used khổng lồ show that something is in a position above sầu something else and touching it, or that something is moving into such a position:
 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú triple-hearts.com.

Bạn đang xem: Go on là gì

Học các từ bạn cần tiếp xúc một biện pháp sáng sủa.


The bells in the clochồng tower ring every hour on the hour (= at exactly one o"cloông chồng, two o"cloông xã, etc.).

Xem thêm: Kì Lân (Unicorn) Trong Lĩnh Vực Khởi Nghiệp Là Gì? Định Giá Các Công Ty Kì Lân


Do the police have sầu anything on you (= bởi vì they have any information about you that can be used against you)?
used to lớn show a person or thing that is necessary for something to happen or that is the origin of something:
We don’t normally use at, on or in before time expressions beginning with each, every, next, last, some, this, that, one, any, all: …
inlớn a bus, train, plane, etc., or in the correct position lớn start using some other method of travelling:
It"s amazing nobody was injured because the two buses crashed head on (= the front parts of the buses hit each other).
UK It would be easier to lớn get the bookcase through the doorway if we turned it sideways on (= turned it so that one of its sides is at the front).
infml Someone who is on is either performing very well or is in a situation where the person must be aware of everything that is happening và be ready khổng lồ act:
su, usakhổng lồ prima di un giorno della setimana o di una data per esprimere quanvày accade qualcosa, a…
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột Các phầm mềm kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn triple-hearts.com English triple-hearts.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *