Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ bỏ triple-hearts.com.Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một bí quyết lạc quan.


Bạn đang xem: If possible là gì

Percentages shown indicate the proportion of all possible quartets that fall in each region of the triangle.
The type determines the possible modes, & both determine which operations are applicable lớn this object, & both were indicated by the object"s icon.
We should discuss the possible interpretation and the equipment that could kiểm tra biogenithành phố of such sulphur compounds.
However, there has been recent progress in this field, & such a definition may become possible in the near future.
Therefore, a knowledge as accurate as possible of the radiative sầu transfer inside disks is a prerequisite for their modelling.
Possible reinfections & associated booster effects may also lead lớn higher titres in older animals.
We continue khổng lồ investigate possible methods for diapers khổng lồ pierce through the convective sầu stagnant lid and extrude onlớn the surface.
Các quan điểm của các ví dụ ko biểu đạt ý kiến của những biên tập viên triple-hearts.com triple-hearts.com hoặc của triple-hearts.com University Press giỏi của những công ty cấp giấy phép.
*

*

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Realm Là Gì, Nghĩa Của Từ Realm, Realm Là Gì

Trang nhật ký kết cá nhân

Stepping up efforts và phasing out coal: words connected with climate change.


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập triple-hearts.com English triple-hearts.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *