Hiện nay, giờ Anh chăm ngành sản phẩm công nghệ may công nghiệp rất cần thiết những người dân marketing trong nghành nghề dịch vụ này. Học tiếng Anh siêng ngành máy may công nghiệp qua nội dung bài viết.

Bạn đang xem: Máy may tiếng anh là gì


Ngành công nghiệp dệt may tại VN hiện nay có không ít bước tiến vượt trội, đóng vai trò quan trọng đặc biệt vào nền tài chính giang sơn. Để Giao hàng mang lại nhu yếu dệt may, thiết bị may công nghiệp luôn luôn sát cánh đồng hành hỗ trợ công nhân may, hệ trọng quy trình tiến độ một biện pháp nhanh lẹ, tác dụng.

*

Một số từ bỏ vựng tiếng Anh tương quan mang lại chuyên ngành thứ may công nghiệp:

*

Industrial sewing machine /ɪnˈdʌs.tri.əl ˈsəʊ.ɪŋ məˌʃiːn/: Máy may công nghiệp.

One needle sewing machine /wʌn ˈniː.dəl ˈsəʊ.ɪŋ məˌʃiːn/: Máy may 1 kyên.

Zigzag stitch machine /ˈzɪɡ.zæɡ stɪtʃ məˌʃiːn/: Máy may mũi zigzag.

Embroidery machine /ɪmˈbrɔɪ.dər.i məˌʃiːn/: Máy thêu.

Overlochồng machine /ōvərˈläk məˌʃiːn/: Máy cầm cố sổ.

Cutting equipment /ˈkʌt.ɪŋ ɪˈkwɪp.mənt/: Thiết bị giảm.

Button sewing machine /ˈbʌt.ən ˈsəʊ.ɪŋ məˌʃiːn/: Máy đóng nút.

Chain stitch machine /ˈtʃeɪn ˌstɪtʃ məˌʃiːn/: Máy may mũi móc xích.

Rubber bvà stitch machine /ˌrʌb.ə ˈbænd ˌstɪtʃ məˌʃiːn/: Máy may dây cao su thiên nhiên.

Stroke saddle stitch machine /strəʊk ˈsæd.əl ˌstɪtʃ məˌʃiːn/: Máy may mũi im ngựa.

Sample cutter /ˈsɑːm.pəl ˈkʌt.ə/: Máy cắt mẫu.

Spinning machine /ˈspɪn.ɪŋ məˌʃiːn/: Máy se gai.

Spreading machine /spred.ɪŋ məˌʃiːn/: Máy trải vải vóc.

S shaped pleating machine /ɛs ʃeɪpt plēt.ɪŋ məˌʃiːn/: Máy chế tạo nếp vội vàng dạng chữ s.

Xem thêm: Tiểu Sử Nhân Vật: Shazam Là Ai ? Chưa Chắc Bạn Đã Biết: Shazam Là Ai

Binder machine /ˈbaɪn.dər məˌʃiːn/: Máy viền.

Hemming machine /hem.ɪŋ məˌʃiːn/: Máy lên lai.

Hot air sealing machine /hɒt eər ˈsiː.lɪŋ məˌʃiːn/: Máy xay khí rét.

Interloông chồng machine /ˌɪn.təˈlɒk məˌʃiːn/: Máy tiến công bông.

Plastic trip stabler /ˈplæs.tɪk trɪp ˈsteɪ.bələr/: Máy đóng góp nhãn.

Stitch /ˌstɪtʃ/: Mũi may.

Presser feet /ˈpres.ər fiːt/: Chân vịt.

Lubricating oil /ˈluː.brɪ.keɪt.ɪŋ ɔɪl/: Dầu chất trơn tru lắp thêm may.

Bobbin winder /ˈbɒb.ɪn ˈwaɪn.dər/: Bộ phận đánh trong cả.

Opening for the thread /ˈəʊ.pən.ɪŋ fɔːr ðə θred/: Lỗ xỏ chỉ.

Stitch length /ˌstɪtʃ leŋθ/: Chiều dài mũi may.

Knee lifter /niː lɪftər/: Gạt gối chân vịt.

Hinge side /hɪndʒ saɪd/: Mặt phiên bản lề của sản phẩm.

Stitch length dial /ˌstɪtʃ leŋθ ˈdaɪ.əl/: Núm kiểm soát và điều chỉnh mũi may.

Motor pulley /ˈməʊ.tər ˈpʊl.i/: Puli mô tơ của dòng sản phẩm.

Bài viết giờ đồng hồ Anh siêng ngành vật dụng may công nghiệp được tổng đúng theo vì chưng cô giáo trung trọng tâm tiếng Anh triple-hearts.com.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *