Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú triple-hearts.com.Học những từ bạn cần tiếp xúc một biện pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Miner là gì

The miners were prepared to lớn resort, if not khổng lồ violence, then lớn acts of civil disobedience & incursions onkhổng lồ contested l&.
Nevertheless, employees preferred lớn proceed under the workmen"s compensation act, a preference dramatically shown in the experience of miners.
The miner progressive cross traông xã deviation can be calculated as the integral of the sine of heading deviation with respect khổng lồ along trachồng distance.
The most important of these were the military and the labour movement, particularly the miners union.
Workers, especially miners, were organized, labor leadership was articulate, they had a clear danh sách of laws they desired, & workers voted.
While in terms of sheer numbers they could not compete with the miners, they did provide some of the party"s leading figures.
He said that the majority of them were miners and labourers, but the youngest of them were quarriers.
This election occurred during a miners" strike, which forced the government khổng lồ impose a three-day working week.
The larval stage is a leaf miner that feeds on young leaves and creates a blotch mine on the upper surface of the leaf.
In fact some, such as the miners" union, clearly defended traditional sporting recreations such as coursing.
Các ý kiến của những ví dụ không biểu đạt cách nhìn của các biên tập viên triple-hearts.com triple-hearts.com hoặc của triple-hearts.com University Press tốt của những công ty trao giấy phép.

Xem thêm: Hoàng Xuân Vinh Là Ai? Tiểu Sử, Sự Nghiệp Của Xạ Thủ Số 1 Bốn Năm Kỳ Tích Xạ Thủ Hoàng Xuân Vinh

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp chuột Các ứng dụng search tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn triple-hearts.com English triple-hearts.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *