Although some of the Korean construction workers surrendered to lớn the Marines, most of the remaining Japanese and Korean personnel gathered just west of the Lunga perimeter on the west ngân hàng of the Matanikau River and subsisted mainly on coconuts.

Bạn đang xem: Perimeter là gì


Cho dù cho có một trong những không nhiều người công nhân thành lập người Triều Tiên ra đầu sản phẩm, đa số người Nhật và bạn Triều Tiên còn lại tập trung ngay phía Đông nước ngoài vi Lunga bên bờ Tây sông Matanikau và sống sót đa số phụ thuộc dừa.
Lực lượng của McKelvy bị chia giảm ngoài chống tuyến Lunga một khoảng cách được đảm bảo vị những đơn vị chức năng tuần tra.
1C works as a publisher & producer with over 30 independent development studios và has produced over 100 projects for PC and consoles including titles like Hard Truông chồng 2, King of the Road, Rig"n"Roll, Space Rangers, Soldiers: Heroes of World War II, Faces of War, Men of War series, Perimeter, Fantasy Wars, Death khổng lồ Spies, King"s Bounty: The Legend và King"s Bounty: Armored Princess.
1C thao tác làm việc nlỗi một đơn vị xuất bản cùng chế tạo lớn với trên 30 studio cải cách và phát triển hòa bình và phân phối hơn 100 dự án công trình đến PC cùng Consoles, bao gồm các tựa game như Hard Truck, King of the Road, Rig"n"Roll, Space Rangers, Soldiers: Heroes of World War II, Faces of War, Men of War và Men of War Assault Squad series, Fantasy Wars, Death to Spies, King"s Bounty series, Ancestors Legacy và Deep Sky Derelicts.
Emergency responders quickly created a precautionary perimeter around Heroes Park while they brought the man down from this beloved monument.
Đội cứu hộ đang mau lẹ tập trung trên Công Viên Anh Hùng để sở hữu tín đồ lũ ông này ra khỏi tượng phật đài được mếm mộ.
The Japanese planned to lớn transport a total of 17,500 troops from these two divisions to Guadalcanal to lớn take part in the next major attaông chồng on the Lunga Perimeter set for 20 October 1942.
Phía nước Nhật đặt planer gửi tổng số 17.500 quân trực thuộc hai sư đoàn này cho Guadalcanal nhằm tham gia cuộc tấn công phệ tiếp theo sau sau vào ngoại vi Lunga, được dự tính vào ngày đôi mươi mon 10 năm 1942.

Xem thêm: Đồng Nghĩa Của Move Away Là Gì, Các Cách Sử Dụng Cực Chuẩn Với Từ Away


A checkpoint on the original perimeter, at Shek Chung Au, was decommissioned and its functions taken over by a new checkpoint outside of Sha Tau Kok.
Một trạm kiểm soát và điều hành trong chu vi khu vực thuở đầu, trên Shek Chung Au, sẽ xong hoạt động cùng những tính năng của nó được mừng đón vị một trạm kiểm soát và điều hành mới bên phía ngoài Sha Tau Kok.
Anything closer than 80 kilometers to lớn the perimeter of the storm system... will likely exceed safety tolerances.
Nếu mang lại sát dưới 80 km vào phạm vi hệ thống bão... những kỹ năng đang quá qua sức chịu đựng của tàu.
In its heyday, the Palais-Royal was a complex of gardens, shops và entertainment venues situated on the external perimeter of the old palace grounds, under the original colonnades.
Vào thời hoàng kyên, Palais-Royal là 1 trong những khu tinh vi có các vườn, siêu thị với vị trí vui chơi giải trí vị trí vành đai bên ngoài của khuôn viên hoàng cung cũ, bên dưới sản phẩm cột thuở đầu.
In the North, the Wons Position formed a bridgehead at the eastern over of the Enclosure Dike; it had a long perimeter of about nine kilometres to lớn envelop enough lvà khổng lồ receive a large number of retreating troops without making them too vulnerable khổng lồ air attack.
Ở phía bắc, vị trí Wons làm cho một đầu phía trên cầu trên đầu phía đông tuyến phố Afsluitdijk; gồm chu vi dài vào lúc 9 km gồm một diện tích S đầy đủ để đón nhận một số lượng lớn quân bộ đội thoái lui cơ mà không khiến nguy cơ tiềm ẩn tổn tmùi hương cao khi bị không quân tiến công.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *