Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài bác số 48 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách rưới.

Bạn đang xem: Once in a while nghĩa là gì

The two idioms we’re learning today are ONCE IN A WHILE và A WORKAHOLIC.

Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là ONCE IN A WHILE với A WORKAHOLIC.


*

*

The coffee cửa hàng is unusually crowded today. Young people take up all available chairs in the shop. Laughter và talking voices fill the air; everyone seems to delight in this relaxing atmosphere. Mai Lan & Mike enjoy it, for sure. They seldom come lớn this place, but when they’re here, they often see their friends and relish the conversation with them.

Quán cà phê hôm nay đông bất thường. Giới tthấp tuổi ngồi không còn ghế vào tiệm. Tiếng mỉm cười tiếng nói của một dân tộc vang mọi nơi; ai ai cũng vui ưa thích khung chình họa dễ chịu này. Chắc chắn Mai Lan và Mike cũng thế. Họ không nhiều khi tới đây nhưng mà khi tại đây thì bọn họ chạm mặt các bạn và trò chuyện vô cùng vui.

MIKE: It’s good to see happy people around us, Mai Lan.

Thật vui thấy lúc đầy đủ tín đồ xung quanh mình vui mừng, Mai Lan.

MAI LAN: So true. Everyone’s relaxed và seems to lớn be carekhông tính phí. We deserve moments like this once in a while.

Đúng thừa. Ai nấy nhàn nhã và có vẻ ko băn khoăn lo lắng gì. Chúng bản thân xứng danh được hưởng các cơ hội nỗ lực này, thỉnh thoảng một lượt.

MIKE: Wow! Mai Lan. You’re using a new idiom, “once in a while”.

Ôi chao, Mai Lan. Cô sử dụng tự new, “once in a while”.

MAI LAN: Yes. I just learned it from a story I read last night. Once O-N-C-E in a while W-H-I-L-E means “sometimes”.

Đúng kia. Tôi vừa học tập được trường đoản cú này Khi tôi gọi một chuyện về tối ngày qua. Once O-N-C-E in a while W-H-I-L-E Có nghĩa là “đôi khi”.

MIKE: You just said that once in a while we came khổng lồ this coffee-shop. When was the last time we were here, bởi vì you remember?

Cô vừa nói thỉnh thoảng bọn họ cho tới tiệm cà phê này. Lần chót ta tới đó là hồi nào, cô có ghi nhớ không ?

MAI LAN: Oh, that was the night before Thanksgiving Day. I remember we went shopping, we bought pretty much because there were such good sales. We stopped here to lớn rest, enjoy coffee & my favorite almond cookies.

Ồ, sẽ là Cách nay đã lâu Lễ Tạ ơn. Mình đi buôn bán, sở hữu khá nhiều vày gồm phân phối giá bán giỏi. Mình nghỉ trên đây để uống cafe cùng nạp năng lượng bánh hạnh nhân tôi hết sức yêu thích.

MIKE: I remember now. You have sầu such good memory, Mai Lan. So we come here once in a while, not as often as we wish.

Tôi lưu giữ rồi. Cô có tâm trí xuất sắc quá, Mai Lan. Thỉnh thoảng ta mới tiếp đây, rất ít như ta ý muốn.

MAI LAN: Let’s come here more often. It’s really nice here. We’re so busy, but after the exams, we have sầu time to lớn relax.

Mình sắp tới đây nhiều hơn thế nữa nhé. Ở đây đáng yêu và dễ thương quá. Chúng mình bận, tuy nhiên sau kỳ thi, đang có rất nhiều ngày giờ làm việc hơn.

MIKE: Don’t forget we have jobs this summer. You’re lớn be a salesperson at Macy’s, aren’t you? And I, I’m going to intern at the bank. We’ll be quite busy again.

Đừng quên họ gồm vấn đề có tác dụng ngày hè này. Cô sẽ bán hàng cho tiệm Macy’s, đúng không? Còn tôi, tôi tập sự sinh hoạt ngân hàng. Mình lại bận nữa.

MAI LAN: Yes. I’m so glad I got the job at Macy’s. A salesperson’s job is not really physically demanding, but I’ll have sầu to stvà up all the time. I’ll have sầu lớn sit down và relax at break time.

Đúng. Tôi hết sức mừng bao gồm việc sống thương hiệu Macy’s. Công việc của tín đồ bán hàng không bắt buộc những sức lực lao động, dẫu vậy tôi vẫn yêu cầu đứng suốt cả ngày. Tôi vẫn đề nghị ngồi cùng sống trong giờ đồng hồ nghỉ.

Xem thêm: Bạn Có Biết Make Sense Of Là Gì ? Ý Nghĩa Của Make Sense Và Ví Dụ Đầy Đủ Nhất

MIKE: That’s right. I’ll have to work hard at the ngân hàng, too. Both of us need lớn get experience in the workforce & we also need to lớn build up our cash savings.

Đúng vậy. Tôi cũng trở nên yêu cầu thao tác các sống bank. Cả nhị bọn họ buộc phải tay nghề thao tác làm việc, mình cũng cần phải nhằm dành thêm tiền nữa.

MAI LAN: You always think about work. You work so hard at school & then at work. What bởi vì you điện thoại tư vấn a person who works very hard?

Anh luôn luôn luôn nghĩ đến thao tác làm việc. Anh lo vấn đề học tập sinh hoạt trường, rồi vấn đề làm. Một người thao tác làm việc những thừa gọi là gì ?

MIKE: A workaholic. W-O-R-K-A-H-O-L-I-C.

Một workaholic. W-O-R-K-A-H-O-L-I-C.

MAI LAN: That’s an interesting word. I’ve only heard of an alcoholic.

Từ này giỏi nhỉ. Tôi chỉ nghe tới từ alcoholic.

MIKE: An alcoholic is a person who drinks too much wine, beer, liquor, etc. & often gets drunk. He’s addicted to lớn alcoholic drinks.

Một alcoholic là bạn uống rượu chát, bia, rượu mạnh bạo, v.v... nhiều vượt cùng tốt bị say sưa. Hắn là một trong bạn nghiện nay rượu.

MAI LAN: What a relief you’re not an alcoholic. I wouldn’t like to lớn see you hanging around with a drink in your hand, doing nothing.

May vượt, anh chưa hẳn là bạn nghiện nay rượu. Tôi không thích thấy anh la cà vắt ly rượu vào tay, không làm việc gì hết.

MIKE: I wouldn’t vì chưng that, you know me!

Tôi không khi nào có tác dụng cố. Cô biết tôi mà lại.

MAI LAN: So, you’re not an alcoholic, but you are a workaholic. You work all the time. You don’t even take time to rest.

Vậy anh không hẳn là một anh nghiện rượu, nhưng anh là anh nghiện thao tác. Anh thao tác làm việc cả ngày, tăng ngơi luôn luôn.

MIKE: I’m not an alcoholic, I’m not a workaholic either. I really want lớn work more. I think I’m a bit lazy.

Tôi không là tín đồ nghiện tại rượu, mà lại cũng không là fan nghiện nay có tác dụng. Tôi còn ước ao làm nhiều hơn thế. Tôi suy nghĩ tôi tương đối lười nhác.

MAI LAN: Mike, you’re as good as gold. You study hard, you work hard. I find it hard lớn catch up with you.

Mike, anh tốt lắm. Anh chuyên học tập chuyên làm cho. Tôi thấy cực nhọc so bì kịp cùng với anh.

MIKE: You sound lượt thích I’m your hero! How I wish that were true! In reality, I’m a lazy bum.

Cô nói nhỏng tôi là anh hùng của cô! Tôi ước gì đó là sự việc thực! Chính thực chất tôi là anh đại lãn, anh lười hạng đại!

MAI LAN: I’ll ask you more about the idiom “a lazy bum” later. For now, let’s enjoy this delicious coffee & this fun place.

Sau này, tôi đã hỏi thêm anh về trường đoản cú “a lazy bum”, “anh lười”. Bây giờ đồng hồ bản thân trải nghiệm coffe ngon với địa điểm hưng phấn này nhé.

Hôm ni chúng ta vừa học nhị thành ngữ : ONCE IN A WHILE tức thị ĐÔI KHI với A WORKAHOLIC nghĩa là MỘT NGƯỜI NGHIỆN LÀM VIỆC. Hằng Tâm và Brandon xin hứa hẹn gặp lại quí vị vào bài học kinh nghiệm cho tới.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *