“In order to", “So as to" là hai cấu trúc dùng để nói mục đích hành động phổ biến tốt nhất trong tiếng Anh. Vậy ví dụ chân thành và ý nghĩa và phương pháp cần sử dụng của chúng ra sao? Có đông đảo điểm gì quan trọng đặc biệt buộc phải giữ ý? Cùng triple-hearts.com khám phá qua nội dung bài viết dưới đây nhé!

10 phút ít nhằm nắm vững chắc kết cấu So... that, Such... that trong giờ Anh

Làm chủ ngôn ngữ bằng phương thức học tập tiếng Anh qua bài xích hát

*

Cấu trúc “In order to” và “so as to”. Nguồn hình họa (unsplash.com)

I - Ý nghĩa với biện pháp sử dụng cấu trúc “In order to" với “So as to"

*

Cấu trúc “In order to” với “so as to”. Nguồn hình ảnh (unsplash.com)

Cấu trúc “In order to” và “so as to” Có nghĩa là “nhằm, để mà”, được sử dụng trong câu để reviews về mục tiêu của hành động được nhắc tới ngay trước đó.

Bạn đang xem: In order to nghĩa là gì

Ví dụ:

- I study English in order khổng lồ speak lớn my English friend. (Tôi học tập giờ đồng hồ Anh để nói chuyện với những người các bạn đến từ Anh)

- She works hard so as to have a better life in the future. (Cô ấy làm việc siêng năng để có được cuộc sống thường ngày giỏi hơn vào tương lai)

- He drove so fast in order to lớn go khổng lồ the meeting on time. (Anh ấy tài xế nhanh để mang đến buổi họp đúng giờ)

II - Cấu trúc in order lớn cùng so as lớn trong giờ đồng hồ Anh

1. Trường thích hợp 1: lúc mục tiêu của hành vi hướng về chính đơn vị của hành vi được nêu ngơi nghỉ phía trước

Ví dụ:

I worked hard. I wanted lớn pass the thử nghiệm. (Tôi học hành chịu khó. Tôi ý muốn đỗ kỳ thi.)

=> I worked hard so as to/in order to pass the demo. (Tôi học hành cần mẫn để đỗ kỳ thi.)

I worked hard. I didn’t want to lớn fail the chạy thử. (Tôi học tập siêng năng. Tôi không muốn trượt kỳ thi.)

=> I worked hard in order not/so as not to fail the demo. (Tôi học hành chịu khó nhằm ko trượt kỳ thi.)

2. Trường thích hợp 2: Lúc mục đích hành động hướng về đối tượng khác

S + V + in order + for O + (not) + khổng lồ + V ….

Ví dụ:

- She works hard. She wants her kid to have sầu a better life. (Cô ấy thao tác chịu khó. Cô ấy hy vọng con bản thân bao gồm cuộc sống thường ngày tốt hơn.)

=> She works hard in order for her kid to lớn have a better life. (Cô ấy làm việc chịu khó nhằm bé cô ấy tất cả cuộc sống thường ngày giỏi hơn.)

- In order for the light to lớn work, you must press the button. (Để đèn chuyển động, bạn yêu cầu nhảy công tắc).

3. Một vài chú ý về cấu trúc so as to/ in order khổng lồ trong giờ đồng hồ Anh.

- Cấu trúc in order to/ so as to chỉ áp dụng được Lúc 2 nhà từ 2 câu giống nhau

Ví dụ:

I always get up early. I don’t want khổng lồ go to work late. (Tôi luôn dậy nhanh chóng. Tôi không muốn đi làm muộn).

=> I always get up early so as not/in order not khổng lồ go to work late. (Tôi luôn dậy sớm nhằm chưa hẳn đi làm việc muộn).

- Bỏ công ty trường đoản cú và những từ như want, hope, … và giữ giàng từ bỏ rượu cồn từ bỏ sau nó khi dùng kết cấu in order to, so as to.

Ví dụ:

I have sầu taken many extracurricular activities. I want to improve sầu my soft skills. (Tôi tmê mệt gia tương đối nhiều vận động ngoại khoá. Tôi ao ước nâng cấp những năng lực mềm của mình).

=> I have taken many extracurricular activities in order to/so as to improve my soft skills. (Tôi tsi gia không ít vận động ngoại khoá để cải thiện những tài năng mềm của mình).


tốt nhất tại link bên dưới

*
*

Học giờ đồng hồ Anh giao tiếp cho tất cả những người mới bắt đầu


III. Một số cấu tạo tương đương với cấu tạo in order to/so as lớn vào tiếng Anh

Dưới đó là một số cấu trúc tương tự với in order to lớn, so as to vào giờ đồng hồ Anh. quý khách rất có thể cần sử dụng các kết cấu này trong tiếp xúc, văn uống viết hoặc các nội dung bài viết lại câu vào thi cử nhé!

To + V

Ví dụ:

I often vì morning exercises. I want to lớn keep fit and stay healthy. (Tôi thường xuyên bè bạn dục vào buổi sáng. Tôi muốn duy trì cơ thể bằng vận với sinh sống khoẻ mạnh).

=> I often vì chưng morning exercises khổng lồ keep fit & stay healthy (Tôi hay bè đảng dục buổi sáng để giữ lại khung hình phẳng phiu và khoẻ mạnh).

I don"t spover much time going shopping. I want to lớn have sầu time to lớn focus on more important things in life. (Tôi ko dành riêng rất nhiều thời gian đi sắm sửa. Tôi hy vọng triệu tập vào phần nhiều máy đặc trưng rộng vào cuộc sống).

=> I don"t spover much time going shopping khổng lồ have time khổng lồ focus on more important things in life. (Tôi ko dành vô số thời hạn đi buôn bán để sở hữu ngày giờ tập trung vào đều vật dụng đặc biệt quan trọng rộng vào cuộc sống).

**Tuy nhiên, không dùng not + khổng lồ V sửa chữa thay thế đến in order/ so as + not khổng lồ V.

2. So that

Ví dụ:

- I wear warm clothes in winter. I don"t want khổng lồ have sầu a cold. (Tôi mang nóng vào mùa đông. Tôi không thích bị cảm lạnh).

- I wear warm clothes in winter so that I will not have sầu a cold. (Tôi mặc nóng vào mùa đông để không xẩy ra cảm lạnh).

3. With a view to V-ing

Ví dụ:

- I must visit many museums in the city lớn accomplish my report. (Tôi nên thăm không ít bảo tàng ngơi nghỉ đô thị để xong bài bác báo cáo của mình).

=> With a view to lớn accomplishing my report, I must visit many museums.

- I have sầu to practice playing the piano so much lớn have a good performance tonight.

=> With a view khổng lồ having a good performance tonight, I have sầu lớn practice playing the piano so much. (Để có buổi diễn đạt giỏi vào tối ni, tôi phải tập tiến công piano cực kỳ nhiều)

4. With an ayên of + V-ing

Ví dụ:

- I find a partner lớn practice speaking English everyday.

=> With an aim of practicing speaking English everyday, I find a partner. (Tôi tra cứu bàn sinh hoạt nhằm rèn luyện nói tiếng Anh mỗi ngày)

IV. Bài tập cấu trúc in order to lớn, so as to lớn vào giờ đồng hồ Anh


1. He opened the window. He wanted to let fresh air in.

...........................................................................................................................................................

2. I took my camera. I wanted lớn take some photos.

...........................................................................................................................................................

3. He studied really hard. He wanted to lớn get better marks.

...........................................................................................................................................................

4. Jason learns Chinese. His ayên is to lớn work in Trung Quốc.

...........................................................................................................................................................

5. I’ve collected money. I will buy a new oto.

...........................................................................................................................................................

6. Many people left Turkey in the 1960s.They wanted lớn find jobs in Germany.

...............................................................................................................................................

7. She attends a course.She wants lớn learn to play chess.

...........................................................................................................................................................

8. Linda turned on the lights. She wanted lớn see better.

...........................................................................................................................................................

9. I will come with you. I want khổng lồ help you.

...........................................................................................................................................................

10. We are going khổng lồ the cinema. We will watch a horror film.

...........................................................................................................................................................

Xem thêm: Nguyên Phó Chủ Tịch Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Phó Chủ Tịch Trong Tiếng Anh

11. You must take your umbrella so that you won’t get wet.

...........................................................................................................................................................

12. He waited at the counter. He wanted to see her.

...........................................................................................................................................................

13. We all put on our coats. We were feeling cold.

...........................................................................................................................................................

14. She’s studying because she wants to become a very important person in life.

...........................................................................................................................................................

15. I didn’t want lớn see them, so I didn’t open the door.

...........................................................................................................................................................

16. We went on with the deal because we didn’t want khổng lồ leave sầu them high và dry at the last minute.

...........................................................................................................................................................

17. I would lượt thích to lớn take tomorrow off, as I want khổng lồ accompany my husb& to lớn the doctor.

...........................................................................................................................................................

18. They went on a hunger strike because they wanted to get better conditions in gaol.

...........................................................................................................................................................

19. They bought a country pad because they wished khổng lồ have sầu some peace and quiet.

...........................................................................................................................................................

trăng tròn. I’ve just bought a CD player, since I want to give it lớn my daughter for her birthday.

...........................................................................................................................................................

Đáp án:

1. He opened the window in order to/so as to let fresh air in.

2. I took my camera in order to/so as lớn take some photos.

3. He studied really hard in order to/so as khổng lồ get better marks.

4. Jason learns Chinese in order to/so as khổng lồ work in Đài Loan Trung Quốc.

5. I’ve collected money so as to/in order lớn buy a new car.

6. Many people left Turkey in the 1960s in order to/so as lớn find a job in Germany.

7. She attends a course in order to/so as khổng lồ learn to lớn play chess.

8. Linda turned on the lights in order to/so as to lớn see better.

9. I will come with you in order to/so as khổng lồ help you.

10. We are going lớn the cinema in order to/so as khổng lồ watch a horror film.

11. You must take your umbrella in order not/so as not khổng lồ get wet.

12. He waited at the counter in order to/so as lớn see her.

13. We all put on our coats in order not/so as not to feel cold.

14. She’s studying in order to/so as to become a very important person in life.

15. I didn"t open the door in order not/so as not to see them.

16. We went on with the deal in order not/so as not to lớn leave them high và dry at the last minute.

17. I would lượt thích to lớn take tomorrow off in order to/so as khổng lồ accompany my husbvà khổng lồ the doctor.

18. They went on a hunger strike in order to/so as to lớn get better conditions in gaol.

19. They bought a country pad in order to/so as lớn have some peace and quiet.

trăng tròn. I’ve just bought a CD player in order to/so as lớn give sầu to lớn my daughter for her birthday

Trên đó là hầu như kiến thức cơ bản tuyệt nhất về cấu tạo in order to/so as lớn trong tiếng Anh. Hãy học kỹ kim chỉ nan và làm cho thật các bài tập để nhanh chóng thành thục với nâng cao trình độ chuyên môn giờ đồng hồ Anh chúng ta nhé!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *