By triple-hearts.com • Tháng Ba 7, 2019

CÁCH DỊCH ‘NHÌN NHẦM’, ‘HIỂU NHẦM’, ‘NÓI NHẦM’, ‘VIẾT NHẦM’, ‘ĐỌC NHẦM’ SANG TIẾNG ANH

1. NHẦM/LẦM2. NHẦM LẪN/LẦM LẪN (đt): MISTAKE A FOR B/CONFUSE A AND/WITH B3. NHÌN NHẦM/NHÌN LẦM (đt): MISTAKE A FOR B/CONFUSE A AND/WITH B4. TRƯỜNG HỢPhường. NHÌN/NHẬN NHẦM NGƯỜI: A CASE OF MISTAKEN IDENTITY5. HIỂU NHẦM/HIỂU LẦM5a. HIỂU NHẦM/HIỂU LẦM (đt): MISTAKE SB/ONE’S MEANING5b. HIỂU NHẦM/HIỂU LẦM/HIỂU SAI (đt): MISUNDERSTAND6. ĐIỀU NHẦM LẪN/ĐIỀU LẦM LẪN (dt) MISTAKE(n)7. NÓI NHẦM/VIẾT NHẦM (đt): MISTAKE (IN WRITING/SPEAKING)8. MỘT SỐ TỪ NGỮ DIỄN ĐẠT ‘… NHẦM /LẪN’9. DO NHẦM/ LẦM LẪN (ph) BY MISTAKE (adv)

1. NHẦM/LẦM

‘Nhầm’ và ‘lầm’ là từ nhì từ đồng nghĩa tương quan, bọn chúng thường xuyên kết phù hợp với ‘lẫn’tạo thành ‘nhầm lẫn’ cùng ‘lầm lẫn’.

Bạn đang xem: Nhầm lẫn tiếng anh là gì

2. NHẦM LẪN/LẦM LẪN (đt): MISTAKE A FOR B/CONFUSE A AND/WITH B

Nếu ta nói ‘nhầm lẫn’/ ‘lầm lẫn’ A (fan nọ/đồ gia dụng nọ) với B (tín đồ kia/đồ kia) thì tương tự ở giờ Anh là ‘to lớn mistake sth/sb for sth/sb’. Xin coi một vài ví dụ:

– He always mistakes my overcoat for his.– She is often mistaken for her twin sister.– I think you must be mistaking me for someone else.

Trong giờ Anh, đồng nghĩa tương quan cùng với ‘lớn mistake sth/sb for sth/sb’ là ‘to confuse sth/sb & (hoặc with) sth/sb’ như:

– People often confuse me và my twin sister.– Be careful not lớn confuse unique with quantity.

3. NHÌN NHẦM/NHÌN LẦM (đt): MISTAKE A FOR B/CONFUSE A AND/WITH B

Cấu trúc ‘to lớn mistake sth/sb for sth/sb’ và ‘lớn confuse sth/sb and (hoặc with) sth/sb’ cũng rất có thể dịch là ‘quan sát lầm’ hoặc ‘nhìn nhầm’ nhỏng I think you must be mistaking me for someone else.’ (Mình suy nghĩ chắc các bạn sẽ (NHÌN) lầm mình với ai đó) cùng ‘People often confuse me & my twin sister.’ (Người ta giỏi (NHÌN) nhầm tôi với những người em sinch đôicùng với tôi).

4. TRƯỜNG HỢP NHÌN/NHẬN NHẦM NGƯỜI: A CASE OF MISTAKEN IDENTITY

Nhân khi kể tới hễ từ bỏ ‘chú ý nhầm/lầm’ thì ta cũng nên kể đến một trường phù hợp trong cuộc sống thường ngày nhiều khi vì chưng ‘quan sát lầm’ cơ mà sinh hoạt giờ Anh gồm thành ngữ ‘A case of mistaken identity’ được phát âm là ‘trường hòa hợp nhầm người’ cơ mà lại hay mang lại các hiệu quả đau lòng nhỏng những ví dụ sau:

– A schoolboy who was stabbed to death at his home may have been the victyên ổn of mistaken identity (nàn nhân của vụ án đâm nhầm người).– He was shot in what seems khổng lồ have sầu been a case of mistaken identity (bị phun vì lầm người).– The young man was arrested in a case of mistaken identity (bị bắt do lầm người).

5a. HIỂU NHẦM/HIỂU LẦM (đt): MISTAKE SB/ONE’S MEANING

Ngoài các nghĩa nêu bên trên, ‘mistake’ còn tồn tại đường nét nghĩa ‘đọc nhầm’, ‘hiểu lầm’ nhỏng những ví dụ sau:

– I must have mistaken your meaning (Chắc tôi gọi nhầm ý ông)– Don’t mistake me, I meant what I say (Đừng phát âm nhầm tôi, tôi nói tráng lệ đó)

5b. HIỂU NHẦM/HIỂU LẦM/HIỂU SAI (đt): MISUNDERSTAND

Ta cũng rất có thể dùng rượu cồn tự ‘misunderstand’ với nghĩa ‘phát âm nhầm’ ai/ý muốn của người nào …

– Don’t misunderstvà me/what I am trying to say (Đừng hiểu nhầm tôi/điều tôi ước ao nói)– You misunderst& me. I don’t mean I want you to move out straight away.

Xem thêm: Tiểu Sử Mai Tài Phến Là Ai Tài Phến “Người Tình Tin Đồn” Kém 10 Tuổi Của Mỹ Tâm

6. ĐIỀU NHẦM LẪN/ĐIỀU LẦM LẪN (dt) MISTAKE(n)

Là danh từ bỏ, ‘mistake’ (điều nhầm lẫn) thường kết hợp với cồn từ bỏ ‘make’ như:

– The waiter made a mistake over the bill.– We all made mistakes.

7. NÓI NHẦM/VIẾT NHẦM (đt): MISTAKE

Tại giờ Anh lúc ta ‘nói nhầm’ (make a mistake in speaking), ‘viết nhầm’ (make a mistake in writing) thì sinh sống giờ Anh rất có thể cần sử dụng những trường đoản cú sau:

MISTAKE: LỖI VIẾT NHẦM (KHÔNG CẦN THÊM ‘IN WRITING’)

– If you made a mistake (Nếu chúng ta viết nhầm), cross it out (thì cứ đọng xóa).

MISTAKE: LỐI NÓI NHẦM (KHÔNG CẦN THÊM ‘IN SPEAKING’)

– A common mistake (Lỗi nói nhầm phổ biến) is khổng lồ say ‘lend’ when you mean ‘borrow’.

8. MỘT SỐ TỪ NGỮ DIỄN ĐẠT ‘… NHẦM /LẦM (SAI)’

a. MIS-SPEAK: NÓI NHẦM/NÓI LẦM (lớn state a fact that is inaccurate / khổng lồ say something that is not correct, by mistake )

– The White House nhà trắng says an official misspoke when he made the clalặng.– The Secretary denied lying, but said that he misspoke.

b. MISREAD: ĐỌC NHẦM/SAI (misread something (as something) khổng lồ read something wrongly)

– I misread the 1 as a 7.– You must have sầu misread the address.

9. DO NHẦM LẪN: BY MISTAKE (unintentionally )

– I’m sorry – I must have dialed your number by mistake.– I am so sorry, sir – I gave sầu you the wrong dish by mistake. Oh, they hung up – they called the wrong number by mistake.– I’m sorry. I came inlớn the wrong room by mistake.– I chose the wrong road by mistake. Now we are lost.– He took my coat by mistake.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *