Trong trong năm 1950, nghỉ ngơi Harlem, Bronx, Brooklyn, Queens, chúng ta có thể thấy phần nhiều cô gái đùa khiêu vũ dây sinh hoạt trên vỉa htrần.

Bạn đang xem: Nhảy dây tiếng anh là gì


In the 1950s, in Harlem, Bronx, Brooklyn, Queens, you could see on the sidewalk, lots of girls playing with ropes.
I wanted lớn learn to lớn skip, and she found an old rope and she tucked up her sari & she jumped over it.
Trong khi học bài học kinh nghiệm nhảy đầm dây, một đứa con cháu ngoại gái không giống, chỉ cha tuổi, ngồi âm thầm trên bến bãi cỏ quan lại sát.
During the rope-jumping lesson, another granddaughter, only three years old, was sitting quietly on the lawn observing.
Không khí trong lành, đào, cùng dancing dây, vẫn khiến cho cô ấy cảm giác khôn xiết dễ chịu căng thẳng rằng cô sẽ ngủ. và gt;
Fresh air, and digging, và skipping- rope had made her feel so comfortably tired that she fell asleep. & gt;
lúc một tín đồ như thế nào kia hỏi nó có muốn test nhảy đầm dây không thì nó chấp nhận, tiến mang lại với đứng ngay gần gai dây.
When someone asked her if she wanted khổng lồ try to lớn jump the rope, she nodded, came forward, & stood next khổng lồ the rope.
Mới đây Chị Oswald cùng tôi ra quyết định dạy dỗ đến nhì đứa cháu ngoại gái sinch song năm tuổi của chúng tôi giải pháp khiêu vũ dây.
Recently Sister Oswald and I decided khổng lồ teach our five-year-old twin granddaughters how khổng lồ jump the rope.
khi bọn chúng nhảy đầm dây, tôi thấy nhị đứa nhỏ bé gái láng giềng hát một bài bác ca nhưng góp chúng khiêu vũ theo nhịp của sợi dây đang tảo.
As they jumped the rope, I noticed that the neighbor girls lịch sự a tuy vậy that helped them jump to the rhythm of the swinging rope.
Cả nhì đứa nhỏ xíu gái láng giềng đều phải có kinh nghiệm vào trò nghịch dancing dây và đang rất có thể chỉ mang đến hai con cháu gái của Cửa Hàng chúng tôi thấy giải pháp dancing dây.
Both of the neighbor girls were experienced rope jumpers and were able khổng lồ show our granddaughters how to lớn jump the rope.
Với một ít rèn luyện, cả hai đứa nhỏ bé sinh đôi sẽ văn minh không ít nhằm trsinh hoạt bắt buộc thông thuộc cùng với những qui định cơ bạn dạng của trò chơi nhảy dây.

Xem thêm: Hot Girl Linh Thỏ Là Ai - Hot Girl Linh Thỏ Bình Luận Trận Peru


With a little practice, both of the twins were well on their way khổng lồ mastering the fundamentals of rope jumping.
Nhảy dây là một trong những trò nghịch của trẻ em nhưng trong những số đó những người dân tham gia nhảy đầm qua 1 sợi dây khi nó lướt bên dưới chân bọn chúng cùng rồi ngang qua đầu chúng.
Jumping the rope is a children’s game in which participants jump over a rope as it passes under their feet and then over their heads.
Ngay Lúc nhì đứa con cháu ngoại của Shop chúng tôi đọc được cách thức khiêu vũ dây rồi cùng được chỉ cho thấy thêm cách dancing dây, thì phần còn sót lại của bài học kinh nghiệm khôn cùng thuận lợi.
Once our granddaughters understood the principles of rope jumping và were shown how to lớn jump the rope, the rest of the lesson was easy.
Bởi do, Cửa Hàng chúng tôi được phụ huynh nuôi dưỡng nhằm hiểu rằng bản thân xuất hiện không hẳn nhằm phun giết mổ, mà là để nghịch diều, dancing dây, và cười cho tới Lúc vỡ lẽ bụng.
Because we have parents who raised us to lớn understand that our bodies weren"t meant for the backside of a bullet, but for flying kites and jumping rope, và laughing until our stomachs burst.
Liss phản hồi rằng nhịp độ của "Single Ladies" làm cho gợi lại điệu dancing ủng (gumboot dancing) của châu Phi và khiêu vũ dây đôi (Double Dutch) ở Sảnh trường, một bình luận được chia sẻ bởi Douglas Wolk tự tạp chí Time.
Liss commented that the beat of the "Single Ladies" evokes African gumboot dancing and schoolyard Double Dutch chants, a view shared by Douglas Wolf of Time magazine.
Nhảy dây của cô sẽ treo trên cánh tay của cô ấy Khi cô bước vào với sau khi cô đã đi được về đến một trong Khi cô ấy cho là cô ấy đang bỏ quanh vườn cửa, tạm dừng khi cô hy vọng nhìn vào phần lớn thiết bị.
Her skipping- rope had hung over her arm when she came in và after she had walked about for a while she thought she would skip round the whole garden, stopping when she wanted to look at things.
Trong Skip, những nhóm cho tới Cầu Erasmus và nên ngừng một Double Dutch trên một sợi dây nhảy trong 45 giây nhằm nhấn mật thỏng tiếp theo sau của mình.
In Skip, teams made their way to Leuvehoofd Park & had lớn complete a 45-second Double Dutch clapping routine on a jump rope khổng lồ receive their next clue.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *