the part of a person that makes it possible for hyên ổn or her to think, feel emotions, và understvà things:

Bạn đang xem: Mind là gì

She kept going over the accident again & again in her mind, wishing that she could somehow have sầu prevented it.
 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use tự triple-hearts.com.Học các trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một biện pháp tự tín.


We use the verb mind lớn mean ‘take care or be careful of or about something’, or ‘pay attention to lớn something’. In this meaning, we usually use it in the imperative: …
The noun mind refers to lớn the part of a person that enables them khổng lồ think, feel emotions & be aware of things: …
We use the verb mind khổng lồ mean ‘take care or be careful of or about something’, or ‘pay attention to lớn something’. In this meaning, we usually use it in the imperative: …
The noun mind refers to the part of a person that enables them lớn think, feel emotions and be aware of things: …
*

*

Trang nhật ký kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British và American idioms


Xem thêm: Từ Crack Up Là Gì ? You Crack Me Up Có Nghĩa Là Gì

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban chuột Các tiện ích tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn triple-hearts.com English triple-hearts.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *