nature nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nature.Bạn đang xem: In nature là gì

Từ điển Anh Việt

nature

/"neitʃə/

* danh từ

tự nhiên, thiên nhiên, tạo hoá

the struggle with nature: cuộc đấu tranh với thiên nhiên

according to the laws of nature: theo quy luật tự nhiên

in the course of nature: theo lẽ thường

to draw from nature: (nghệ thuật) vẽ theo tự nhiên

trạng thái tự nhiên; trạng thái nguyên thuỷ

tính, bản chất, bản tính

good nature: bản chất tốt, tính thiện

loại, thứ

things of this nature do not interest me: những cái thuộc loại này không làm cho tôi thích thú

in (of) the nature of: giống như, cùng loại với

sức sống; chức năng tự nhiên; nhu cầu tự nhiên

to ease (relieve) nature: đi ỉa, đi đái; thoả mãn một nhu cầu tự nhiên

nhựa (cây)

full of nature: căng nhựa

against (contrary to) nature

phi thường, siêu phàm, kỳ diệu

debt of nature

(xem) debt

to pay one"s debt to nature

(xem) debt

nature

tự nhiên, bản chất

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

nature

* kỹ thuật

bậc

bản chất

cảnh vật

đặc tính

hạng

loại

xây dựng:

bản tính

Từ điển Anh Anh - Wordnet

nature

the essential qualities or characteristics by which something is recognized

it is the nature of fire to burn

the true nature of jealousy

a causal agent creating and controlling things in the universe

the laws of nature

nature has seen to it that men are stronger than women

the natural physical world including plants and animals and landscapes etc.

they tried to preserve nature as they found it

the complex of emotional and intellectual attributes that determine a person"s characteristic actions and reactions

it is his nature to help others

a particular type of thing

problems of this type are very difficult to solve

he"s interested in trains and things of that nature

matters of a personal nature


Bạn đang xem: In nature là gì

*

Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh9,0 MBHọc từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.

Xem thêm: " Đặc Tính Kỹ Thuật Tiếng Anh Là Gì, Đặc Điểm Kỹ Thuật Trong Tiếng Tiếng Anh

*

*

*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *