Thuật ngữ tiếng anh chăm ngành kế tân oán thông dụng - Để các bước của khách hàng được thuận tiện và thuận tiện hơn, các bạn luôn luôn phải có kỹ năng về giờ Anh chăm ngành. Đối cùng với ngành kế tân oán cũng như vậy. Sau đây, Cửa Hàng chúng tôi sẽ tổng thích hợp list từ bỏ vựng giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế tân oán - kiểm tân oán nhưng chúng ta tốt chạm mặt vào nghành nghề dịch vụ này, hy vọng chúng sẽ giúp chúng ta dễ dàng thao tác trong môi trường xung quanh kế toán- kiểm toán bởi giờ Anh dễ dàng rộng.

Bạn đang xem: Kế toán nội bộ tiếng anh là gì

*

** Dưới đó là những trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành kế toán thù thịnh hành độc nhất vô nhị hiện thời, thuộc Shop chúng tôi khám phá qua nhé!

1. Accounting entry: cây viết toán

2. Accrued expenses: Ngân sách phải trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments to suppliers : Trả trước người bán

5. Advances lớn employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng phẳng phiu kế toán

8. Bookkeeper: fan lập báo cáo

9. Capital construction: chế tạo cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in hvà : Tiền mặt trên quỹ

13. Cash in transit: Tiền vẫn chuyển

14. Cheông xã và take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: giá cả tạo cơ phiên bản dnghỉ ngơi dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn cung cấp hàng

17. Current assets: Tài sản lưu đụng cùng đầu tư nlắp hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu dài mang đến hạn trả

19. Deferred expenses: túi tiền hóng kết chuyển

đôi mươi. Deferred revenue: Người sở hữu trả chi phí trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế gia sản cố định và thắt chặt vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài cố định thuê tài chính

24. Equity and funds: Vốn với quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: túi tiền chuyển động tài chính

28. Extraordinary expenses: Ngân sách bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phẩm tồn kho

35. Fixed asset costs: Nguim giá chỉ tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản ráng định

37. General & administrative expenses: Chi phí làm chủ doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập hoạt động tài chính

42. Instruments and tools: Công vắt, pháp luật vào kho

43. Intangible fixed asset costs: Nguyên ổn giá gia tài cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả các đơn vị nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment & development fund: Quỹ đầu tư chi tiêu vạc triển

48. Itemize: Msống tè khoản

49. Leased fixed asmix costs: Nguyên giá bán gia sản cố định và thắt chặt mướn tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản cố định thuê tài chính

51. Liabilities: Nợ cần trả

52. Long-term borrowings: Vay nhiều năm hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản đầu tư chi tiêu tài chủ yếu lâu năm hạn

54. Long-term liabilities: Nợ lâu năm hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp, cam kết cược, ký kết quỹ lâu năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu bốn chứng khoán thù lâu năm hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

quý khách hàng vẫn xem: Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán thù thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản thắt chặt và cố định với chi tiêu dài hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận trường đoản cú vận động SXKD

64. Other current assets: Tài sản lưu đụng khác

65. Other funds: Nguồn ngân sách đầu tư, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ dài hạn khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản nên thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tư thời gian ngắn khác

70. Owners" equity: Nguồn vốn nhà ssinh sống hữu

71. Payables to employees: Phải trả công nhân viên

72. Prepaid expenses: Ngân sách chi tiêu trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận tự chuyển động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng thiết lập đã đi bên trên đường

77. Raw materials: Nguyên liệu, vật tư tồn kho

78. Receivables: Các khoản nên thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve sầu fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận không phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản bớt trừ

84. Sales expenses: Chi phí phân phối hàng

85. Sales rebates: Giảm giá thành hàng

86. Sales returns: Hàng phân phối bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay nthêm hạn

88. Short-term investments: Các khoản đầu tư tài thiết yếu nthêm hạn

89. Short-term liabilities: Nợ ngắn thêm hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp ngân hàng, ký cược, cam kết quỹ ngắn thêm hạn

91. Short-term security investments: Đầu bốn triệu chứng khân oán ngắn hạn

92. Stockholders" equity: Nguồn vốn khiếp doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản quá ngóng xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

95. Taxes và other payables to the State budget---- Thuế với các khoản bắt buộc nộp đơn vị nước

96. Total assets: Tổng cùng tài sản

97. Total liabilities và owners" equity: Tổng cùng mối cung cấp vốn

98. Trade creditors: Phải trả cho tất cả những người bán

99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

100. Welfare và reward fund: Quỹ khen thưởng trọn và phúc lợi

** Một số từ bỏ vựng siêng ngành Lúc kế toán thao tác với ngân hàng:

1. Account holder: công ty tài khoản

2. Accounts payable: tài số tiền nợ nên trả

3. Accounts receivable: tài khoản yêu cầu thu

4. Accrual basi: cách thức kế toán thù dựa trên dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lời chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: nhà thẻ

12. Cash basis: phương pháp kế toán thù dự trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng từ chi phí gửi

14. Clear: tkhô nóng tân oán bù trừ

15. Cost of capital: chi phí vốn

16. Crossed cheque: Séc thanh hao toán thù bằng chuyển khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

đôi mươi. Deficit: thâm nám hụt

21. Deposit money: tiền gửi

22. Depreciation: sự sút giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thư ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện đi lại tkhô giòn toán thù ko dùng chi phí mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: CP ngân quỹ

** Một số tự vựng tương quan cho kế tân oán cai quản trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General and administrative expenses: túi tiền quản lý doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế thu nhập doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: Ngân sách chi tiêu vận động tài chính

5. Financial ratios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay nhiều năm hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): Kế toán viên công triệu chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn phạt hành

11. Working capital: Vốn giữ động

12. Carrying cost: giá thành bảo đảm hàng lưu giữ kho

13. Cash discounts: Chiết khấu chi phí mặt

14. Historical cost principle : Nguyên tắc giá gốc

** Các cách làm vào tiếng anh giao tiếp chăm ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn hàng phân phối ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng so với doanh ngBàn bạc mại là chủ yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to supplier + Contra between trade receivable & trade payable = số dư nợ yêu cầu trả thời điểm cuối kỳ – số dư nợ đề nghị trả vào đầu kỳ + các khoản ưu tiên nhận được + Các khoản tiền nợ trả mang đến nhà hỗ trợ + bù trừ giữa nợ yêu cầu thu với nợ yêu cầu trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = giá trị còn lại = tổng – khấu hao lũy kế

Annual depreciation = Cost of assets – residual value (quý giá thanh lý thu hồi) / The amount of years of use life(Giá trị năm sử dụng).

Xem thêm: Tiểu Sử Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Nguyễn Cao Kỳ Duyên (Hoa Hậu)

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các ký kết hiệu viết tắt vào tiếng anh tiếp xúc chăm ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest & tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation và amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): Pmùi hương pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): Pmùi hương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ tiếng anh siêng ngành kế tân oán thông dụng

Trên đấy là đầy đủ từ vựng chuyên ngành kế tân oán được sử dụng những tuyệt nhất sinh sống mỗi công ty lớn.

Để rất có thể có tác dụng tốt rộng vào từng nghành nghề dịch vụ của ngành kế toán thù, thì tức thì bay tiếng các bạn yêu cầu định hướng Xu thế trở nên tân tiến vào sự nghiệp của mình. Mà hoàn toàn có thể giải pháp tốt và công dụng tuyệt nhất cất cánh giờ là ko xong xuôi nâng cao kiến thức cũng giống như kinh nghiệm thao tác làm việc của mình qua những khóa đào tạo và giảng dạy kế tân oán ở những trung trung khu.


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *