Các lãnh chúa phong con kiến tập hợp sinh sống London vào một cuộc họp đại hội đồng cùng thị trấn tràn ngập lính vũ khí của những dòng chúng ta.

Bạn đang xem: Kiến tập tiếng anh là gì


Trong năm 2011, Songwe vẫn tđắm say gia vào dự án công trình Châu Phi 2.0, một sáng con kiến tập đúng theo những người dân trẻ châu Phi góp cải tiến và phát triển tài chính của chchâu âu này.
In 2011, Songwe was involved in Africa 2.0, an initiative to bring young Africans together lớn aid in the continent"s economic development.
Với rộng 100 tỷ Chip xử lý ARM được cung cấp tính cho năm 2017, ARM là kiến trúc tập lệnh được thực hiện rộng thoải mái nhất cùng kiến trúc tập lệnh được chế tạo với số lượng lớn số 1.
With over 100 billion ARM processors produced as of 2017, ARM is the most widely used instruction phối architecture and the instruction set architecture produced in the largest quantity.
Khoa học tập dựa trên trí tuệ tập thể, kiến thức tập thể, làm việc bạn bè, của tất cả các đơn vị kỹ thuật thao tác trong một sự việc rõ ràng.
It"s based on the collective wisdom, the collective sầu knowledge, the collective work, of all of the scientists who have sầu worked on a particular problem.
Polandball của Ba Lan thay mặt đến non sông này lúc nói đến lịch sử vẻ vang, quan hệ giới tính cùng với những nước không giống xuất xắc mọi tuyệt vời gồm phần định kiến, tập trung về tính hoang tưởng trường đoản cú đại và mặc cảm dân tộc của người Ba Lan.
The premise of Polandball is that it represents Poland và its history, relations with other countries & stereotypes, focusing on Polish megalomania và national complexes.
Bitcoin được phụ thuộc vào ý tưởng phát minh tựa như cơ mà bạn Yap vẫn sử dụng, đó là kiến thức tập phù hợp thế giới về biến đổi.
Bitcoin is based on the very same idea that the Yap used, this collective global knowledge of transfers.
Chúng tôi cho mượn 10 đến 15 năm, với Lúc Shop chúng tôi đem số tiền này lại, Cửa Hàng chúng tôi đầu tư vào các sáng kiến không giống tập trung vào sự thay đổi.
We leave sầu our money for 10 lớn 15 years, and when we get it baông chồng, we invest in other innovations that focus on change.
OpenWrt Buildroot Tự cồn hóa toàn cục quá trình này để gia công bài toán trên các kiến trúc tập lệnh của Embedded Devices Hầu không còn các sever cùng khối hệ thống.
OpenWrt Buildroot automates this whole process to work on the instruction mix architectures of most embedded devices và host systems.

Xem thêm: Pasta Là Gì? Sự Khác Nhau Giữa Pasta Và Spaghetti Pasta Là Gì


At the kết thúc of each episode, Douglass reads the opinions of people"s thoughts about a specific trailer shown in the episode.
Nlỗi một toolchain lập chạy trên một khối hệ thống máy chủ, tuy vậy tạo ra mã cho 1 thiết bị nhúng nhắm mục tiêu với kiến trúc tập lệnh của vi giải pháp xử lý (ISA).
Such a compilation toolchain runs on a host system, but generates code for a targeted embedded device & its processor"s instruction set architecture (ISA).
Các học giả Cơ Đốc giáo Irelvà xuất sắc vào học tập tập kiến thức La Tinh và Hy Lạp với thần học tập Cơ Đốc giáo.
Quý khách hàng thấy kia, lúc hàng ngàn công dân trái đất tìm được cảm xúc tự nhau, Thật tuyệt đối khi bệnh kiến sức mạnh tập thể.
See, when thousands of global citizens find inspiration from each other, it"s amazing khổng lồ see their collective power.
Đặc biệt, những sáng sủa con kiến tập trung vào đều hành động trước đôi mắt để xác định các ưu tiên kế hoạch trong chiến lược cải tiến và phát triển kinh tế-xã hội cùng quy trình lập chiến lược, dự tân oán ngân sách và tài chính cũng giống như phương pháp để xây dựng chính sách xuất sắc hơn, bức tốc thiết chế và phối hợp tiến hành nhằm cung cấp phần đông chuyển động ứng phó cùng với biến hóa nhiệt độ với đầu tư chi tiêu rõ ràng.
In particular, the proposed initiatives focus on immediate actions to lớn determine strategic priorities for the socio-economic development plan & the planning, budgeting và financing cycle as well as ways khổng lồ better formulate policy, strengthen institutions và coordinate implementation khổng lồ support specific climate change responses & funding.
Wessel tích lũy được rất nhiều kiến thức, các tập ghi chxay của ông chứa đầy mọi câu và đoạn trích từ các tác phẩm truyền thống.
He gathered a mass of knowledge và filled a personal notebook with quotations and excerpts from classical works.
PMID được cấp cho những bức thỏng gởi đến biên tập viên, các ý kiến của biên tập viên, op-ed columns, với ngẫu nhiên phần làm sao mà biên tập viên lựa chọn bao hàm trong tập san, tương tự như những bài báo được xét chăm bẵm.
PMIDs are assigned to lớn letters khổng lồ the editor, editorial opinions, op-ed columns, & any other piece that the editor chooses to include in the journal, as well as peer-reviewed papers.
Sáng kiến này tập trung vào việc tìm và đào bới tìm, phát âm biết, với làm theo Chúa Giê Su Ky Tô với nhận thấy các phước lành có thể nhận ra phụ thuộc vào sự lễ giáng sinh, mọi lời huấn luyện và giảng dạy với Sự Chuộc Tội của Ngài.
The initiative focuses on finding, knowing, and following Jesus Christ and receiving the blessings made possible by His birth, teachings, & Atonement.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *