“Impossible” trong Tiếng Anh có nghĩa là “cấp thiết, bất khả thi”. “It is Impossible” tức thị “thiệt là quan yếu được”. Cấu trúc này siêu thường được tốt gặp mặt trong giao tiếp. Hôm nay, họ hãy cùng nhau tìm hiểu thêm về cấu tạo với cách thực hiện It is Impossible vào giờ đồng hồ Anh nhé!

 

1. Impossible Là gì?

Tính từ

Chúng ta thực hiện Impossible Lúc ước ao nói một điều gì, vấn đề, sự khiếu nại gì đó là tất yêu. Nó cấp thiết xảy ra, lâu dài, thực hiện hay đã đạt được mục tiêu.

Bạn đang xem: Impossible là gì

Đang xem: Impossible là gì

Ví dụ:

– He made it impossible for me khổng lồ say no.

– She ate three plates of spaghetti & a dessert? That's impossible. I don't believe it!

– It's broken inlớn so many pieces, it'll be impossible to lớn put it baông xã together again .

– The document was smudged & impossible to read.

– The ground was frozen hard & was impossible to excavate.

– Finding somewhere cheap khổng lồ live in the đô thị centre is an impossible task.

– No one could have sầu climbed that wall – it's physically impossible.

Cùng khám phá kết cấu cùng biện pháp áp dụng Impossible trong giờ đồng hồ Anh nhé!

Impossible còn được dùng làm trình bày một trường hợp bất khả thi là khôn xiết trở ngại nhằm xử lý hoặc cực kỳ khó nhằm rất có thể giải quyết và xử lý được:

Ví dụ:

– It's an impossible situation – she's got to lớn leave hyên ổn but she can't bear losing her children.

– She was in an impossible situation

– Clergy và parents are being put through impossible situations each và every year.

– Those of them in that impossible situation have sầu all my empathy, & best wishes for a happy resolution.

– That wrong knowing of the nature of the world puts them in an impossible situation.

– For some people such a situation might be unacceptable or even an impossible affairs.

– The situation is impossible, but my love for the village is too great for me to lớn leave.

Xem thêm:

– The entire programme was based around the index, so it appeared lớn be an impossible situation.

– She added they would put people from Pool in an impossible situation.

Trong văn nói, nhiều khi Impossible dòn được gọi nlỗi là 1 trong những điều rất là tệ hại, một điều cực kì ko được ý muốn ngóng.

Ví dụ:

– I had to quit job because my boss was impossible.

– My sister is impossible when she's tired – you can't bởi anything lớn please her.

– What an arrogant impossible fool!

– He was confusing enough when he was alive sầu but now, when he's dead, he's impossible.

Danh từ

Khi là một trong danh từ bỏ, The Impossible (bao gồm “the” phía trước) được sử dụng với ý nghĩa là một trong những điều tất yêu nào xẩy ra hoặc lâu dài được

Ví dụ:

– She wants a man who is attractive sầu & funny as well, which is asking the impossible in my opinion.

2. Cấu trúc và bí quyết dùng It is Impossible trong giờ đồng hồ Anh.

Cấu trúc:

It is Impossible + to + Verb (infinitive) + …

It is Impossible (+ for + Object ) + lớn + Verb (infinitive) + …

It is Impossible + that + Clause

Trong kết cấu trên, “is” vào vai trò là 1 trong những hễ trường đoản cú “be” và rất có thể được phân chia theo thì, nghỉ ngơi thì vượt khứ đọng, ta yêu cầu chia thành “was”, cùng ngơi nghỉ thì sau này, ta yêu cầu phân tách ở dạng “will be”.

It is impossible xuất hiện không ít vào giờ đồng hồ Anh!

 Chúng ta khôn xiết hiếm khi được gặp mặt cấu trúc cùng với “that” cùng “for” vị với cấu tạo vủa “to” sống trên, câu đã không thiếu thốn ý nghĩa sâu sắc và đầy đủ mức độ súc tích của câu nói. Chúng ta chỉ áp dụng cấu tạo với “that” cùng “for” lúc ý muốn nắm rõ vấn đề ao ước nói và né tránh sự đọc nhầm cho những người nghe

Ví dụ:

– It was impossible to learn a foreign language because of the noise.

– It seems impossible that I could have sầu walked by without noticing hyên.

– It was almost impossible to lớn keep up with him

– It is impossible to know what the real situation is, so we assume the worst.

– It's impossible that a British soldier would surrender while in a fight.

– It's impossible that a player lượt thích Jones could score against Manchester United

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *