ bỏ được các công ty áp dụng rất thịnh hành giữa những bản planer. Tuy nhiên, không hẳn người nào cũng ở rõ được văn bản, chân thành và ý nghĩa cùng những vấn đề liên quan cho hạng mục.

Bạn đang xem: Hạng mục trong tiếng anh là gì

Bài viết tiếp sau đây, TBT toàn nước chúng tôi vẫn tư vấn rõ ràng đến quý vị các sự việc liên quan mang lại hạng mục.

Hạng mục là gì?

Hạng mục là phần nhiều phần, mục đã làm được mức sử dụng thành đa số loại, hạng nhất thiết hay có thể phát âm nó đó là mọi công trình xây dựng nhỏ tuổi, trơ tráo và nó phía trong một dự án công trình phệ.

Hạng mục là thuật ngữ được ứng dụng những vào đời sống, đặc biệt là trong số lĩnh vực như công nghiệp, xuất bản.

*

Hạng mục tiếng Anh là gì?

Hạng mục tiếng Anh là: Categories

Trong tiếng Anh, hạng mục được tư tưởng như sau:

Categories are parts, items that have been specified in certain categories, categories or can be understood as small and separate works và it is located in a large work.Category is a term that is applied a lot in life, especially in fields such as industry và construction.

Cụm tự liên quan mang lại hạng mục tiếng Anh là gì?

lúc kể tới hạng mục, nhiều từ bỏ liên tục xuất hiện vào cuộc sống đời thường cũng như các bước của họ là các từ bỏ khuôn khổ công trình.

When it comes to lớn categories, the term that often appears in our lives as well as our work is the construction chiến thắng.

Hạng mục công trình xây dựng theo giờ đồng hồ Anh là : Construction items

Hạng mục dự án công trình là một phần của công trình xây dựng với công năng có thể quản lý hòa bình. Các tòa công ty giỏi công trình sẽ xây đắp đang đựng được nhiều hạng mục khác biệt.

A construction item is a part of a building with its function that can operate independently. The building or building under construction will contain many different items.

Xem thêm: Những Câu Cảm Ơn Tiếng Anh Là Gì, 55 Lời Cảm Ơn Bằng Tiếng Anh Hay Và Ý Nghĩa

lấy một ví dụ, vào công trình xây dựng kiến tạo một tòa nhà thì tường rào, bãi đỗ xe cộ hoàn toàn có thể xem là một khuôn khổ của công trình.

For example, in a building construction a fence, a parking lot can be considered a work item.

*

ví dụ như cụm từ hay áp dụng khuôn khổ giờ đồng hồ Anh viết như vậy nào?

Một số nhiều từ bỏ thường xuyên thực hiện khuôn khổ giờ đồng hồ Anh viết như sau:

Công trình desgin tiếng Anh là gì?

Công trình dịch theo tiếng Anh là: Construsction

Công trình kiến thiết bao hàm công trình xây dựng tạo nơi công cộng, nhà tại, dự án công trình công nghiệp, giao thông vận tải, tbỏ lợi với các dự án công trình không giống được làm cho do sức lao hễ bé người.

Construction site include public constructions, houses, industrial buildings, transportation, irrigation & other works created by human labor.

Xây dựng cơ bản giờ đồng hồ Anh là gì?

Xây dựng cơ phiên bản theo giờ đồng hồ Anh là: Basic construction

Xây dựng cơ bản là vấn đề thành lập những dự án công trình hạ tầng nhỏng dự án công trình hạ tầng nghệ thuật, dự án công trình hạ tầng đại lý tởm tế- xã hội. Đây là mọi công trình xây dựng mang về ích lợi xã hội thông thường sẽ giúp bất biến cùng an sinh xóm hội.

Basic construction is the construction of infrastructure works such as technical infrastructure works, socio-economic infrastructure works. These are constructions that provide common community benefits to lớn help stabilize và secure social security.

Hạng mục phụ trợ tiếng Anh là gì?

Hạng mục bổ trợ theo giờ Anh là: Ancillary items

Các khuôn khổ bổ trợ được gọi là những hạng mục Giao hàng quản lý và được thành lập nhằm giao hàng những hạng mục sản xuất chủ yếu.

Ancillary items are understood as items that serve sầu the management và are built to serve sầu the main construction items.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *