(especially of things that are not living) being a large distance from top khổng lồ bottom or a long way above the ground, or having the stated distance from top khổng lồ bottom:
 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ bỏ triple-hearts.com.

Bạn đang xem: High là gì

Học các tự bạn phải tiếp xúc một bí quyết sáng sủa.

Xem thêm: Lật Đổ Pol Pot Là Ai


We use the nouns length, width, depth và height and the adjectives long, wide, deep & high to lớn talk about area và size: …
a period of extreme excitement or happiness when you feel full of energy, often caused by a feeling of success, or by drugs or alcohol or a religious experience:
We use the nouns length, width, depth and height and the adjectives long, wide, deep và high lớn talk about area and size: …
We use the nouns length, width, depth và height & the adjectives long, wide, deep and high lớn talk about area & size: …
(esp. of things that are not living) being a large distance from top lớn bottom or a long way above sầu the ground, or having the stated distance from top to bottom:
Something"s high point is the time when it is the most successful, enjoyable, important, or valuable:
a high degree/percentage/proportion The retìm kiếm evidence all indicates a high degree of customer satisfaction with the product.
the times that follow each other when a company, career, investment, etc. is successful and when it is not:
If the changes are to lớn be sustainable, they should not merely be imposed upon employees from on high.
*

*

Trang nhật ký kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British & American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban chuột Các tiện ích tra cứu kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn triple-hearts.com English triple-hearts.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *