Ngành công nghiệp chế biến (tiếng Anh: Processing industry) bao gồm tất cả các xí nghiệp công nghiệp, các cơ sở sản xuất thủ công nghiệp chuyên chế biến những sản phẩm của công nghiệp khai thác và sản phẩm của nông nghiệp.

Ngành công nghiệp chế biến

Khái niệm

Ngành công nghiệp chế biến trong tiếng Anh được gọi làProcessing industry.

Bạn đang xem: Ngành công nghiệp tiếng anh là gì

Ngành công nghiệp chế biến bao gồm tất cả các xí nghiệp công nghiệp, các cơ sở sản xuất thủ công nghiệp chuyên chế biến những sản phẩm của công nghiệp khai thác và sản phẩm của nông nghiệp.

Ngoài ra công nghiệp chế biến còn bao gồm cả việc sửa chữa máy móc thiết bị và sửa chữa vật phẩm tiêu dùng.

Các hoạt động củaNgành công nghiệp chế biến

Công nghiệp chế biến bao gồm:

Công nghiệp nhiệt điện, công nghiệp chế biến nhiên liệu, công nghiệp luyện kim, công nghiệp chế tạo thiết bị máy móc, công nghiệp hóa chất, công nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp chế biến gỗ, tre, nứa, lá, mây, song, cói…

Công nghiệp sành, sứ, thủy tinh, đồ gốm, công nghiệp dệt, da, may, nhuộm, công nghiệp chế biến thực phẩm, công nghiệp sản xuất sản phẩm phục vụ ngành y tế, văn hóa, giáo dục, và các ngành công nghiệp chế biến khác.

Xem thêm: Từ Cutting Edge Technology Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Trong Tiếng Anh

Nguyên tắc phân loại

- Đối với những cơ sở sản xuất công nghiệp vừa khai thác vừa chế biến, nếu tỉ trọng về giá trị sản phẩm của phần khai khác lớn hơn thì xếp vào ngành công nghiệp khai thác, nếu tỉ trọng về giá trị sản phẩm của phần chế biến lớn hơn thì xếp vào ngành công nghiệp chế biến.

Ví dụ: công ty than, xí nghiệp khai thác gỗ vừa khai thác vừa chế biến than và gỗ, nhưng tỉ trọng về giá trị sản phẩm của phần khai thác lớn hơn tỉ trọng về giá trị sản phẩm của phần chế biến nên những xí nghiệp đó xếp vào công nghiệp khai thác,

Xí nghiệp xi-măng có khai thác đá và chế biến xi-măng, nhưng tỉ trọng về giá trị sản phẩm chế biến xi-măng lớn hơn nên xếp xí nghiệp xi-măng vào ngành công nghiệp chế biến.

- Đối với các xí nghiệp mà tỉ trọng giá trị sản phẩm khai thác và giá trị sản phẩm chế biến bằng nhau (không kể chế biến sản phẩm của bản thân xí nghiệp đã khai thác hay chế biến sản phẩm do xí nghiệp khác khai thác), nay qui ước xếp vào ngành công nghiệp chế biến.

Qui ước xếp như vậy là căn cứ theo giai đoạn cuối cùng của dây chuyền sản xuất của xí nghiệp.

(Tài liệu tham khảo: Quyết định486-TCTK/CN Bản qui định việc phân ngành cụ thể trong công nghiệp và bảng mục lục ngành nghề cụ thể trong công nghiệp)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *