Gambrel roof : Một kiểu dáng mái tây phương thơm, có 2 tầng dốc mái : mái dốc lơi sống trên, mái dốc Khủng ở

dưới; nhị đầu nhà là nhì đầu hồi.

Mansard roof : Một loại mái Tây phương, gồm 2 tầng dốc mái sinh sống tứ phía đơn vị, mái trên lơi, mái

dưới dốc rộng.

Flat-roof slab: Đan mái bằng

Board flat-roof deông xã : Sàn gỗ mái bằng

Metal flat-roof deck : Sàn thép mái bằng

Flat-roof felt : Tấm dạ tẩm bitum lót mái bằng

Dormer : Cửa sổ lồi sinh sống mái dốc

Sky light :Vòm sáng nghỉ ngơi mái

Chimney : Ống sương lò sửa bên trên mái

Roof ventilator : Ống thông gió bên trên mái

Purlin : Xà gồ

Cleat : Con bọ đỡ xà gồ

Rafter : Cầu phong, rui

Batten : Lisơn, mè

Ridge : Đường đỉnh mái

Hip-ridge : Đỉnh mái xiêng, giao con đường mái lồi

Trussed ridge roof : Mái dốc gồm những đầu phía trên cầu phong gác lên một dầm, hoặc dầm trống rỗng bụng, chạy

xuyên suốt theo đỉnh mái

Gable : Đầu hồi (tường tam giác)

Eaves : Mái chìa, mái đua (phần mái chìa ra phía bên ngoài tường bao)

Fascia; facia : Riềm mái (đậy đầu trên cầu phong)

Bracing : Giằng dọc

Roofing brace : Giằng mái

Aluminium foil : Giấy nhôm (phương pháp nhiệt)

Wall plate : Tkhô giòn gỗ đệm đầu tường

Ridge purlin : Đòn dông (xà gồ đỉnh mái)

Clay tile : Ngói (ngói đất sét nung)

Ridge tile : Ngói sắp nóc

Hip tile : Ngói chuẩn bị nóc ngã ba

Asbestos cement sheet : Tnóng lợp fibrocement

Sheet metal : Tôn

Corrugated sheet metal : Tôn gợn sóng

Galvanized sheet metal : Tôn tthế kẽm

Insulating material : Vật liệu biện pháp nhiệt

Termite : Con mồi

Anti-termite treatment : Xử lý trừ mối

Preservative sầu : Hóa chất tẩm vào gỗ để chống thấm, chống mối

Gutter : Sênô (nếu là BTCT); máng xối

Strainer : Cầu chận rác

Gulley; gully : Miệng nghỉ ngơi đầu ống xuđường nước mưa

Downpipe; downspout : Ống xuống nước mưa

Flashing : Tnóng phòng tạt, tnóng phòng thấm


 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
DVD học tập Autocad 1016 bỏ ra tiết5 DVD tự học NX 11 hay nhất4 DVD tự học Solidworks 2016Bộ 3 DVD cơ khí - 600 Ebook3 DVD họcCreo 3.0 ưu đãi 50%

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *