Cách dùng: “In order to” được thực hiện nhằm nói tới một mục tiêu làm sao kia cần phải đạt được

Ví dụ: “In order lớn understand X, we need first lớn underst& Y.”

2. In other words

Cách dùng: thực hiện “in other words”Khi bạn muốn diễn tả điều như thế nào kia theo một giải pháp không giống đơn giản rộng, làm tín đồ đọc dễ nắm bắt rộng.Quý khách hàng vẫn xem: Likewise là gì

Ví dụ: “Frogs are amphibians. In other words, they live sầu on the lvà and in the water.”

3. To put it another way

Cách dùng: các tự này là phương pháp nói không giống của “in other words

Ví dụ: “Plants rely on photosynthesis. To put it another way, they will die without the sun.”

4. That is lớn say

Cách dùng: “That is” cùng “that is to say” được áp dụng để cung ứng thêm đọc tin cụ thể, nắm rõ ý mong nói.

Bạn đang xem: Likewise là gì

Ví dụ: “Whales are mammals. That is to lớn say, they must breathe air.”

5. To that end

Cách dùng: “lớn that end” hoặc “to this end” được dùng giống như như “in order to” hoặc “so”.

Ví dụ: “Zoologists have long sought khổng lồ understvà how animals communicate with each other. To that over, a new study has been launched that looks at elephant sounds & their possible meanings.”

6. Moreover

Cách dùng: thực hiện “moreover” ở đầu câu nhằm đánh tiếng rằng bạn đang ý muốn thêm công bố mang lại cách nhìn của bản thân.

Ví dụ: “Moreover, the results of a recent piece of research provide compelling evidence in support of…”

7. Furthermore

Cách dùng: giống như “moreover”.

Ví dụ: “Furthermore, there is evidence to lớn suggest that…”

8. What’s more

Cách dùng: y như “moreover” và “furthermore”.

Ví dụ: “What’s more, this isn’t the only evidence that supports this hypothesis.”

9. Likewise

Cách dùng: dùng “likewise” Khi bạn có nhu cầu nói về điều nào đấy tương tự như điều các bạn vừa kể.

Ví dụ: “Scholar A believes X. Likewise, Scholar B argues compellingly in favour of this point of view.”

10. Similarly

Cách dùng: dùng “similarly” y như “likewise”.

Ví dụ: “Audiences at the time reacted with shock lớn Beethoven’s new work, because it was very different lớn what they were used to. Similarly, we have sầu a tendency to react with surprise to lớn the unfamiliar.”

11. Another key thing to remember

Cách dùng: dùng nhiều “another key point to lớn remember” hoặc “another key fact lớn remember” nhằm cầm cố mang lại tự “also”.

Ví dụ: “As a Romantic, Blake was a proponent of a closer relationship between humans and nature. Another key point lớn remember is that Blake was writing during the Industrial Revolution, which had a major impact on the world around hyên.”

12. As well as

Cách dùng: cần sử dụng “as well as” gắng vị “also” hoặc “and”.

Ví dụ: “Scholar A argued that this was due to lớn X, as well as Y.”

13. Not only… but also

Cách dùng: cấu tạo câu này được dùng làm thêm một trong những phần ban bố, thường thì là gần như điều sẽ gây ngạc nhiên, bất ngờ hơn phần thông báo tại đoạn trước.

Ví dụ: “Not only did Edmund Hillary have sầu the honour of being the first to reach the summit of Everest, but he was also appointed Knight Commander of the Order of the British Empire.”

14. Coupled with

Cách dùng: áp dụng lúc cân nhắc thân 2 hoặc nhiều hơn chủ kiến tại cùng 1 thời điểm.

Ví dụ: “Coupled with the literary evidence, the statistics paint a compelling view of…”

15. Firstly, secondly, thirdly…

Cách dùng: Dùng nhằm đề cập đến những ý buộc phải nói theo trang bị tự.

Ví dụ: “There are many points in support of this view. Firstly, X. Secondly, Y. And thirdly, Z.

16. Not to mention/to say nothing of

Cách dùng: “Not khổng lồ mention” và “lớn say nothing of” được dùng làm thêm báo cáo với ý nhấn mạnh.

Xem thêm: Nhân Sinh Thất Thập Cổ Lai Hy Bao Nhiêu Tuổi, 6 Giai Đoạn Của Đời Người

Ví dụ: “The war caused unprecedented suffering lớn millions of people, not to mention its impact on the country’s economy.”

17. However

Ví dụ: “Scholar A thinks this. However, Scholar B reached a different conclusion.”

18. On the other hand

Cách dùng: Cách cần sử dụng tương tự “however”

Ví dụ: “The historical evidence appears to suggest a clear-cut situation. On the other hvà, the archaeological evidence presents a somewhat less straightforward picture of what happened that day.”

19. Having said that

Cách dùng: giống “on the other hand” or “but” or “however”.

Ví dụ: “The historians are unanimous in telling us X, an agreement that suggests that this version of events must be an accurate account. Having said that, the archaeology tells a different story.”

20. By contrast/in comparison

Cách dùng: sử dụng “by contrast” hoặc “in comparison” khi bạn đang đối chiếu 2 máy đối ngược nhau.

Ví dụ: “Scholar A’s opinion, then, is based on insufficient evidence. By contrast, Scholar B’s opinion seems more plausible.”

21. Then again

Cách dùng: được dùng để nhấn mạnh vấn đề, xác minh lại chắc hẳn rằng một đợt nữa điều đang khẳng định trước đó.

Ví dụ: “Writer A asserts that this was the reason for what happened. Then again, it’s possible that he was being paid lớn say this.”

22. That said

Cách dùng: sử dụng giống hệt như “then again”.

Ví dụ: “The evidence ostensibly appears khổng lồ point to this conclusion. That said, much of the evidence is unreliable at best.”

23. Yet

Cách dùng: sử dụng khi bạn có nhu cầu nói về chủ kiến trái ngược nhau.

Ví dụ: “Much of scholarship has focused on this evidence. Yet not everyone agrees that this is the most important aspect of the situation.”

24. Despite this

Cách dùng: “despite this” hoặc “in spite of this” Tức là “tuy vậy, cho dù, dẫu rằng”.

Ví dụ: “The sample kích cỡ was small, but the results were important despite this.”

25. With this in mind

Cách dùng: dùng khi bạn muốn fan đọc tự vận dụng kiến thức và kỹ năng của cá thể để hiểu sự việc.

Ví dụ: “We’ve sầu seen that the methods used in the 19th century study did not always live up to the rigorous standards expected in scientific research today, which makes it difficult to lớn draw definite conclusions. With this in mind, let’s look at a more recent study khổng lồ see how the results compare.”

26. Provided that

Cách dùng: nó gồm nghĩa tương tự “on condition that” (cùng với ĐK là). Quý Khách hoàn toàn có thể thực hiện “providing” cùng với ý nghĩa tương tự

Ví dụ: “We may use this as evidence lớn tư vấn our argument, provided that we bear in mind the limitations of the methods used khổng lồ obtain it.”

27. In view of/in light of

Cách dùng: được sử dụng khi nói về điều nào đó đã có minh chứng rõ ràng, được soi sáng

Ví dụ: “In light of the evidence from the 2013 study, we have a better understanding of…”

28. Nonetheless

Cách dùng: tuwogn tự “despite this”.

Ví dụ: “The study had its limitations, but it was nonetheless groundbreaking for its day.”

29. Nevertheless

Cách dùng: tương tự như “nonetheless”.

Ví dụ: “The study was flawed, but it was important nevertheless.”

30. Notwithstanding

Cách dùng: bí quyết nói khác của “nonetheless”.

Ví dụ: “Notwithstanding the limitations of the methodology used, it was an important study in the development of how we view the workings of the human mind.”

31. For instance

Cách dùng: kiểu như “for example”

Ví dụ: “Some birds migrate to lớn avoid harsher winter climates. Swallows, for instance, leave the UK in early winter & fly south…”

32. To give an illustration

Cách dùng: tương đương “for instance”

Ví dụ: “To give an illustration of what I mean, let’s look at the case of…”

33. Significantly

Cách dùng: dùng làm nói đến một điều gì đó tất cả ý nghĩa quan trọng đặc biệt, nhấn mạnh vấn đề.

Ví dụ: “Significantly, Tacitus omits khổng lồ tell us the kind of gossip prevalent in Suetonius’ accounts of the same period.”

34. Notably

Cách dùng: tựa như “especially, markedly”

Ví dụ: “Actual figures are notably absent from Scholar A’s analysis.”

35. Importantly

Cách dùng: “importantly” có thể được sửa chữa thay thế mang đến “significantly” mà ko làm cho chuyển đổi ý của câu.

Ví dụ: “Importantly, Scholar A was being employed by X when he wrote this work, và was presumably therefore under pressure lớn portray the situation more favourably than he perhaps might otherwise have sầu done.”

36. In conclusion

Cách dùng: tổng đặc lại toàn bài xích, mở đầu câu.

Ví dụ: “In conclusion, the evidence points almost exclusively lớn Argument A.”

37. Above all

Ví dụ: “Above all, it seems pertinent to rethành viên that…”

38. Persuasive

Cách dùng: dùng để làm tổng sánh lại gần như tranh biện mà chúng ta tin là bao gồm sức ttiết phục độc nhất vô nhị.

Ví dụ: “Scholar A’s point – that Constanze Mozart was motivated by financial gain – seems lớn me khổng lồ be the most persuasive sầu argument for her actions following Mozart’s death.”

39. Compelling

Cách dùng: tuowgn tự “persuasive”

Ví dụ: “The most compelling argument is presented by Scholar A.”

40. All things considered

Cách dùng: Có nghĩa là “taking everything into account”: đầy đủ trang bị đã có được cụ thể, nlỗi một lẽ dĩ nhiên. 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *