Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Invite là gì

*
*
*

invite
*

invite /in"vait / ngoại động từ mời đem lạicarelessness invites accidentd: sự cẩu thả thường đem lại tai nạn lôi cuốn, hấp dẫn; gây hứnga scenery which invites a painter"s brush: một cảnh gây hứng cho người nghệ sĩ nội động từ đưa ra lời mời lôi cuốn, hấp dẫn; gây hứng<"invait> danh từ, (thông tục) sự mời; lời mời giấy mời
mờiinvite bids: mời thầuinvite program device operation: thao tác thiết bị chương trình mờiinvite tenders: mời thầuinvite bidsgọi thầuinvite tendersgọi thầu

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): invitation, invite, uninvited, inviting, invitingly


*

Xem thêm: 54 Câu Châm Ngôn Và Danh Ngôn Tiếng Anh Là Gì, Những Câu Châm Ngôn Tiếng Anh Hay Về Cuộc Sống

*

*

invite

Từ điển Collocation

invite verb

1 ask sb to do sth

ADV. formally, officially | cordially, kindly, warmly You are cordially invited to attend the annual parish meeting. She very kindly invited me to lunch. | personally | along, around/round/over, back, in, out They"ve invited us over for a drink.

PREP. into As a child I was allowed to play in the garden at the Manor, but I never got invited into the house. | for Let"s invite them all for dinner. | to Thank you for inviting me to the meeting.

2 encourage sth

ADV. positively The hype and fervour surrounding the event positively invited scepticism.

VERB + INVITE seem to The film seems to invite comparison with ‘The Italian Job’.

Từ điển WordNet


n.

a colloquial expression for invitation

he didn"t get no invite to the party

v.


English Synonym and Antonym Dictionary

invites|invited|invitingsyn.: appeal ask attract call interest request summon tempt

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *