Hãy tưởng tượng một kịch bản mà ai đang cài đặt hoa cho một fan các bạn nói giờ đồng hồ Anh hoặc người thân trong gia đình yêu thương, bạn cũng có thể hình dung nhành hoa yêu dấu của họ trong tâm trí của doanh nghiệp và bạn biết phương pháp nói nó bằng ngôn từ chị em đẻ của người tiêu dùng. tuy nhiên, từ vào giờ Anh là gì? Để rất có thể xác minh chính xác tên của những nhiều loại hoa khác nhau, trước tiên bạn cần tìm hiểu chúng. Dưới đó là tổng hòa hợp thương hiệu các loài hoa bằng giờ Anh thịnh hành tuyệt nhất.


Tên hoa vào Tiếng Anh

Một bông hoa là cấu trúc sản xuất được tra cứu thấy trong thực vật dụng tất cả hoa. Nó là 1 loại thực vật đặc biệt quan trọng. Hoa cũng rất được điện thoại tư vấn là hoa hoặc hoa của cây. Trong giờ Anh, hoa điện thoại tư vấn bình thường là “flower”.


Tến các loài hoa phổ biến

Tulip/ˈtuː.lɪp/hoa tulip
Daffodil/ˈdæf.ə.dɪl/hoa tdiệt tiên
Poppy/ˈpɑː.pi/anh túc
Sunflower/ˈsʌnˌflaʊ.ɚ/phía dương
Bluebell/ˈbluː.bel/chuông xanh
Rose/roʊz/hoa hồng
Snowdrop/ˈsnoʊ.drɑːp/bông tuyết
Cherry blossom/ˈtʃer.i/ /ˈblɑː.səm/hoa anh đào
Orchid/ˈɔːr.kɪd/hoa lan
Iris/ˈaɪ.rɪs/hoa diên vĩ
Peony/ˈpiː.ə.ni/hoa mẫu mã đơn
Chrysanthemum/krəˈsænθ.ə.məm/hoa cúc
Geranium/dʒəˈreɪ.ni.əm/phong lữ
Lily/ˈlɪl.i/hoa loa kèn
Lotus/ˈloʊ.t̬əs/hoa sen
Water lily/ˈwɑː.t̬ɚ ˌlɪl.i/cây bông súng
Dandelion/ˈdæn.də.laɪ.ən/người yêu công anh
Hyacinth/ˈhaɪ.ə.sɪnθ/ục bình
daisy/ˈdeɪ.zi/úc
crocus/ˈkroʊ.kəs/chi crocus

Bức Ảnh về những loại hoa

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tháng trong giờ Anh

Có nhiều nguyên nhân tại vì sao một tín đồ học ngôn từ tiếng Anh hoàn toàn có thể đề xuất học những thương hiệu hoa khác biệt và trong phần này, bạn sẽ được trình bày thương hiệu của mình nhằm chúng ta cũng có thể thêm chúng vào tự vựng của bản thân. Mong rằng bài viết trên sẽ cung cấp mang lại độc giả một cách đúng đắn nhất.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *