Nếu bạn thao tác làm việc trong môi trường thiên nhiên giao thương mua bán nước ngoài thì chắc rằng rất thú vị bắt buộc tra cứu vãn trường đoản cú điển giờ anh thương thơm mại. Hãy tham khảo bài viết dưới đây để bổ sung cập nhật vốn trường đoản cú về tên thường gọi những cơ quan bộ phận vào chủ thể.

*

Board of Director : Hội đồng Quản trị

Board Chairman : Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Director : Giám đốc

Deputy/Vice Director <‘depjuti>/ : Phó Giám

CEO = Chief of Executive Operator/Officer /<‘ɔfisə> : Tổng Giám đốc điều hành

Head of Department/ Division / : Trưởng Phòng, Trưởng Sở phận

Team Leader : Trưởng Nhóm

Officer/Staff <‘ɔfisə>/ : Cán cỗ, Nhân viên

Department (Dep’t) : Phòng

Marketing Dep’t <‘ma:kitiη di’p> : Phòng Marketing, chống Tiếp thị

Sales Dep’t : Phòng Kinch doanh, Phòng buôn bán hàng

Pulic Relations Dep’t <‘pju:lis ri’lei∫n di’p>: Phòng Quan hệ công chúng

Administration Dep’t <əd,minis’trei∫n di’p> : Phòng Hành chính

Human Resource Dep’t <‘hju:mən ri’sɔ:s di’p> : Phòng Nhân sự

Training Dep’t <‘treiniη di’p> : Phòng Đào tạo

Accounting Dep’t <ə’kauntiη di’p> : Phòng Kế toán

Treasury Dep’t <‘treʒəri di’p> : Phòng Ngân quỹ

International Relations Dep’t <,intə’næ∫ənl ri’lei∫n di’p> : Phòng Quan hệ Quốc tế

Local Payment Dep’t <‘loukəl ‘peimənt di’p> : Phòng Tkhô hanh tân oán vào nước

International Payment Dep’t <<,intə’næ∫ənl ‘peimənt di’p> : Phòng Thanh tân oán Quốc tế

Information Technology Dep’t (IT Dep’t) <,infə’mei∫n tek’nɔlədʒi di’p> : Phòng Công nghệ thông tin

Customer Service Dep’t <‘kʌstəmə ‘sə:vis di’p> : Phòng Chăm sóc Khách hàng

phân tích và đo lường Dep’t <‘ɔ:dit di’p> : Phòng Kiểm toán

Product Development Dep’t <‘prɔdəkt di’veləpmənt di’p> : Phòng Nghiên cứu vớt với phát triển Sản phẩm.

Trong những phần tiếp theo của cuốn nắn tu dien tieng anh thương mai đã cung ứng thêm cho các bạn các ngôi trường tự vựng thú vị khác. Chúc chúng ta học giờ đồng hồ anh nao nức cùng thành công vào cuộc sống!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *