Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ triple-hearts.com.Học những trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một bí quyết lạc quan.


Bạn đang xem: Heatwave là gì

High levels of tiny dust particles are damaging their health and could be shortening their lives, it is claimed, especially during the recent heatwave.
The basic treatment for heatwaves is simple: more water, green roofs và facades, fresh water & natural cooling systems, reducing car traffic.
The heatwave, which affected us severely this summer, is a reminder of how serious the problem of greenhouse gas emissions is.
We are aware that some of these fires are of criminal origin while others are the result of climatic changes leading lớn lengthy droughts và heatwaves.
Definitions of a heatwave vary because of the variation of temperatures in different geographic locations.
Các ý kiến của những ví dụ không diễn đạt quan điểm của các biên tập viên triple-hearts.com triple-hearts.com hoặc của triple-hearts.com University Press xuất xắc của những nhà cấp giấy phép.
*

a family unit that includes grandmothers, grandfathers, aunts, và uncles, etc. in addition khổng lồ parents and children

Về Việc này
*

Xem thêm: Immigration Department Là Gì ? Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Tiếng Anh Là Gì

Trang nhật ký cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British & American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột Các tiện ích tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn triple-hearts.com English triple-hearts.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ với Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *